Jernbanesikkerhed for entreprenører (S-869)

På foranledning af Banedanmark har Dansk Standard etableret dette udvalg for udviklingen af en certificerbar dansk ledelsessystemstandard for jernbanesikkerhed for entreprenører, der leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser og faglige ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold til jernbanevirksomheder, infrastrukturejere og –forvaltere.

Arbejdsområde
Standarden sigter mod at være fuldt dækkende for de krav, som sikkerhedscertificerede jernbanevirksomheder og sikkerhedsgodkendte infrastrukturforvaltere skal stille til entreprenører i henhold til Bekendtgørelse 147 og dennes kommende erstatning. EU’s jernbaneagenturs krav til sikkerhedsledelsessystemer (CSM-SMS) vil ligeledes blive inkluderet i udviklingen af standarden (EU-forordning 2018/762).

Standardens struktur vil følge ISO HLS (high level structure) som alle ISO-ledelsesstandarder fx ISO 9001 ligeledes følger, hvilke derfor vil lette integrationen med disse.

Det er besluttet, at en tredjepart-certificering efter standarden skal erstatte den godkendelse, som entreprenører hidtil har skullet opnå hos Banedanmark, for at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser. Ligeledes skal standarden så vidt muligt også inkludere faglige ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold. Kravene i standarden vil være generiske og beregnet til at kunne anvendes af enhver entreprenørvirksomhed, uanset type eller størrelse.

Som jernbanevirksomhed, infrastrukturejer og -forvalter eller entreprenør har du gennem din deltagelse i udvalget mulighed for aktivt at være med til at skabe rammerne for fremtidens entreprenørmarked og bidrage til etablering af en standard for jernbanesikkerhed, der lever op til markedets behov. 


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, er du velkommen til at kontakte konsulenten.

Deltagere
 • Actonrail ApS
 • Atkins Danmark A/S
 • Banedanmark
 • Banedanmark Entreprise
 • Banedanmark Trafik
 • Banedanmark, Kvalitet & Sikkerhed
 • Bravida Danmark A/S
 • C Rail Safety ApS
 • Contec Rail ApS
 • Dansk Skovservice
 • DNV GL Business Assurance Denmark A/S
 • Fh Service ApS
 • Force Technology
 • Lokaltog A/S
 • M. J. Eriksson Aktieselskab
 • Malus ApS
 • Metro Service A/S
 • Metroselskabet I/S
 • Nordic Maskin & Rail P/S
 • O E M Consult v/ Ole E Mogensen
 • Railservice V/ Erik Hamer Jessen
 • Ravn Bane Ii ApS
 • Siemens Mobility A/S
 • Skovteam Niels Ørrild ApS
 • Strukton Rail A/S
 • Sund og Bælt Holding A/S
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Tüv Süd Danmark ApS
 • Øresundsbro Konsortiet I/S
 • Aarsleff Rail A/S