Arcgency

Det byggede miljø er under konstant forandring. Nye visioner og drømme opstår-behov og funktioner ændrer sig. Arcgency’s arkitektur tager udgangspunkt i denne dynamik. Gennem en ressourcebevidst tilgang skabes bygninger og bymiljøer, som kan møde udviklingen og tilpasse sig forandringer.

Ressourcebevidst arkitektur.

Arcgency skaber midlertidige bygninger med samme arkitektoniske kvalitet og komfort som permanente bygninger. Vi kalder konceptet permanent midlertidighed. Ved at arbejde med Design for Disassembly (DfD)er det muligt at skabe bygninger af gode materialer som kan tilpasses, flyttes eller demonteres i takt med udviklingen. Samtidig kan bygningerne opfattes som materiale-banker, der kan skilles ad og samles på nye måder, og efter endt brug kan materialerne let genbruges eller genanvendes.

Nordic health lab (NHL)-Midlertidigt laboratorium og coworking space.

Nordic Health Lab (NHL) viser et eksempel på permanent midlertidighed. NHL er et laboratorium hvor nye sundhedsløsninger udvikles og testes. Projektet eksperimenterer med en ny samarbejdsform mellem det offentlige og det private, og der var behov for hurtigt at etablere en fysisk ramme tæt på et eksisterende hospital, som kunne undersøge potentialet.

Moderne bindingsværk-Modulsystem af kvalitetsmaterialer opbygget i få lag.

I NHL arbejder Arcgency med en metode, hvor der anvendes industrielt fremstillede standardsystemer til at skabe arkitektur. Systemerne udvælges og sammensættes, så der skabes rum med højt til loftet, gode dagslysforhold og stor fleksibilitet. Samtidig sikres kvaliteten og bygbarheden gennem valg af materialer og systemer, som allerede er testet. Bygningen består af få lag og har en simpel opbygning-et af hovedprincipperne i DfD-det sikrer en hurtig opførsel og gør den let at skille ad igen i fremtiden. Byggesystemet til NHL leveres som et flat pack system, som gør det let at transportere. Systemet opføres i tre simple trin:

  1. Præfabrikeret trækonstruktion (FSC certificeret) - leveres som et samlesæt med metalsamlinger.
  2. Vægge og tag opføres med et klik-system af præfabrikerede sandwichelementer.
  3. Lav-energi vinduer monteres på pladsen.

Indvendigt præges arkitekturen af den synlige trækonstruktion og de lysesæbebehandlede birkegulve, og de store åbninger skaber gode dagslysforhold. Metodens modulære opbygning gør systemet let at skalere efter behov og funktion.

Foto: Arcgency

Fabrikker-Boliger i nedlagt fabrik

I Fabers Fabrikker har Arcgency udviklet en modulær byggemetode (Hus i Hus), som skaber billige, sunde og bæredygtige boliger i bygningskulturarven. Den eksisterende fabrik udgør boligens ydre og indvendigt opføres en ny konstruktion som udgør den primære bolig. På denne måde har boligerne to klimazoner. En varm isoleret kerne i den nye konstruktion og et fleksibelt uisoleret rum i den eksisterende fabrik. Den nye konstruktion opføres efter principper for DfD.

Trækonstruktion med træfiberisolering-DfD i transformation.

Der anvendes så meget som muligt, at den eksisterende bygning-og i stedet for at tilpasse fabrikken til lejlighederne-tilpasses lejlighederne til fabrikken. På denne måde kan det eksisterende anvendes som den bærende konstruktion og fungere som brandskel. Den nye indvendige konstruktion opføres som en let konstruktion bestående af biogene materialer. Det er en trækonstruktion med træfiberisolering og indvendige overflader i træ.

Konstruktionen er simpel og opført i få lag-valget af materialer gør det muligt at opføre den uden dampspærre. Det gør den billig og let at opføre med lokal arbejdskraft, da der primært er tale om en tømrerentreprise-samtidig er den let at drifte, da alle dele kan skilles ad og udskiftes når der er behov. Metoden giver mulighed for at bygningen kan tilpasses til fremtidens nye krav, og ønskes en ny funktion, kan man enten bygge om eller skille den indvendige konstruktion ad og genanvende materialerne hver for sig.


Principperne i design for adskillelse og tilpasning

Drevet af en interesse for at bygge mere bæredygtigt og bruge ressourcer bedre, har Arcgency arbejdet ud fra næsten alle principper i design for adskillelse og tilpasning:

Principper for tilpasning 

- Omdannelsesvenlighed
- Udvidelsesmulighed

Principper for afmontering

- Let adgang til komponenter og installationer
- Uafhængighed
- Undgåelse af unødvendige behandlinger og overfladebehandlinger
- Understøttelse af forretningsmodeller for genbrug (cirkulær økonomi)
- Enkelhed

Illustration: Arcgency

Vil du vide mere?
Kontakt Arcgency Aps

Mads Møller, MAA Founding Partner

+45 6128 0012   moller@arcgency.com