Jernbanesikkerhed for entreprenører (S-869)

På foranledning af Banedanmark har Dansk Standard etableret dette udvalg for udviklingen af en certificerbar dansk ledelsessystemstandard for jernbanesikkerhed for entreprenører, der leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser og faglige ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold til jernbanevirksomheder, infrastrukturejere og –forvaltere.

Lone Skjerning 1635X489

Kontakt

Lone Skjerning
Standardiseringskonsulent | Standardisation Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: ls@ds.dk
T: 39966255

Arbejdsområde

Standarden sigter mod at være fuldt dækkende for de krav, som sikkerhedscertificerede jernbanevirksomheder og sikkerhedsgodkendte infrastrukturforvaltere skal stille til entreprenører i henhold til Bekendtgørelse 147 og dennes kommende erstatning. EU’s jernbaneagenturs krav til sikkerhedsledelsessystemer (CSM-SMS) vil ligeledes blive inkluderet i udviklingen af standarden (EU-forordning 2018/762).

Standardens struktur vil følge ISO HLS (high level structure) som alle ISO-ledelsesstandarder fx ISO 9001 ligeledes følger, hvilke derfor vil lette integrationen med disse.

Det er besluttet, at en tredjepart-certificering efter standarden skal erstatte den godkendelse, som entreprenører hidtil har skullet opnå hos Banedanmark, for at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser. Ligeledes skal standarden så vidt muligt også inkludere faglige ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold. Kravene i standarden vil være generiske og beregnet til at kunne anvendes af enhver entreprenørvirksomhed, uanset type eller størrelse.

Som jernbanevirksomhed, infrastrukturejer og -forvalter eller entreprenør har du gennem din deltagelse i udvalget mulighed for aktivt at være med til at skabe rammerne for fremtidens entreprenørmarked og bidrage til etablering af en standard for jernbanesikkerhed, der lever op til markedets behov. 

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

 

FAQ om jernbanesikkerhed

Hvorfor vil Banedanmark udvikle en standard for jernbanesikkerhed for entreprenører?

Svar

Banedanmark har bedt Dansk Standard om at stå for udviklingen af en standard for jernbanesikkerhed for entreprenører. Standarden skal træde i stedet for den godkendelse af entreprenører, som Banedanmark gennemfører i dag iht. Retningslinjer for godkendelse af entreprenører, der leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser.

Målet med standarden er bl.a. at formulere mere enkle og målrettede krav end de krav, der eksisterer i dag, samt at standarden vil kunne dække både jernbanesikkerhedsmæssige ydelser og faglige ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold. Standarden for jernbanesikkerhed for entreprenører vil basere sig på eksisterende ledelsesstandarder. Dette vil gøre integration med andre ledelsesstandarder lettere for entreprenører, der i forvejen anvender for eksempel ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO 45001 (arbejdsmiljøledelse) eller ISO 14001 (miljøledelse).

Standarden sigter mod at være fuldt dækkende for de krav, som sikkerhedscertificerede jernbanevirksomheder og sikkerhedsgodkendte infrastrukturforvaltere skal stille til entreprenører i henhold til Bekendtgørelse 147 og dennes kommende erstatning. EU’s jernbaneagenturs krav til sikkerhedsledelsessystemer (CSM-SMS) vil ligeledes blive inkluderet i udviklingen af standarden (EU-forordning 2018/762). En certificering efter standarden kan således bruges som generel dokumentation for, at entreprenører lever op til etablerede jernbanesikkerhedsmæssige standarder.

Hvordan kan entreprenører leve op til standarden 'jernbanesikkerhed for entreprenører'?

Svar

Når standarden for jernbanesikkerhed for entreprenører er udviklet og trådt i kraft, vil Banedanmark i kontrakter, i stedet for de nuværende krav til jernbanesikkerhed, henvise til, at entreprenører skal leve op til standarden. Entreprenører kan så enten lade sig certificere af et uafhængigt certificeringsorgan, eller de kan på anden måde vise overfor Banedanmark, at de lever op til standarden. Omkostninger til certificering afholdes direkte af entreprenørerne. Certificeringen kan således træde i stedet for Banedanmarks godkendelse af entreprenører til at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser.

 

Kan alle entreprenører uanset virksomhedsstørrelse deltage i udvikling af standarden for jernbanesikkerhed for entreprenører?

Svar

Alle interessenter, små og store, er inviteret til at deltage i arbejdet med at udvikle standarden for jernbanesikkerhed for entreprenører. Det er hensigten, at udvikling af standarden skal ske i et bredt funderet samarbejde mellem entreprenører, infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Denne tilgang vil fremme implementeringen af standarden, således at standardens krav relativt hurtigt bliver indarbejdet i måden, der arbejdes på i branchen.

 

Hvordan bliver den 4. jernbanepakke bragt i spil i forhold til udvikling af en standard for jernbanesikkerhed for entreprenører?

Svar

I udviklingsarbejdet bliver der også taget højde for en kommende opdatering af Bekendtgørelse 147 i henhold til den 4. jernbanepakke.

 

Hvad koster det at deltage i standardiseringsudvalget i forbindelse med udvikling af standarden for jernbanesikkerhed for entreprenører?

Svar

Banedanmark har valgt at betale udgifter forbundet med udviklingen af standarden. Derfor koster det ikke noget at deltage i standardiseringsudvalget.

 

Deltagere

 • Actonrail ApS
 • Atkins Danmark A/S
 • Banedanmark
 • Banedanmark Entreprise
 • Banedanmark Trafik
 • Banedanmark, Kvalitet & Sikkerhed
 • Bravida Danmark A/S
 • C Rail Safety ApS
 • Contec Rail ApS
 • Dansk Skovservice
 • DNV GL Business Assurance Denmark A/S
 • Fh Service ApS
 • Force Technology
 • Force Technology
 • Lokaltog A/S
 • M. J. Eriksson Aktieselskab
 • Malus ApS
 • Metro Service A/S
 • Metroselskabet I/S
 • Nordic Maskin & Rail P/S
 • O E M Consult v/ Ole E Mogensen
 • Railservice V/ Erik Hamer Jessen
 • Ravn Bane Ii ApS
 • Siemens Mobility A/S
 • Skovteam Niels Ørrild ApS
 • Strukton Rail A/S
 • Sund og Bælt Holding A/S
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Tüv Süd Danmark ApS
 • Øresundsbro Konsortiet I/S
 • Aarsleff Rail A/S

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.