Netværk for Sustainability Managers

Få viden, inspiration og sparring i din rolle som Sustainability Manager.

Hvem kan deltage?

 • Tidligere kursister på Dansk Standards Sustinability Manager uddannelse, der ønsker et forum for løbende sparring med andre i samme rolle.

Hvad foregår der på møderne?

 • På møderne leverer Dansk Standard et oplæg med udgangspunkt i et tema, et værktøj, en case eller et dilemma relateret til rollen som sustainability manager. Herefter faciliterer vi drøftelser og sparring om temaet. Se planlagte datoer og temaer nedenfor.

Hvad kræver det af mig?

 • Som medlem forventes du at bidrage med erfaringer, forslag til temaer, ideer, dilemmaer, cases, problemstillinger mm. relateret til arbejdet som Sustainability Manager.

Praktiske oplysninger

 • Erfagruppemøderne er fysiske af 5-6 timers varighed og afholdes skiftevis i Århus og hos Dansk Standard i Nordhavn. Hvis der er mulighed og interesse for det, kan møderne eventuelt holdes hos medlemmerne.
 • Man melder sig for to møder ad gangen.
  Pris: 6.500 for to møder. Datoerne for de kommende to møder vil fremgå nederst på denne side.
 • Erfagruppen oprettes og består ved min. 12 deltagere.

Tilmelding

 


Privatlivspolitik

Læs hvordan vi indsamler og behandler data i vores privatlivspolitik.


Møde 1 – 10. juni 2024, Comwell Århus

Tema: Bæredygtige forsyningskæder v. Kasper Mühlbach og Marianne Vidkjær

Program 9:00 – 15:00

 • Velkomst v. Kasper og Marianne
  Værdien af en erfagruppe
  Deltagernes ønsker og forventninger
 • Bordet rundt
  Erfaringer, problemstillinger siden sidst
 • Styring af forsyningskæder i en bæredygtig kontekst – oplæg v. Kasper og Marianne
 • Hvilke krav kan og bør man stille til en leverandør
 • Hvordan skabes den gode relation
 • Opfølgning og audit
Fordele ved at arbejde med forsyningskæder:

 • Jeres virksomhed bliver mindre sårbar overfor forstyrrelser i forsyningskæden og kan lette sikre fortsat drift, hvis kritiske forsyninger svigter.
 • Jeres virksomhed kan præge og inspirere leverandører til en mere bæredygtig udvikling og drift.
 • Jeres virksomhed opnår viden og indblik i forsyningskædens påvirkninger.

Møde 2 – 26. november 2024, Tower Nordhavn

Tema: Innovation af bæredygtige løsninger v. Kasper Mühlbach og Marianne Vidkjær

Program 9:00 – 15:00:

 • Velkomst v. Kasper og Marianne
 • Bordet rundt
  Erfaringer, problemstillinger siden sidst
 • Innovation kan bidrage til mere bæredygtige løsninger – oplæg v. Kasper og Marianne
 • Styrkelse af organisationens innovationsevne
 • Hvordan skabes en interne forbedringer i en innovationskultur?
 • Fastholdelse af konkurrenceevne
 • Emner i 2025
Fordele ved at arbejde med innovation:

 • Jeres virksomhed bliver mere fokuseret på at se fremad og udnytte både interne og eksterne muligheder.
 • Jeres virksomhed vil være opstillingsparat og orienteret mod strømninger i markedet - og dermed mindre sårbar overfor disruption.
 • Jeres virksomheder kan opnå status som attraktiv partner.