Scandi Byg Byggesystem/modulbyggeri

Scandi Byg er specialiseret i udvikling, produktion og opførelse af modulbyggerier. De arbejder løbende på at øge cirkulariteten af deres byggerier, bl.a. igennem brug af principperne om adskillelse og tilpasning.

Præfabrikeret modulbyggeri

Modulerne produceres på Scandi Bygs fabrik i Løgstør. Hele deres byggesystem med bærende konstruktioner i FSC/PEFC-certificeret træ er designet efter DfD/A. Det er fleksible modulbyggerier, da der anvendes rene og reversible samlinger, og i høj grad skruer på både element- og komponentniveau. Dette muliggør fjernelse, justering eller opgradering af komponenter uden at påvirke ydeevnen af tilsluttede systemer. Scandi Bygs modulbyggeri er præget af enkle konstruktioner, der er tilpasningsdygtige, hvilket skaber en lav grad af specialisering og dermed en betydelig genanvendelsesværdi for de individuelle komponenter. Modulerne kan genbruges i deres oprindelige form, da de har elimineret unødvendig behandling og finish, hvilket bevarer både værdi og funktionelle kvaliteter.

Materialevalg

Grunden til, at Scandi Byg har valgt, at de bærende konstruktioner er i træ, er, at det kræver små mængder energi i fremstillingsprocessen og har dermed en negativ indflydelse på CO2-aftrykket ved opførselstidspunktet sammenlignet med f.eks. beton og stål. Byggesystemet er desuden tilrettelagt, så det lever op til Svanemærkets materialekrav, og Scandi Byg kan dokumentere sunde og genanvendelige materialer. Sporbarhed og dokumentation af materialer samt den høje genanvendelsesværdi betyder, at byggeriet fungerer som materialebank i sig selv. Derudover bidrager modulernes demonteringskapacitet til en genbrugsværdi af komponenter og materialer, så de er velegnede til efterfølgende videresalg. Brugen af standardiserede, præfabrikerede systemer medfører en reduktion i materialeanvendelse og minimering af spild. 75 % af Scandi Bygs affald bliver i dag genanvendt.

 Scandi Bygs byggesystem understøtter design for disassembly, og de har allerede opført en række projekter efter princippet
Foto tilhører Scandi Byg. Scandi Bygs byggesystem understøtter design for disassembly, og de har allerede opført en række projekter efter princippet
Foto: Scandi Byg
Foto: Scandi Byg

Børnehave omdannet til sommerhuse og jagthytte

Scandi Byg har allerede opført en række projekter med dette cirkulære byggesystem. Som eksempel kan nævnes børnehaven i Vesterhimmerland Kommune, hvor modulerne efter en årrække er blevet adskilt, transporteret til nye lokationer, renoveret og tilpasset, så de nu står som sommerhuse og jagthytter. Byggesystemet har her muliggjort, at modulerne nemt kunne adskilles og fordeles ud på nye projekter.

For at understøtte arbejdet har Scandi Byg fået udarbejdet en analyse af eksperter fra GXN om byggesystemets cirkularitet. Eksperterne har gennemgået enhver komponent i Scandi Bygs byggesystem og sat den nuværende adskillelsesgrad op imod et identificeret cirkulært potentiale, der kan opnås ved at udskifte visse elementer. Analysen viser, at modulerne opnår en adskillelsesgrad på ca. 80% mhp. byggeriets adskillelse i elementer, komponenter, mv

Principperne i design for adskillelse og tilpasning

Scandi Byg lever op til de fleste kriterier i design for adskillelse og tilpasning:

Principper for tilpasning
- Omdannelsesvenlighed
- Udvidelsesmulighed

Principper for afmontering
- Undgåelse af unødvendige behandlinger og overfladebehandlinger
- Understøttelse af forretningsmodeller for genbrug (cirkulær økonomi)
- Enkelhed
- Standardisering

Foto tilhører Scani Byg
Foto: Scandi Byg

Vil du vide mere? Kontakt Scandi Byg

Joan Bruun Thiesen -  Bæredygtighedschef
jth@scandibyg.dk       +45 4090 6356