Bæredygtighed i produktionen

Bæredygtighed er fremtiden – også for virksomheder. Det afspejler de 17 verdensmål og lovgivning fra EU med diverse politikker, handlingsplaner, krav og regler, der skal gøre produktion og forbrug mere bæredygtig. Derfor er det også god forretning at øge sin produktions, sine produkters og sin virksomheds bæredygtighed.

Hent guide til bæredygtighed i produktionen Køb print af guide til bæredygtighed i produktionen

Bæredygtighed er et markedsvilkår

Krav til bæredygtighed er det nye markedsvilkår, som møder rigtig mange af jer virksomhed – både fra kunder, der vil have mere ”grønne” eller ”bæredygtige” produkter – og fra myndigheder.

Det er særligt FN’s verdensmål og de store globale udfordringer omkring klima og biodiversitet, der er fokus i europæisk og dansk politik, handlingsplaner, krav og regler.

I kølvandet på de mange nye tiltag for at øge bæredygtighed, stiger kravene til virksomheders bevisførelse. Det kan være svært at overskue kravene til rapportering på bæredygtighed – både når det handler om miljøkrav, arbejdsforhold og andre samfundskrav. Men kravene er kommet for at blive – og der er derfor god forretning i at finde og dokumentere bæredygtige løsninger, der kan øge eller fastholde jeres virksomheds markedsandele.

Standarder kan hjælpe med at vise vej igennem de udfordringer, som virksomheder møder i overgangen til en mere bæredygtig produktion. Samtidig kan arbejdet med standarder og dataindsamling give jer konkrete positive resultater på bundlinjen.

Guide: Bæredygtighed i produktionen – standarder kan hjælpe jer på vej.

Vi har samlet informationer om krav, termer og udfordringer ift. bæredygtig produktion i en guide, der kan inspirere produktionsvirksomheder til at bruge standarder som hjælp til at arbejde sig hen imod en mere ansvarlig og bæredygtig produktion.  

Denne guide giver et indblik i, hvordan standarder kan bruges til at arbejde målrettet og strategisk med at styrke jeres forretning med fokus på en mere bæredygtig virksomhed og produktion. Den giver svar på spørgsmål som:

  • Hvordan kan vi bruge standarder til at arbejde med bæredygtighed?
  • Hvor er det bedst at starte?
  • Hvordan dokumenterer vi det, vi rent faktisk gør?  

Guiden sætter fokus på hele forretningen og virksomhedens påvirkning på verdens økonomiske, sociale og miljømæssige forhold, som er beskrevet i FN’s verdensmål.  Vi har brugt de seks delmål under verdensmål 12 ’Ansvarligt forbrug og produktion’ som et pejlemærke til, hvad I kan levere på som virksomhed.

FN’s verdensmål og standarder

FN’s verdensmål og standarder

Hele verden kæmper med verdensmålene, og vi er desværre ikke så langt med verdensmålene, som vi burde være til trods for alle de gode intentioner på tværs af kloden.

I Dansk Standard er vi sammen med en række danske aktører gået i gang med at udvikle en ny ledelsesstandard for verdensmålene, der skal give virksomheder en fælles metodik til at arbejde målrettet med de relevante mål samt mulighed for at få en certificering, så de kan dokumentere deres arbejde.

Bæredygtighed og grøn omstilling

Bæredygtighed og grøn omstilling

Standarder er konkrete redskaber, som kan hjælpe virksomheder på vej til at arbejde med bæredygtighed. De kan nemlig sætte en fælles ramme og retning for en specifik sektor, en specifik produkttype, et materiale, der bruges til forskellige produkter, m.v. I flere og flere standardiseringsudvalg arbejder danske virksomheder, interesseorganisationer, forskningsinstitutioner og myndigheder med at udvikle europæiske og internationale standarder, der kan hjælpe alle med at sætte skub i omstillingen til en mere bæredygtig produktion og forbrug.

Data i den cirkulære økonomi

Data i den cirkulære økonomi

Data og digitale teknologier spiller en vigtig rolle, når vi skal skabe et mere bæredygtigt samfund – da vi skal kunne dokumentere vores indsatser. Fælles sprog og enighed om data – hvad vi måler på, hvordan og hvornår, er afgørende for, at vi kan bruge materialer og ressourcer så længe som muligt, før de genanvendes i en cirkulær økonomi. Se mere om, hvordan Dansk Standard og medlemmerne af standardiseringsudvalget arbejder med digitalisering og data her.

Politiske ambitioner

I Europa er der politisk enighed om, at der skal ske noget med den måde, vi producerer og forbruger på, hvis vi skal opnå en mere bæredygtige fremtid, som FN’s Verdensmål skitserer. De sidste mange år har Global Footprint Foundation udregnet, hvornår på året et bæredygtigt forbrug af Jordens ressourcer overskrides. Datoen rykker sig længere og længere frem, og i 2022 havde vi allerede opbrugt vores ressourcer på globalt plan d. 28. juli.

I Danmark nåede vi i 2023 allerede grænsen for bæredygtigt forbrug i marts. Det vidner dermed om, at det er nødvendigt at reducere mængden af nye ressourcer og materialer i produktionen, og derfor er der også kommet mange nye krav til produktionsvirksomheder. Visionen er, at affald fremover skal ses som ressourcer – dvs. materialer til genbrug og genanvendelse – hvilket også er er grundtanken i cirkulær økonomi.

Det kan også ses i de fleste danske og europæiske politikker, planer og lovkrav, som fokuserer på at øge den cirkulære økonomi. Og udover de lovkrav og planer, der allerede eksisterer, så er der endnu flere er på vej.  

Vil du vide mere?

Berit Holbech Asmussen
Berit Holbech Asmussen Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: bha@ds.dk
T: 39 96 62 36
Dorte Kulle
Dorte Kulle Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: dku@ds.dk
T: 39 96 61 62
Bæredygtighed i produktionen


Cirkulær økonomi


Cirkulær økonomi betyder kort fortalt, at vi skal forvalte brugen af jordens begrænsede ressourcer på en mere optimal måde. Vi skal bruge mindre, spilde mindre samt reparere, genbruge og genanvende produkter og materialer mere og bedre. Med andre ord skal vores ressourcer indgå i et cirkulært loop.