Jernbanesikkerhed for entreprenører (S-869)

På foranledning af Banedanmark har Dansk Standard etableret dette udvalg for udviklingen af en certificerbar dansk ledelsessystemstandard for jernbanesikkerhed for entreprenører, der leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser og faglige ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold til jernbanevirksomheder, infrastrukturejere og –forvaltere.

Lone Skjerning 1635X489 Neu

Kontakt

Lone Skjerning
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: ls@ds.dk
T: 39 96 62 55

Deltagere

    Aktuelle høringer

    Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.