Byggeri København & ERIK arkitekter

ERIK har udviklet "Den Cirkulære Skillevæg" for Byggeri København, som er en modulær og fleksibel skillevæg. Denne skillevæg er designet til at være nemt flytbar, hvilket gør den ideel at tilpasse til skiftende behov. 

Byggeri København er Københavns Kommunes bygherre og ansvarlig for at løse byggeopgaver for de syv forvaltninger i kommunen. Byggeri København har taget initiativ til at udvikle en mere cirkulær skillevæg, som er designet til at blive genanvendt når der skal skabes nye planløsninger, i stedet for traditionel nedbrydning. Udviklingen og designet er skabt i samarbejde med ERIK arkitekter, der arbejder med nye innovative løsninger med bæredygtighed som pejlemærke i deres projekter. Desuden har Wissenberg Rådgivende Ingeniører, Business with Impact og COWI deltaget i samarbejdet.

Cirkulær skillevæg

Omdannelsesvenlighed er kernen i tanken bag Den Cirkulære Skillevæg og er udtænkt ud fra standarden om design for adskillelse og tilpasning. Typisk ender materialer ofte som spild, når skillevægge skal flyttes. Men med den denne Cirkulære Skillevæg bliver det muligt at genbruge minimum 80% af materialerne, når væggen skal omplaceres. Dette betyder at man bevarer materialerne og genbruger dem gentagne gange, hvilket ikke kun gavner miljøet ved reduktion af CO2-udslip og ressourcetræk, men også reducerer affald og gener på byggestedet. Skillevæggen er tilpasningsdygtig og kan afmonteres, afkortes eller forlænges efter behov i bygningen. Skillevæggen er todelt i enkeltsider, dvs. væggens tykkelsen kan tilpasses planløsningens behov blot ved at ændre bredden på U-profilerne (standard) i top, bund samt sider - og de cirkulære vægmoduler kan også bruges som énsidet forsatsvæg.

Den Cirkulære Skillevæg er designet ”med henblik på at lette fjernelse, justering, udskiftning eller opgradering af komponenter”. Modulerne i skillevæggen er uafhængige og symmetriske, og fungerer sådan at man kan fjerner eller forskyder moduler ud, der eventuelt skal udskiftes eller bearbejdes. Skillevæggen kan stå uden overfladebehandling, men sandsynligvis foretrækker de færreste en rå gipsplade som overflade, og den vil derfor i de fleste tilfælde blive behandlet. Dette ændrer dog ikke på muligheden for at genbruge modulet, og når modulet genbruges, så genbruges overfladelaget også. Overfladebehandlingen foretages bedst i forbindelse med præfabrikationen, men designets åbne fuge gør det let fx at male til kant eller ind i skyggen, når væggen står monteret.

Foto: ERIK arkitekter
Foto: ERIK arkitekter
Foto: ERIK arkitekter

Design med fokus på genbrugelighed og enkelhed

Den Cirkulære Skillevæg kan genbruges uendeligt, hvis den vedligeholdes og repareres. Gipspladerne vil kun skulle udskiftes, hvis de beskadiges ved opsætning, transport eller nedtagning. Dette er relevant både i forhold til DfD/A principperne om ’istandsættelsesmulighed’ og ’genfremstillingsevne’. Endelig kan væggen fuldstændig adskilles til bådet ”øget” og ”fremtidig” ”genvinding” ved eventuelt endt levetid eller ved udskiftede deles endte levetid.

Skillevæggen fremstår enkel og er designet til at være ligetil, let at forstå og opfylde ydeevnekravene med mindst mulig individuel tilpasning. Man løsner lister, fodpaneler og øvrig aptering, og skuer kommer til syne. Man løsner skruerne der fastholder modulerne og disse kan demonteres. U-profilerne bliver herefter synlige og disses fastgørelser kan løsnes og den cirkulære skillevæg er herefter demonteret. Ved forberedelse af moduler, spartler og maler man skruerne på lodret kant, så man ikke kan se dem. Så er der kun de vandrette tilbage som man intuitivt forstår man kan løsne. Hvis der er installationer i væggen, kan de let tilgås, hvis man afmonterer den ene side.

Den Cirkulære Skillevæg afmonteres ved at læse montagevejledningen bagfra. Modulerne til skillevæggen kan præfabrikeres på anden lokation og transporteres til byggepladsen. Dets dimensioner, komponenter, forbindelser og modularitet er desuden standardiserede. Det kun metalstolper og fer, der skal specialfremstilles.

Principperne i design for adskillelse og tilpasning

Den cirkulære skillevæg lever op til alle kriterier i design for adskillelse og tilpasning:

Principper for tilpasning

- Multifunktionalitet
- Omdannelsesvenlighed
- Udvidelsesmulighed

Principper for afmontering

- Let adgang til komponenter og installationer
- Uafhængighed
- Undgåelse af unødvendige behandlinger og overfladebehandlinger
- Understøttelse af forretningsmodeller for genbrug (cirkulær økonomi)
- Enkelhed
- Standardisering
- Sikkerhed ved afmontering.

Foto: ERIK arkitekter

Vil du vide mere?
Kontakt Byggeri København

Jens Runge, Chefkonsulent og bæredygtighedsansvarlig
y69d@kk.dk     +45 2498 2411

Eller ERIK arkitekter 

Johannes Greisen, Arkitekt, Bæredygtighedsspecialist.
jmg@erik.dk    +45 2942 0532