Sådan kombinerer du arbejdsmiljø og miljøledelse i samme system

Oversigt

På kurset lærer du, hvordan miljø- og arbejdsmiljøledelse kan integreres med hinanden, og hvordan du dermed opnår synergier og frigør ressourcer. Kurset giver dig viden om, hvordan det integrerede ledelsessystem kan opbygges samt, hvordan I arbejder med løbende forbedringer og risikostyring på miljø- og arbejdsmiljøområdet. Du får eksempler på, hvordan jeres ledelsessystem kan understøtte arbejdsmiljøorganisationen og jeres interne dialog.

Undervisningen er en blanding mellem oplæg, cases og dialog med dine medkursister.

Kurset giver dig

 • Kurset giver dig værdifuld viden samt værktøjer til at støtte dig i arbejdet med at sætte ledelsessystemet ind i virksomhedens strategi og forretningsmæssige mål
 • Gennemgang af standarderne ISO 45001 og ISO 14001 og viden om, hvordan arbejdsmiljøledelse og miljøledelse kan sammentænkes
 • Forståelse for principperne i et ledelsessystem med fokus på løbende forbedringer og reduktion af risici


Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for dig, der er ansvarlig for arbejdet med virksomhedens miljø- og/eller arbejdsmiljø og ønsker at integrere jeres strategi, metoder og arbejdsgange for at opnå yderligere værdi for virksomheden. Miljøchef, arbejdsmiljøchef, produktionschef, miljøkoordinator, arbejdsmiljørepræsentant, QHSE.

Underviser

Susan Redder Bruun, chefkonsulent og Kvalitets- og Miljøchef i Dansk Standard, har mere end 20 års erfaring med undervisning og forretningsudvikling. De senere år har Susan rådgivet om kvalitets- og miljøledelse i danske virksomheder, blandt andet Lægemiddelstyrelsen, Pressalit, Cobham Satco og Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Susan på srb@ds.dk.

Time

Program

 • 09:00 Velkomst og introduktion
 • 09:15 Grundlæggende principper bag miljø og arbejdsmiljøledelse – forberedelse og strategi
 • 10:45 Pause
 • 11:00 Lederskab og miljø- og arbejdsmiljøpolitik
 • 12:00 Planlægning og risikovurdering
 • 12:30 Frokost
 • 13:15 Miljø- og arbejdsmiljømål og handlingsplaner
 • 14:15 Pause
 • 14:30 Ressourcer
 • 15:00 Drift
 • 15:30 Evaluering og intern audit
 • 15:45 Forbedringer
 • 16:00 Opsamling og afslutning

Praktiske oplysninger om kurser