Kom godt i gang med Elsikkerhedsloven og standarderne

Oversigt

Den 1. juli 2017 trådte en ny lovgivning i kraft for elektriske installationer og senest den 1. juli 2019 skal man bruge de nye regler.

På denne workshop får du en introduktion til de nye regler og hjælp til at bruge standarderne som hører til loven. Introduktionen til standarderne vil tage udgangspunkt i både DS Håndbog 183 og Standard Distribute - en online standard platform.

Kurset giver dig

 • Overordnet gennemgang af loven og brugen af standarder
 • Installationsbekendtgørelsens brug af standarder
 • Indblik i den centrale standardserie DS/HD 60364
 • Indblik i DS Håndbog 183 ”Standardsamling til installationsbekendtgørelsen” 

Målgruppe

Workshoppen er for dig, som er gået i gang eller overvejer at gå i gang med at bruge de nye regler og standarder. Du har måske allerede købt standarderne eller påtænker at erhverve dem og vil gerne godt i gang med at arbejde efter dem. Det kan også være at kravet om at bruge de nye regler kommer fra kunderne.

Indholdet er tilrettelagt så det er relevant for både elektrikere, installatører, rådgivere og alle andre som arbejder med regler for elektriske installationer.

Underviser

Torben Dalsgaard, Seniorkonsulent i Dansk Standard, har +9 års erfaring med standardisering og CE-mærkning indenfor det elektrotekniske område, herunder også maskinsikkerhed. Endvidere sidder Torben som det danske medlem af den tekniske bestyrelse i den europæiske elektrotekniske standardiseringsorganisation, Cenelec. Torben har bl.a. hjulpet ABB, Ørsted, Rambøll, G.R.A.S og Dansk supermarked med brug af standarder og overholdelse af EU lovgivning inden for det elektrotekniske område. Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Torben på tod@ds.dk.

Time

Program

 • Velkomst og præsentation af Dansk Standard
 • Overordnet gennemgang af loven og brugen af standarder
 • Installationsbekendtgørelsens brug af standarder
 • Den centrale standardserie DS/HD 60364
 • DS Håndbog 183 ”Standardsamling til installationsbekendtgørelsen” 
 • Standarder er dynamiske og udvikles løbende
 • Afrunding

Praktiske oplysninger om kurser