Jernbanesikkerhed for entreprenører (S-869)

På foranledning af Banedanmark har Dansk Standard etableret dette udvalg for udviklingen af en certificerbar dansk ledelsessystemstandard for jernbanesikkerhed for entreprenører, der leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser og faglige ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold til jernbanevirksomheder, infrastrukturejere og –forvaltere.

Arbejdsområde
Standarden sigter mod at være fuldt dækkende for de krav, som sikkerhedsgodkendte jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere skal stille til entreprenører i henhold til bekendtgørelse 147 og erstatningen af denne EU-forordning 2018/762 (EU-direktiv 2016/798) der forventes udgivet 2. halvår 2020). EU’s jernbaneagenturets krav til sikkerhedsledelsessystemer SMS vil ligeledes inkluderes i udviklingen.

Standardens struktur vil følge ISO HLS (high level structure) som alle ISO ledelsesstandarder fx ISO 9001 ligeledes følger, hvilke derfor vil lette en integrationen med disse.

Det er besluttet at en tredje-part certificering efter standarden skal erstatte den godkendelse som entreprenører hidtil har skulle opnå hos Banedanmark, for at udføre jernbanesikkerhedsmæssige ydelser, inkl. faglige ydelser for fx. Banedanmark. 
Kravene i standarden vil være generiske og beregnet til at kunne anvendes af enhver entreprenørvirksomhed, uanset type eller størrelse.

Som jernbanevirksomhed, infrastrukturejer og -forvalter eller entreprenør har du gennem din deltagelse i udvalget mulighed for aktivt at være med til at skabe rammerne for fremtidens entreprenørmarked og bidrage til etablering af en standard for jernbanesikkerhed, der lever op til markedets behov. 

Standarden udgives 2. halvår 2020.


Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
 • Actonrail ApS
 • Banedanmark
 • Banedanmark Entreprise
 • Banedanmark Trafik
 • Bravida Danmark A/S
 • C Rail Safety ApS
 • Contec Rail ApS
 • DNV GL Business Assurance Denmark A/S
 • Fh Service ApS
 • Force Technology
 • Lokaltog A/S
 • M. J. Eriksson Aktieselskab
 • Malus ApS
 • Metro Service A/S
 • Metroselskabet I/S
 • O E M Consult v/ Ole E Mogensen
 • Railservice V/ Erik Hamer Jessen
 • Ravn Bane Ii ApS
 • Siemens Mobility A/S
 • Skovteam Niels Ørrild ApS
 • Strukton Rail A/S
 • Sund og Bælt Holding A/S
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Øresundsbro Konsortiet I/S
 • Aarsleff Rail A/S