Dansk Standard på Folkemødet 2022

Klimaeftermiddag på Folkemødet

I Dansk Standard vil vi være drivkraft for en bæredygtig udvikling. Vil man være med til at drive noget, skal man også turde udfordre den måde, tingene gøres på. Vi dedikerer derfor torsdag eftermiddag på årets Folkemøde til at se nogle af de største klimasyndere efter i sømmene. Arrangementet kalder vi for Klimaeftermiddag, og gennem fire debatter vil vi stille skarpt på, hvad vi skal ændre for at nå Danmarks ambitiøse klimamål. Det bliver Lene Johansen, der kommer til at styre alle fire debatter. 

I løbet af eftermiddagen sætter vi scenen for løsningsorienterede debatter, og så runder vi dagen af med et åbent netværksarrangement. 

Så kom forbi Dansk Standards Klimaeftermiddag torsdag d. 16. juni kl. 15.00 – 19:30 på Operate-Scenen i Havnegade 43 (teltnummer F37).

Program for torsdag d. 16. juni 

15.00-15.05: Åbning af Klimaeftermiddagen

15.05-15.45: Vi skal ændre måden, vi tænker klima på  

15.50-16.20: Vi skal ændre måden, vi bygger og bor på    

16.25-16.55: Vi skal ændre måden, vi producerer og forbruger på 

17.00-17.45: Vi skal ændre måden, vi flytter os på 

17.59-19.30: Uformel klimasnak

Debatterne

Vi skal ændre måden, vi tænker klima på 

Kl. 15.05-15.45

Vi skal ændre måden, vi tænker klima på 

Verden står midt i en klimakrise, der kræver handling og i Danmark arbejder vi målrettet for at reducere vores CO2-udledning. Vi har sat et ambitiøst mål om at reducere vores CO2-belastning med 70 procent i 2030 og vi er nu i gang med at finde løsningerne på, hvordan vi skal løfte denne store opgave. Men hvordan gribes klimakrisen bedst an? Og hvad betyder det, når vi kalder noget klimavenligt? I denne debat sætter Dansk Standard fokus på holistiske løsninger, så vi ikke glemmer eller skaber andre kriser, som f.eks. biodiversitetskrisen, mens vi løser klimakrisen. 

 

Deltagere:

Martin Fabiansen, direktør for Miljømærkning Danmark

Katherine Richardson, professor og medlem af Klimarådet

Karin Klitgaard, underdirektør DI, miljøpolitik og cirkulær økonomi

Sebastian Jonshøj, vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening

Lea Wermelin, miljøminister

Vi skal ændre måden, vi bygger og bor på   

Kl. 15.50-16.20

Vi skal ændre måden, vi bygger og bor på   

Verden står midt i en klimakrise, der kræver handling og i Danmark arbejder vi målrettet for at reducere vores CO2-udledning. Det er efterhånden velkendt, at byggebranchen er en af de store udledere. Derfor skal vi ændre den måde vi bygger og bor på, hvis vi skal leve op til det ambitiøse mål om at reducere vores CO2-belastning med 70 procent i 2030. Så hvordan bor vi bedre og mere bæredygtigt i Danmark? Hvad skal ændres, for at fremtidens boliger kan blive klimavenlige? Til debatten vil hver deltager præsentere deres bedste ideer og visioner for, hvordan vi kan bygge og bo bæredygtigt i fremtiden, hvorefter ideerne og positionerne debatteres. 

 

Deltagere:

Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder 

Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania

Heidi Bank, boligordfører i Venstre

Sune Tobias Grollov, Chief Policy Advisor, Global Public Affairs i VELUX

Rina Ronja Kari, miljøpolitisk seniorkonsulent i Dansk Standard

Vi skal ændre måden, vi producerer og forbruger på

Kl. 16.25-16.55

Vi skal ændre måden, vi producerer og forbruger på

I april 2021 offentliggjorde regeringen den første officielle vurdering af Danmarks globale klimaaftryk. Rapporten viste, at vi danskere i gennemsnit har et forbrugsbaseret klimaaftryk på 11 tons CO2 om året. Det svarer til, at Danmark samlet set har et klimaaftryk på 61 mio. tons CO2 om året fra forbrug af varer og tjenesteydelser. Forbrug og produktion har også fået sit eget verdensmål - SDG 12 - da det ikke kun er i Danmark, vi står over for udfordringen. Så hvad gør vi med en af vores tids største klimasyndere? Hvad kan vi gøre som forbruger, og hvad kan vi gøre som producent? Hvad kan og skal vi ændre og hvordan? Det er nogle af de spørgsmål, vi stiller skarpt på ved at samle repræsentanter fra bl.a. tekstil- og detailbranchen til en inspirerende og løsningsorienteret debat.

 

Deltagere:

Marie Busck, Head of CSR & Sustainability i Dansk Mode & Textil

Jonas Engberg, klimachef i Coop

Mads Reinholdt, direktør i Forbrugerrådet

Heidi Belinda Bugge, senior miljøekspert i Miljømærkning Danmark

Maibritt Agger, afdelingsleder i Dansk Standard

 

Vi skal ændre måden, vi flytter os på

Kl. 17.00-17.45

Vi skal ændre måden, vi flytter os på

Med en CO2-udledning på 20 procent af Danmarks samlede udledning, står transportsektoren overfor en stor opgave med at levere på reduktionen, og der skal fart på, hvis vi skal nå det inden 2030. Danmark er foregangsland i den grønne omstilling af søfart, men hvordan ser det ud i resten af branchen og hvordan accelererer vi en bæredygtig omstilling af hele transportsektoren? 

 

Deltagere:

Jenny Braat, direktør i Danske Maritime

Karsten Lauritzen, direktør for DI Transport

Trine Bramsen, transportminister

Klaus Bondam, tidl. Adm. Direktør i Cyklistforbundet og Folketingskandidat (B)

Morten Jakobsen, direktør i SHARE NOW DK

Anne Holm Sjøberg, afdelingsleder i Dansk Standard

Har du brug for en ekspert i din debat? 

Vi har taget tre skarpe hoveder med på Folkemødet, som er klar til at debattere bæredygtigt byggeri, cirkulær økonomi, miljømærker, grønne indkøb, bæredygtigt forbrug, digitalisering, transport og meget mere.

Rina arbejder med

 • Den bygge- og boligpolitiske agenda ift. standardisering og Svanemærket byggeri​
 • Politiske rammer for cirkulær økonomi​
 • Arbejdet med miljøpolitiske dagsordener ​
 • Miljømærker som redskab til at opnå politiske mål​
 • EUs taksonomi for bæredygtige initiativer ​

Derfor kan Rina bidrage til debatter om

 • Bæredygtigt og Svanemærket byggeri​
 • Cirkulær Økonomi​
 • Miljømærkning​
 • Skalering af cirkulær økonomi i byggeri og anlæg ​
 • EUs taksonomi for bæredygtige initiativer 

Lær Rina bedre at kende

Anne arbejder med

 • Byggeri og anlæg​
 • Energiomstilling​
 • Transport og søfart​
 • Digitalisering og nye teknologier​
 • Arbejdsmiljø og mangfoldighed​

Anne kan bidrage til debatter om

 • Cirkulær økonomi i byggeriet​
 • Bæredygtigt byggeri​
 • Power to X og omstilling af energisystemet​
 • Energieffektivisering og bæredygtighed indenfor søfart​
 • Ligestilling og diversitet på arbejdspladsen​

Lær Anne bedre at kende

Maibritt arbejder med

 • Ledelsessystemer​
 • Forbrugersikkerhed​
 • Bæredygtighed og cirkulær økonomi (fx madspild, plast og textiler samt overordnet)​

Maibritt kan bidrage til debatter om

 • Forbrugersikkerhed​
 • Ledelsessystemer​
 • Ligestilling og diversitet​
 • Bæredygtighed og cirkulærøkonomi ​
 • Corporate Social Responsibility

Lær Maibritt bedre at kende

Vil du vide mere? Kontakt

Jo Anna Solvig Jansen
Jo Anna Solvig Jansen Public Affairs-seniorkonsulent
Public Affairs
E: jaj@ds.dk
T: 39966297