Arbejdsmiljøledelse – Sådan anvender du standarden ISO 45001:2018

Oversigt

På kurset får du et godt indblik i, hvordan et arbejdsmiljøledelsessystem kan opbygges i din virksomhed.

Kurset giver dig viden om, hvordan et ledelsessystem kan opbygges, og hvordan I arbejder med løbende forbedringer og risikostyring på arbejdsmiljøområdet. Du får et indblik i, hvilke ressourcer det kræver samt viden om, hvordan I kan bruge jeres arbejdsmiljøorganisationen som en aktiv medspiller.

Kurset giver dig

 • Kurset giver dig værktøjer, der kan støtte dig i arbejdet med at sætte et ledelsessystem for arbejdsmiljø på dagsordenen i din virksomhed og tale det ind i virksomhedens strategi og forretningsmæssige mål.
 • Overblik over ISO 45001 standardens indhold og principper.Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for dig, der er ansvarlig for virksomhedens arbejdsmiljøarbejde eller er arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsmiljøleder og gerne vil vide, hvordan I bruger et ledelsessystem til løbende at forbedre jeres arbejdsmiljøpræstation.

Arbejdsmiljøchef, Produktionschef, Arbejdsmiljørepræsentant, Arbejdsmiljøleder.

Underviser

Lone Alstrup, Chefkonsulent i Dansk Standard og Lead Auditor, har mere end 20 års erfaring med ledelsesrådgivning og implementering af ledelsessystemer på QHSE-områderne i danske virksomheder. Lone har arbejdet for interesseorganisationer og store danske emballage- og forsyningsvirksomheder.

Time

Program

 • 8.30: Morgenmad
 • 9.00: Velkomst og introduktion
 • 9.15: Principperne for et arbejdsmiljøledelsessystem 
  - forberedelse og strategi 
 • 9.45: Rammerne for ledelsessystemet 
  - interessenters behov og forventninger
 • 10.15: Lederskab, arbejdstagerinddragelse og arbejdsmiljøorganisation
 • 10.45: Pause
 • 11.00: Arbejdsmiljøpolitik, roller og ansvar
 • 11.15: Planlægning
  - Risici og muligheder
 • 12.30: Frokost
 • 13.30: Planlægning – fortsat
  - Arbejdsmiljømål og handlingsplan
 • 14.00: Støtteaktiviteter og –funktioner 
 • 14.30: Drift 
  - Fjernelse af farer og reduktion af risici i de daglige processer og opgaver
  - Indkøb og leverandører
 • 14.50: Pause
 • 15.00: Evaluering og intern audit
 • 15.20: Løbende Forbedringer
 • 15.45: Opsamling og afslutning 

Praktiske oplysninger om kurser