Jernbanesikkerhed for entreprenører (S-869)

På foranledning af Banedanmark har Dansk Standard etableret dette udvalg for udviklingen af en certificerbar dansk ledelsessystemstandard for jernbanesikkerhed for entreprenører, der leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser og faglige ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold til jernbanevirksomheder, infrastrukturejere og –forvaltere.

Lone Skjerning 1635X489

Kontakt

Lone Skjerning
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: ls@ds.dk
T: 39966255

Arbejdsområde

Standarden sigter mod at være fuldt dækkende for de krav, som sikkerhedscertificerede jernbanevirksomheder og sikkerhedsgodkendte infrastrukturforvaltere skal stille til entreprenører i henhold til Bekendtgørelse 147 og dennes kommende erstatning. EU’s jernbaneagenturs krav til sikkerhedsledelsessystemer (CSM-SMS) vil ligeledes blive inkluderet i udviklingen af standarden (EU-forordning 2018/762).

Standardens struktur vil følge ISO HLS (high level structure) som alle ISO-ledelsesstandarder fx 9001 ligeledes følger, hvilke derfor vil lette integrationen med disse.

Det er besluttet, at en tredjepart-certificering efter standarden skal erstatte den godkendelse, som entreprenører hidtil har skullet opnå hos Banedanmark, for at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser. Ligeledes skal standarden så vidt muligt også inkludere faglige ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold. Kravene i standarden vil være generiske og beregnet til at kunne anvendes af enhver entreprenørvirksomhed, uanset type eller størrelse.

Som jernbanevirksomhed, infrastrukturejer og -forvalter eller entreprenør har du gennem din deltagelse i udvalget mulighed for aktivt at være med til at skabe rammerne for fremtidens entreprenørmarked og bidrage til etablering af en standard for jernbanesikkerhed, der lever op til markedets behov. 

Standarden er færdigudarbejdet og blev udgivet den 25. september, læs mere her:

Samt på Banedanmark hjemmeside:

Deltagere

    Aktuelle høringer

    Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.