Udvalg

Facilities Management (S-392)

Udvalget arbejder med standarder på området facilitetsstyring.

Fallback Udvalg

Kontakt

Marika Englén
Konsulent | Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: mae@ds.dk
T: 39 96 62 16

Som medlem af dette udvalg får du mulighed for at præge standarder inden for facilitetsstyring. Et stigende antal virksomheder vælger at udlicitere de ydelser, der understøtter deres kerneprodukter såsom bygningsdrift, IT, rengøring, kantine og vedligehold af udearealer m.m. Derfor er facilitetsstyring et meget vigtigt konkurrenceparameter for virksomheder, idet det skaber stor værditilvækst i form af øget effektivitet og store besparelser.

Udvalgsarbejdet fokuserer derfor på at udvikle standarder for struktur og terminologi, for at understøtte udviklingen og giver dig, som udvalgsmedlem, mulighed for at præge disse.

Udvalgets særlige fokusområde er, udover deltagelse i arbejdsgrupper under ISO/TC 267, anvendelse og implementering af de eksisterende 7 europæiske standarder:

  • Part 1: Terms and definitions
  • Part 2: Guidance on how to prepare Facility Management agreements
  • Part 3: Guidance on quality in Facility Management
  • Part 4: Taxonomy, Classification and Structures in Facility Management
  • Part 5: Guidance on Facility Management processes
  • Part 6: Area and Space Measurement in Facility Management
  • Part 7: Performance Benchmarking

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

 

Målgruppe

Organisationers bestyrelser, ledere i producentvirksomheder, byggeledere, økonomichefer, virksomheder inden for service branchen, konsulenter, forskere, software udviklere og slutbruger.

Deltagere

  • Adhoc Consult
  • Niras A/S