Trinvis energiledelse for SMV’er

Trinvis energiledelse for SMV’er

Energiledelse er et oplagt redskab til at nå i mål med FN’s verdensmål nummer 7 om bæredygtig energi. Men hvordan griber man arbejdet an som mindre virksomhed, der måske ikke er vant til at arbejde med standarder?

 

Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles. Sådan lyder det i FN’s verdensmål nummer 7 om bæredygtig energi, delmål 7.3. Men hvad kan man som virksomhed gøre, hvis man gerne vil arbejde strategisk med dette mål?

Et godt sted at starte er den internationale standard for energiledelse, ISO 50001, der hjælper virksomheder med at skabe systemer og processer, der løbende optimerer og reducerer ressource- og energiforbruget. Energiledelse er nemlig et effektivt værktøj til at opstille en ambitiøs energipolitik og kontinuerligt arbejde systematisk med energimål på alle niveauer.

”ISO 50001 kan bl.a. hjælpe virksomheder med at monitorere i forhold til deres målsætninger for energi- og klimaarbejdet samt med at finde forbedringspotentialer. Og så er den et godt redskab til at dokumentere virksomhedens arbejde med at forbedre energieffektiviteten”, fortæller Christine Weibøl Bertelsen, der er konsulent i Dansk Standard og ansvarlig for det udvalg, der arbejder med standarder indenfor energiledelse og energieffektivitet.

Foto: Christine Weibøl Bertelsen, der er konsulent i Dansk Standard
Foto: Christine Weibøl Bertelsen, der er konsulent i Dansk Standard

Hjælp til smv’er

Men det at sætte sig ind i en standard kan måske virke som lidt af en mundfuld, især for mindre virksomheder med begrænsede ressourcer. Heldigvis er der hjælp at hente for smv’er. Der findes nemlig en guide, der kan hjælpe med at omsætte standardens tekst til praktisk arbejde om energieffektivitet og energiledelse i virksomheden. Denne vejledning viser trin for trin, hvordan der kan arbejdes med energiledelse med udgangspunkt i virksomheders egne erfaringer.

Desuden er der en ny standard på vej for trinvis implementering af energiledelse, der skal gøre det nemmere for små og mellemstore virksomheder at indføre energiledelse. Standarden, som også omtales som en guide, tilbyder, at man selv trinvis kan implementere energiledelse, alt efter hvor moden ens virksomhed er.

Det er virksomheden selv, der skal vurdere, hvor moden den er, ud fra en modenhedsmodel, som standarden angiver. Modellen giver guidelines lige fra det startsted, hvor man befinder sig, til fuld implementering af energiledelse i takt med de stadier af modenhed, man som virksomhed befinder sig på.
Christine Weibøl Bertelsen, Konsulent Dansk Standard

Hvis virksomheden allerede har implementeret et kvalitetsledelsessystem, så kan den være meget moden. Hvis virksomheden aldrig har haft besøg af fx en energirådgiver, kan den være meget umoden. Virksomheden kan også være moden på nogle punkter, men umoden på andre. Det skal modellen også tage højde for.

For at indføre energiledelsessystemet kigger man på 12 forskellige faktorer, bl.a. lederskab. Det kan fx være, om topledelsen udtrykker støtte til energiledelsessystemet, og man ønsker vejledning til, hvordan virksomheden kommer videre derfra. Er man på et endnu højere modenhedsniveau, hvor virksomheden fx har en energipolitik, og der er afsat ressourcer til det, kan man få redskaber til, hvordan man kan integrere energiledelse som en del af sin forretning. Er modenhedsniveauet på det allertidligste stadium, får man værktøjer til, hvordan man kan flette energitiltag ind i sin dagligdag.

Standarden, ISO 50005, bliver en del af en større ISO-familie af energiledelse og forventes færdig i slutningen af 2021.

Læs mere om energiledelse her:

Alle temaer på Forkant