IT-tilgængelighed (S-437)

Udvalget S-437 arbejder for at udvikle og udbrede anvendelsen af standarder inden for IT-tilgængelighed, herunder standarder om bl.a. brugergrænseflader, webtilgængelighed og filformater.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Berit Aadal 1635X489 Neu
Næste møde
01 nov

Kontakt

Berit Aadal
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: baa@ds.dk
T: 39 96 62 96

Arbejdsområde

Internettet er i dag en af verdens vigtigste informationskilder, og giver adgang til en lang række tjenester og informationer. At gøre websites og mobile apps mere tilgængelige skaber en generelt bedre brugeroplevelse for alle, ikke kun for brugere med et handicap.

IT-tilgængelighed er blevet nødvendig på grund af den hurtige vækst af online information og interaktive tjenester. Virksomheder og organisationer tilbyder i stort omfang deres produkter og services via internettet. Nogle eksempler er netbank, borger.dk og netbutikker. Simple ændringer kan gøre websteder mere brugervenlige og øge tilgængelighed for flere.

Som medlem af udvalget for IT-tilgængelighed får du mulighed for at følge og/eller præge det europæiske og internationale standardiseringsarbejde på området. Udvalget er især optaget af to områder;

  • Det europæiske standardiseringsarbejde i den tekniske komité CEN/CLC/ETSI JWG eAcc, hvor standarden EN 301 549 ’Tilgængelighedskrav for offentlige indkøb af IKT-produkter og –tjenester i Europa’ er udviklet og løbende revideres. Derudover afventer man i øjeblikket et standardization request i den europæiske standardiseringsgruppe der går på, at der skal udvikles standarder, der støtter op om EU’s tilgængelighedsdirektiv (EAA – European Accessibilty Act).
  • Det internationale standardiseringsarbejde af filformatet PDF inden for områderne 1) Langtidsbevaring af elektroniske dokumentformater (ISO 19005-serien) 2) Forbedring af tilgængeligheden af elektroniske dokumentformater for bl.a. synshandicappede (ISO 14289-serien) og 3) Dokumentstyring af Portable Document Format (PDF) (ISO 32000-serien)

Dine muligheder i S-437

Som udvalgsmedlem har du adgang til arbejdet i følgende europæiske og internationale standardiserings komitéer:

Målgruppe

Alle med interesse og viden inden for IT-tilgængelighed har mulighed for at deltage. Som medlem får du mulighed for at præge internationale såvel som europæiske standarder inden for IT-tilgængelighed.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • AbleDocs ApS
  • Dansk Blindesamfund
  • DH, Danske Handicaporganisationer
  • Inklusio ApS
  • Robobraille Outreach
  • Socialstyrelsen