Udvalg

Facilities Management (S-392)

Udvalget arbejder med standarder på området Facility Management.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Merete Bennick 1635X489 Neu

Kontakt

Merete Westergaard Bennick
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: mwb@ds.dk
T: 39 96 61 47

Arbejdsområde

Et stigende antal virksomheder vælger at udlicitere ydelser så som bygningsdrift, IT, rengøring, kantine og vedligehold af udearealer. Ved udbud og i kontrakter kan du henvise til internationale standarder, som giver fuld gennemsigtighed i krav – også på tværs af kultur og sprog. Som medlem af udvalget for Facility Management får du indflydelse på udarbejdelsen af internationale standarder inden for blandt andet struktur og terminologi samt et dansk og internationalt netværk at sparre med om f.eks. implementering af standarderne i din organisation. 

Udvalget følger arbejdet i:

Målgruppe

Ledere af FM-organisationer i private eller offentlige virksomheder, organisationers bestyrelser, ledere i producentvirksomheder, byggeledere, økonomichefer, virksomheder inden for servicebranchen, konsulenter, forskere, software udviklere og slutbruger.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • Niras A/S
  • Rambøll Danmark A/S
  • Topsoe A/S