Søndergaard A/S

Nedrivningsprojektet, Damhusengens Skole skiller sig ud som en frontløber inden for cirkulært byggeri. Med dette projekt har Søndergaard som en del af TRUST ikke blot udført en nedrivning, men skabt en proces, der omfavner principperne for design for adskillelse og tilpasning i et cirkulært perspektiv.

Miljøvenlig nedrivning:

Damhusengens Skole-projektet er en unik indsats inden for miljøvenlig nedrivning og genanvendelse af gedigne materialer fra en skole opført i midten 1900-tallet. Søndergaard har skabt specialdesignede genbrugsstier til materialerne, planlagt deres fremtidige anvendelse flere år frem i tiden og stræber efter at maksimere genanvendelse. Indsatsen er et eksempel på, hvordan der er blevet etableret en forsyningskæde til at gennemføre sluthåndteringsfasen ud fra et ressourceperspektiv.

TRUST samarbejde:

Projektet er en del af TRUST-samarbejdet, hvor Søndergaard fungerer som fagentreprenør. Dette fællesskab af Enemærke & Petersen, Nøhr & Sigsgaard, KANT Arkitekter, Dominia, Norconsult og GHB Landskab, samt andre samarbejdspartnere, arbejder sammen om at skabe de bedste rammer for byens børn og unge. Parterne arbejder som team tæt sammen på en lang række projekter, hvor forskellige fagligheder sidder sammen side om side og deler viden og erfaringer i bestræbelsen på at nytænke den måde, man arbejder sammen på i byggebranchen, så produktiviteten øges, stridigheder mindskes og byggeriets kvalitet mindskes.

Damhusengen skole
Foto: Søndergaard A/S
Nedrivning
Foto: Søndergaard A/S

Innovative samarbejder:

Damhusengens skole-projekt har igennem udviklingsprojekter understøttet analysearbejdet og de overvejelser, der er nødvendige for at arbejde med for design for adskillelse. Det er blandt andet betragtninger om holdbarheden af materialer for at muliggøre anvendelse i nye byggerier. Skoleprojektet arbejder også med DS/ISO 20887’s princip om Understøttelse af forretningsmodeller for genbrug og viser flere eksempler på at fremme markedet for genbrugte materialer og produkter.

Et eksempel er samarbejdet med Teknologisk Institut igennem udviklingsprojektet (P)recast, om demontering af beton huldæk 1:1, for at teste og kvalificere brugen af genbrug betonelementer. Søndergaard har fra Damhusengens skole udtaget 22 ud af 34 huldæk og 6 ud af 14 vægelementer. Projektet (P)recast har aftaget 4 huldæk og 5 stykker væg, der er blevet brugt til en pavillon til UIA byggeriet og designet af GXN.

Et andet eksempel er samarbejdet med Catapult Projects, Raunstrup, FRAK og Gentræ, hvor en række materialer fra Damhusengens Skole blev leveret til blandt andet til at opføre nærgenbrugsstationen i indre by, KIBY. Genbrugsstationen bygges af 95% af genbrugsmaterialer, primært materialer fra Damhusengens skole ud fra et af design for adskillelses principper om enkelhed.

Igennem Damhusengens Skole-projekt repræsenterer nye tilgange til nedrivning og genanvendelse, hvor donorbygninger ses som direkte kilder til ressourcer. Projektet går ud over traditionel nedrivning og integrerer entrepriseforhold på tværs af nedrivning og nybyggeri, skubbing til branchens udvikling og etablering af effektive genbrugsflows.

Eksperimenterende og holistisk tilgang

Resultatet af projektet er genbrug af 1150 tons byggematerialer fra skolen. I løbet af processen har nedriverene fra Søndergaard stået over for udfordringer som at nedtage materialer nænsomt og hurtigt, opbevare dem indtil videre anvendelse og finde egnede aftagere. Særligt for projektet har været den holistiske tilgang til ressourcearbejde, og processen har i høj grad været præget af ansvarlighed og fokus på at adskille og videregive ressourcer i alle størrelser. Et eksempel er genbrug af en legeplads, der er blevet videregivet til Ukraine, og træet, der bruges til nye møbler gennem LoudLiving.

Byggeriet står overfor en omfattende grøn omstilling – og der findes ikke en drejebog. Derfor har vi på Damhusengens Skole forsøgt at eksperimentere os frem til, hvordan vi kan bringe C02-udledningen ned og genanvende så mange materialer som muligt. Der er stadig lang vej igen for os som branche og derfor er det så afgørende, at vi nu sammen springer ud i en masse forsøg,” fortæller Enemærke & Petersens bæredygtighedschef Anders Sørensen om baggrunden for genanvendelsesindsatsen på renoveringen af Damhusengens Skole.

Damhusengen Skole-projektet inkorporerer fire fremtrædende cirkulære punkter:

  • Forlængelse af ressourcers levetid.
  • Motivation for branchen gennem pionerindsats.
  • Forskning inden for beton og træ for kvalificering af materialer.
  • Besparelse af naturlige ressourcer gennem genbrug af beton.
Damhusengen skole
Foto: Søndergaard A/S

Principperne i design for adskillelse og tilpasning

Søndergaard berører disse principper: 

Principper for afmontering

- Understøttelse af forretningsmodeller for genbrug (cirkulær økonomi) og dets underpunkter. 
- Enkelhed

Søndergaard har desuden udforsket flere overvejelser, som normalt gøres i forbindelse med DfD/A, og tilpasset dem til renoveringskonteksten.

Vil du vide mere?
Kontakt Søndergaard

Projektchef, Anders Nielsen
an@soendergaard.dk 
+45 21 19 24 46