Beskyttelsesbeklædning og personligt beskyttelsesudstyr (S-336)

Udvalget arbejder med udvikling af standarder inden for beklædning og udstyr til beskyttelse mod fysiske og kemiske risici.

Arbejdsområde

Som medlem af dette udvalg får du mulighed for at præge den europæiske og internationale standardisering af krav og prøvningsmetoder indenfor beklædning og udstyr til beskyttelse mod fysiske og kemiske risici. Det drejer sig bl.a. om beskyttelsesbeklædning mod brand, kemikalier, mekaniske påvirkninger, redningsveste, motorcykeldragter, handsker, synlig advarselsklæder, kulde, regn, dykkerdragter, sport, flyde- og svømmeveste mm. 

Uheldsstatistikker viser at næsten 50 % af alle arbejdsskader sker på hånd, arm, ben eller selve kroppen. Derfor er det vigtigt, at der bliver udarbejdet standarder, der beskytter personer i de forskellige situationer, hvor sikkerhedsbeklædning og -udstyr er nødvendigt.

Udvalget følger aktivt de tekniske komitéer CEN/TC 162 Protective clothing including hand and arm protection og ISO/TC 94/SC 13 Protective clothing, hvilket giver dig, som udvalgsmedlem, mulighed for at få indflydelse på de færdige standarder.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Producenter, myndigheder, testlaboratorier og forbrugere.

Høringer

Alle standarder er i perioder åbne for kommentarer og ændringer. Det er muligt for alle at få indflydelse og komme med forslag til ændringer i standarderne – også selvom man ikke er medlem af standardiseringsudvalget. Nedenfor kan du se de standarder, som er åbne for kommentering under dette udvalg. Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.

Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • 3F - Fagligt Fælles Forbund
  • 3M a/s
  • Beredskabsstyrelsen Sydjylland
  • F. Engel K/S
  • Finn Olsen
  • Forbrugerrådet TÆNK
  • Force Technology
  • Mascot International A/S
  • Viking Life-Saving Equipment