Casesamling: Design for adskillelse og tilpasning

I denne casesamling finder du best practice eksempler og ny viden om design for adskillelse og tilpasningsløsninger.  

Vil du dele dit eget eksempel på DfD/A?

Alle løsninger her er implementeret med henblik på design for adskillelse og/eller tilpasning i byggeriet i større og mindre grad. Vores håb er, at disse eksempler kan fungere som en inspirationskilde for en bredere gruppe i byggebranchen, både dem, der allerede er engagerede i cirkulært byggeri, og dem, der er ved at tage de første skridt i retning af at arbejde med disse principper.

At designe med fokus på adskillelse og tilpasning er en tilgang, der sigter mod at forbedre både produktets tekniske holdbarhed og dets forventede levetid i en bygning eller projekt. Design for adskillelse indebærer, at produkter eller konstruktioner let kan adskilles og genbruges, herunder fokus på maksimal direkte genbrug og minimal bortskaffelse. Dette indebærer et design, der tager højde for både nuværende og fremtidige anvendelser, udført på en mere ressourceeffektiv måde. Standarden DS/ISO 20887:2020, der omhandler design med henblik på adskillelse og tilpasning vejleder netop i dette: hvordan man kan designe et bygge- eller anlægsprojekt, så bygningerne er mere ressource effektive, kan tilpasses, er fleksible og kan demonteres – så man i fremtiden kan adskille bygningskomponenter, hvilket muliggør genbrug og genanvendelse.

Design med et cirkulært sigte har til formål at understøtte at materialer forbliver i værdikæden fremfor at blive til affald og er afgørende for den cirkulære omstilling af byggeriet. Det er desuden tydeliggjort i EU taksonomien, at bygningers design bør følge den internationale standard ISO 20887 for at vurdere, hvordan dets udformning bidrager til et cirkulært byggeri. Standarden hjælper derfor også virksomheder med at leve op til EU's taksonomi for miljømæssig bæredygtighed i byggeriet.

Over halvdelen af det danske byggeaffald nyttiggøres, mens mindre end 10% deponeres. Stadig udgør byggesektoren over 30 % af Danmarks samlede affaldsmængde. Design for adskillelse er blandt andet med til at øge potentialet for at omdanne brugte byggesystemer, komponenter og materialer til nye byggeprodukter og bygninger.

Cases

Principperne i Design for Adskillelse og Tilpasning

Principper for tilpasning 

- Multifunktionalitet
- Omdannelsesvenlighed
- Udvidelsesmulighed.

Principper for afmontering

- Let adgang til komponenter og installationer
- Uafhængighed
- Undgåelse af unødvendige behandlinger og overfladebehandlinger
- Understøttelse af forretningsmodeller for genbrug (cirkulær økonomi)
- Enkelhed
- Standardisering
- Sikkerhed ved afmontering.

Kontakt

Marika Englén
Marika Englén Konsulent | Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: mae@ds.dk
T: 39 96 62 16

Køb standarden

DS/ISO 20887: 2020 Design for afmontering og tilpasning