Gør din robot sikker med standarder

Gør din robot sikker med standarder

Udviklingen af robotter går hurtigt, og Danmark ligger i top ti over brugen og installationen af industrirobotter.

Men indenfor robotter rettet mod forbrugere, er vi ikke nået så langt, og der findes ingen internationale standarder for området – endnu.

De mange internationale standarder, der findes indenfor diverse områder, oplister en række krav til sikkerhed og performance, som er lige til at gå til for producenterne. Med en standard i hånden for forbrugerrobotter vil producenten kunne undgå selv at skulle definere krav og udvikle metoder for at gøre robotten sikker til brug.

- Generelt ser man todelt på standarder indenfor robotter til private hjem, som lige nu følger standarderne for elektriske husholdningsapparater; ydeevne og sikkerhed, siger Pernille Tebina, konsulent i Dansk Standard og ansvarlig for udvalgene for S-561 Sikkerhed og S-559 Ydeevne for elektriske husholdningsapparater, og fortsætter:

- Ydeevne drejer sig om energiforbrug, støj, udseende osv. Sikkerhed drejer sig om at forhindre, at dem der bruger robotterne kommer til skade, og at de ellers bekvemmelige robotter bliver farlige for os, hvis de får en defekt, siger Penille Tebina.

Gør din robot sikker med standarder

Sikkerhed på formel

Når det kommer til industrielle robotter, der arbejder sammen med mennesker, de såkaldte cobots, findes der allerede standarder og definitioner for sikkerheden. Fx tages der højde for, hvor meget kraft og tryk den menneskelige krop kan tåle at blive udsat for, så robotten stopper, når den når en vis kraft, hvis den kommer i kontakt med den ansatte.

"Når robotter har personlig kontakt til mennesker og har en aktiv rolle i vores hjem, er der flere ting, der skal tages højde for i forhold til sikkerhed."
Pernille Tebina, konsulent i Dansk Standard


Men når vi taler om robotter til fx private hjem, findes der ingen specifikke standarder for området. Her er vores viden mere begrænset, og det stiller nye krav til sikkerheden, når vi inviterer robotterne inden for i vores hverdag.

- Når robotter har personlig kontakt til mennesker og har en aktiv rolle i vores hjem, er der flere ting, der skal tages højde for i forhold til sikkerhed. Robotterne er baseret på avanceret teknologi og er nødt til at leve op til krav om sikkerhed, kvalitet og ydeevne for at sikre, at de virker efter hensigten og ikke er farlige at bruge. Det skaber tillid og tryghed for brugeren og markedsadgang for producenterne, siger Pernille Tebina.

Flere robotter i hjemmet i fremtiden

I Danmark kender vi mest til robotstøvsugere, taler om intelligente køleskabe og selvkørende biler. Men i flere andre lande, især i Kina, er der stort fokus på robotter til private hjem, og der udvikles hele tiden på nye typer robotter.

Netop fordi området er helt nyt, har man den største mulighed for at præge standarderne
Søren Nielsen, seniorkonsulent i Dansk Standard

Blandt de nye typer robotter er eksempelvis ”personal care”-robotter, der fx kan hjælpe til i ældreplejen, og servicerobotter, der kan opvarte og servere.

- Netop fordi området er helt nyt, har man den største mulighed for at præge standarderne. Når man er med til at skrive de første udkast, har man den bedste mulighed for at påvirke standarderne – lige fra begyndelsen, siger Søren Nielsen, seniorkonsulent i Dansk Standard og ansvarlig for udvalget S-850 Robotik, der udvikler robotstandarder, og fortsætter:

- Ved at være med i udvalget, er man med til at præge de internationale standarder og er med til at definere markedets krav. Den indflydelse er en enorm fordel, da kravene dels kan skræddersys ens eget produkt og dels giver tidlig indsigt i den globale udvikling på området. Jeg vil i høj grad opfordre små og mellemstore virksomheder til at være med – specielt dem, der designer nye produkter, slutter Søren Nielsen.

I denne artikel har du læst om:

Alle temaer på Forkant