Bliv intern auditor

Oversigt

På dette kursus lærer du, hvordan man udfører intern audit af ledelsessystemer. Kurset baserer sig på ISO 19011 standarden - Auditering af ledelsessystemer - og giver dig vigtige værktøjer til planlægning, udførelse og afrapportering af interne audits.

Kurset afsluttes med et eksamensbevis på de erhvervede kompetencer (ved beståelse).

Kurset giver dig viden om

 • Auditprogram og auditplaner
 • Temabaserede audits
 • Auditprocessen
 • Auditprincipper 
 • Auditors rolle

Målgruppe

Kurset er målrettet personer, der skal deltage i interne audits indenfor fx Kvalitetsledelse (ISO 9001), Informationssikkerhed (ISO/IEC 27001) eller Miljøledelse (ISO 14001).

Det er ikke et krav men kendskab til ledelsesstandarder vil være en fordel.

Underviser

Susan Redder Bruun, chefkonsulent og Kvalitets- og Miljøchef i Dansk Standard, har mere end 20 års erfaring med undervisning og forretningsudvikling. De senere år har Susan rådgivet om kvalitetsledelse i danske virksomheder, blandt andet Lægemiddelstyrelsen, Pressalit, Cobham Satco og Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Susan på srb@ds.dk.

Program

 • Hvad er en audit?
 • Auditprincipper
 • Ledelse af et auditprogram
 • Udførelse af en audit
 • Frokost
 • Auditores kompetencer
 • Case
 • Værktøjskasse
 • Spørgsmål og afrunding

Praktiske oplysninger om kurser

Her kan du læse læse mere om praktiske oplysninger som fx betaling, kørselsvejledning og rabatter.