Trinvis energiledelse for SMV’er

08. maj 2019

Trinvis energiledelse for SMV’er

Energiledelse er et oplagt redskab til at nå i mål med FN’s verdensmål nummer 7 om bæredygtig energi. Men hvordan griber man arbejdet an som mindre virksomhed, der måske ikke er vant til at arbejde med standarder?

Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles. Sådan lyder det i FN’s verdensmål nummer 7 om bæredygtig energi, delmål 7.3. Men hvad kan man som virksomhed gøre, hvis man gerne vil arbejde strategisk med dette mål?

Et godt sted at starte er den internationale standard for energiledelse, ISO 50001, der hjælper virksomheder med at skabe systemer og processer, der løbende optimerer og reducerer ressource- og energiforbruget. Energiledelse er nemlig et effektivt værktøj til at opstille en ambitiøs energipolitik og kontinuerligt arbejde systematisk med energimål på alle niveauer.

”ISO 50001 kan bl.a. hjælpe virksomheder med at monitorere i forhold til deres målsætninger for energi- og klimaarbejdet samt med at finde forbedringspotentialer. Og så er den et godt redskab til at dokumentere virksomhedens arbejde med at forbedre energieffektiviteten”, fortæller Christine Weibøl Bertelsen, der er konsulent i Dansk Standard og ansvarlig for det udvalg, der arbejder med standarder indenfor energiledelse og energieffektivitet.

Hjælp til smv’er

Men det at sætte sig ind i en standard kan måske virke som lidt af en mundfuld, især for mindre virksomheder med begrænsede ressourcer. Heldigvis er der hjælp at hente for smv’er. Der findes nemlig en guide, der kan hjælpe med at omsætte standardens tekst til praktisk arbejde om energieffektivitet og energiledelse i virksomheden. Denne vejledning viser trin for trin, hvordan der kan arbejdes med energiledelse med udgangspunkt i virksomheders egne erfaringer.

Desuden er der en ny standard på vej for trinvis implementering af energiledelse, der skal gøre det nemmere for små og mellemstore virksomheder at indføre energiledelse. Standarden, som også omtales som en guide, tilbyder, at man selv trinvis kan implementere energiledelse, alt efter hvor moden ens virksomhed er.

Hvis virksomheden allerede har implementeret et kvalitetsledelsessystem, så kan den være meget moden. Hvis virksomheden aldrig har haft besøg af fx en energirådgiver, kan den være meget umoden. Virksomheden kan også være moden på nogle punkter, men umoden på andre. Det skal modellen også tage højde for.

For at indføre energiledelsessystemet kigger man på 12 forskellige faktorer, bl.a. lederskab. Det kan fx være, om topledelsen udtrykker støtte til energiledelsessystemet, og man ønsker vejledning til, hvordan virksomheden kommer videre derfra. Er man på et endnu højere modenhedsniveau, hvor virksomheden fx har en energipolitik, og der er afsat ressourcer til det, kan man få redskaber til, hvordan man kan integrere energiledelse som en del af sin forretning. Er modenhedsniveauet på det allertidligste stadium, får man værktøjer til, hvordan man kan flette energitiltag ind i sin dagligdag.

Standarden, ISO 50005, bliver en del af en større ISO-familie af energiledelse og forventes færdig i slutningen af 2021.

Se også

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

14. februar 2024

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

Menneskeskabte klimaændringer er identificeret som en af de største udfordringer, verden står overfor. En ny standard fra ISO skal hjælpe virksomheder med at opnå og demonstrere CO2-neutralitet og dermed bidrage til at dæmme op for klimaændringer...

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

05. februar 2024

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

Med revisionen af det europæiske energieffektiviseringsdirektiv (EED) følger opdaterede og skærpede lovkrav til danske virksomheders energieffektiviseringsindsats. Der er desuden fremsat forslag om, at den nye lovgivning skal stille krav om klimasyn.

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

13. december 2023

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

Produkter skal fremover leve op til en række krav til bæredygtighed og cirkularitet, hvis de skal kunne markedsføres inden for EU’s grænser. Europa-Parlamentet og Rådet er netop blevet enige i forhandlingerne om den nye ecodesign-forordning, som h...

Standarder bliver nøglen til at skabe klarhed om renheden af CO2 og infrastruktur på tværs af landegrænser

01. december 2023

Standarder bliver nøglen til at skabe klarhed om renheden af CO2 og infrastruktur på tværs af landegrænser

Udviklingen af det europæiske CCUS-marked og den tilhørende infrastruktur var i højsædet på Europa-Kommissionens årlige CCUS-konference, som netop er blevet holdt i Aalborg med nationale og internationale beslutningstagere, myndigheder og eksperte...