IT-tilgængelighed (S-437)

Udvalget S-437 arbejder med udvikling af standarder inden for IT-tilgængelighed. Formålet er at udvikle og udbrede brugen af standarder, der understøtter webtilgængelighed.

Arbejdsområde

Internettet er i dag en af verdens vigtigste informationskilder, og giver adgang til en lang række tjenester og informationer. At gøre websites og mobilapps mere tilgængelige skaber en generelt bedre brugeroplevelse for alle, ikke kun for brugere med handicap.

IT-Tilgængelighed er blevet nødvendig på grund af den hurtige vækst af online information og interaktive tjenester. Virksomheder og organisationer tilbyder i stort omfang deres produkter og services via internettet. Nogle eksempler er netbank, borger.dk og shopping. Simple ændringer, kan gøre websteder mere brugervenlige og giver store forbedringer for alle. Tilgængelighed er også til gavn for virksomhederne, da de kan få økonomiske gevinster, ved at nå ud til en større kundebase.

Hovedområdet for udvalget S-437 er at følge og påvirke det internationale og europæiske standardiseringsarbejde i den tekniske komité CEN/CLC/ETSI JWG eAcc. Det er i denne komité, hvor revisionen af EN 301 549 ’Tilgængelighedskrav for offentlige indkøb af IKT-produkter og –tjenester i Europa’ pågår. Standarden skal revideres, så den kan blive en harmoniseret standard, og så man kan sikre gennemførslen af artikel 4 i Europa-Parlamentets direktiv (EU) 2016/2102 (Web Accessibility Directive). 

Dine muligheder i S-437

Generelt har du som udvalgsmedlem adgang til arbejdet i følgende europæiske og internationale standardiserings komitéer:

 • CEN/CLC/ETSI JWG eAcc ‘European Joint Working Group on eAccessibility under mandate M/376
 • CEN/CLC/JTC12 ‘Design for All
 • ISO/IEC/JTC 1 SC35 ‘User interfaces’ (med fokus på den underliggende arbejdsgruppe, WG6 ’User interfaces accessibility’)
 • ISO/IEC/JTC 1 SC36 ‘Information technology for learning, education and training’

Målgruppe

Alle med interesse og viden inden for IT-tilgængelighed har mulighed for at deltage. Som medlem får du mulighed for at præge internationale såvel som europæiske standarder inden for IT-tilgængelighed.


Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulent Berit Aadal på mail: baa@ds.dk eller telefon: 39 96 62 96.Deltagere
 • Dansk Blindesamfund
 • DH, Danske Handicaporganisationer
 • Digitaliseringsstyrelsen
 • Microsoft Danmark ApS
 • Netvenlig User Experience
 • Robobraille Outreach
 • SiteImprove A/S
 • Socialstyrelsen