Dansk Standard på Folkemødet 2023

For tiden kan det virke som om, kriserne står i kø. Klimakrise, forsyningskrise, inflationskrise, energikrise og biodiversitetskrise, for bare at nævne nogle. Der er med andre ord nok at tage fat i, når vi skal skabe et robust, bæredygtigt og holdbart verdenssamfund på sigt.  

En fællesnævner for de forskellige kriser vi står overfor, er vores forbrug. I store dele af - især den vestlige verden – har vi ikke haft den nødvendige respekt for, at jordens ressourcer er knappe, og vi har indrettet vores hverdag derefter. Vi spiser ikke bæredygtigt, smider for meget ud, køber for mange ting, tager for lange bade, glemmer at slukke lyset og genererer spild. Men bevidstheden om, at klodens ressourcer har grænser, er ved at gå op for os – og vi har brug for løsninger til at agere derefter.  

Et år er gået siden Dansk Standard åbnede scenen for Folkemødets første Klimaeftermiddag. I år fortsætter vi arrangementet og dedikerer torsdag eftermiddag til at sætte fokus på, hvordan vi erstatter overforbrug med bæredygtigt forbrug. Vi vender begrebet “forbrug” om og kigger nærmere på, hvad vi reelt har “brug for”, og hvordan vi kan skabe et helt nyt og anderledes form for forbrug. Ét der også er holdbart på sigt og for de kommende generationer – til inspiration for resten af verden. For i Danmark har vi mange løsninger, der fortjener at komme frem i lyset. Store som små danske virksomheder udvikler, implementerer og sælger hver dag ny teknologi, produkter og viden, der skubber i den rigtige retning på tværs af kloden.  

På årets klimaeftermiddag vil vi debattere vores forbrug af bl.a. tekstil og fødevarer. Vi vil undersøger vores energiforbrug og komme med bud på, hvordan dette kan transformeres, så det også bidrager til en grønnere fremtid. Og endeligt kigger vi på, hvordan vores forbrug indenfor byggeriet bliver mere cirkulært og ressourceeffektivt. 

Velkommen til årets Klimaeftermiddag! 

Har du brug for en ekspert i din debat? 

Vi tager tre skarpe hoveder med på Folkemødet, som er klar til at debattere bæredygtigt byggeri, cirkulær økonomi, miljømærker, grønne indkøb, bæredygtigt forbrug, digitalisering, transport og meget mere.

Rina arbejder med

 • Den bygge- og boligpolitiske agenda ift. standardisering og Svanemærket byggeri​
 • Politiske rammer for cirkulær økonomi​
 • Arbejdet med miljøpolitiske dagsordener ​
 • Miljømærker som redskab til at opnå politiske mål​
 • EUs taksonomi for bæredygtige initiativer ​

Derfor kan Rina bidrage til debatter om

 • Bæredygtigt og Svanemærket byggeri​
 • Cirkulær Økonomi​
 • Miljømærkning​
 • Skalering af cirkulær økonomi i byggeri og anlæg ​
 • EUs taksonomi for bæredygtige initiativer 

Lær Rina bedre at kende

Anne arbejder med

 • Byggeri og anlæg​
 • Energiomstilling​
 • Transport og søfart​
 • Digitalisering og nye teknologier​
 • Arbejdsmiljø og mangfoldighed​

Anne kan bidrage til debatter om

 • Cirkulær økonomi i byggeriet​
 • Bæredygtigt byggeri​
 • Power to X og omstilling af energisystemet​
 • Energieffektivisering og bæredygtighed indenfor søfart​
 • Ligestilling og diversitet på arbejdspladsen​

Lær Anne bedre at kende

Maibritt arbejder med

 • Ledelsessystemer​
 • Forbrugersikkerhed​
 • Bæredygtighed og cirkulær økonomi (fx madspild, plast og textiler samt overordnet)​

Maibritt kan bidrage til debatter om

 • Forbrugersikkerhed​
 • Ledelsessystemer​
 • Ligestilling og diversitet​
 • Bæredygtighed og cirkulærøkonomi ​
 • Corporate Social Responsibility

Lær Maibritt bedre at kende

Vil du vide mere? Kontakt

Jo Anna Solvig Jansen
Jo Anna Solvig Jansen Public Affairs-seniorkonsulent
Public Affairs
E: jaj@ds.dk
T: 39 96 62 97