Peikko

Peikko leverer et bredt udvalg af samlingsdetaljer til betonkonstruktioner og kompositbjælker, og arbejder kontinuerligt med forskning og udvikling af cirkulære løsninger gennem deres boltede forbindelser.

Design koncept 

Peikko arbejder kontinuerligt med forskning og udvikling af cirkulære løsninger gennem boltede samlinger. Peikkos boltede samlinger lever op til design for adskillelse (DfD/A) ved at være en unik løsning, der giver mulighed for nem adskillelse og genmontering af betonelementer, hvilket fremmer ressourceeffektivitet og cirkulære designprincipper.

Boltede samlinger har vist sig at være reversible og nævnes også i standarden DS/ISO 20887:2020. Både elementer og samlingsdetaljerne som skruer og bolte kan genbruges.Resultaterne fra en undersøgelse om demontering og genbrug af præfabrikerede betonelementer og Peikkos boltede samlinger, viste minimale skader på betonelementerne ved demontering, og reduktion i omkostninger og CO2-emissioner sammenlignet med traditionelle konstruktioner.

De boltede samlinger designet med henblik på DfD/A er tænkt ind i alle led fra søjle til fundament, søjle til bjælke, bjælke til fundament og væg til væg samlinger. En af eksemplerne vises herunder:

Installation af søjle til bund forbindelser
Tabel 1

Søjle til bund forbindelser

Ankerbolte og søjlesko anvendes til installationen. Fundamentet er støbt med ankerbolte. Søjlen placeres på forud nivellerede skiver og møtrikker, kontrolleres for lodret position, og møtrikkerne strammes med en slagrings- eller skruenøgle. Overfladerne behandles (f.eks. med maling) for nemmere at kunne fjerne mørtlen ved demontering.

Tabel 1 ovenfor til højre viser ankerboltene øverst i søjlen eller i fundamentet, søjleskoen i søjlen og samlingsdetaljerne mellem fundamentet og søjlen. Når søjlen er på plads, understøbes den åbne samling under søjlen med mørtel og søjleskoene med en ikke-cementbaseret mørtel, der let kan fjernes. Billede 1 nedenfor viser støbearbejdet og den monterede søjle.

Demontering og genbrug

Demontering af søjlen fra fundamentet involverer fjernelse af ikke-cementbaseret mørtel fra søjleskoen ved hjælp af passende og anvendelige enkle værktøjer. Eksperimenter har vist, at en håndholdt boremaskine kan bruges til at fjerne mørtlen (Billede 2).

Det næste skridt er at løsne og fjerne møtrikkerne fra ankerboltene. Søjlen løftes derefter af ved hjælp af en kran. Den hærdede mørtel (der var mellem søjlen og fundamentet) kan let fjernes ved brug af en borehammer i tilfælde, hvor fundamentet skal genbruges (Billede 3). De oprindeligt installerende ankerbolte kan genbruges efter en simpel rengøring for at fjerne eventuelle mørtelrester. Rengøring kan udføres med en stålbørste.

Principperne i design for adskillelse og tilpasning

Peikkos boltede samlinger lever op til de fleste kriterier i design for adskillelse og tilpasning:

Principper for tilpasning

- Omdannelsesvenlighed 
- Udvidelsesmulighed.

Principper for afmontering

- Let adgang til komponenter og installationer
- Uafhængighed
- Undgåelse af unødvendige behandlinger og overfladebehandlinger
- Understøttelse af forretningsmodeller for genbrug (cirkulær økonomi)
- Enkelhed
- Standardisering
- Sikkerhed ved afmontering.

Billede 1
Billede 2
Billede 3

Vil du vide mere? Kontakt Peikko

Jonas Høg, Direktør & Bygningsingeniør
jonas.hog@peikko.com     +45 5120 5658