Seminar om cirkulært byggeri

Oversigt

Hvordan kan innovative byggevirksomheder bruge forskningsbaserede standarder som løftestang til at fremme cirkulært byggeri?

På verdensplan står byggeriet for ca. 40 procent af verdens CO2-udledning. Potentialet for at indføre cirkulære forretningsmodeller inden for byggeri er derfor stort.

Men før vi kan skabe en fælles markedsplads, forretningsmodel og skalerbarhed, er der brug for en fælles forståelse og ramme for omstillingen til cirkulært byggeri. Her spiller standarder en vigtig rolle. Standarder skaber fælles definitioner, krav, analyse- og testmetoder og er dermed afgørende for at sætte fart på udviklingen af det nye forretningsområde. Forskning og udvikling af ny teknologi er med til at sikre, at standarderne er solide, vidensbaserede og kan støtte en langsigtet og bæredygtig udvikling af cirkulært byggeri.

DTU Byg og Dansk Standard inviterer til en åben debat med henblik på at prioritere, hvilke områder der er vigtigst at få standardiseret for at fremme cirkulært byggeri.

Seminaret afholdes: DTU Byg, Lyngby Campus, Kgs. Lyngby d. 28. januar 2020, kl. 10 til ca. 15. Bygning 127, lokale 119

Det får du ud af mødet

  • Introduktion til konkrete tilgange og metoder til cirkulært byggeri.
  • Indsigt i hvordan standardisering kan styrke innovationsprocesser og forskningsprojekter.
  • Præsentation af tilgange og metoder fra bl.a. NEN, den nationale standardiseringsorganisation i Holland, og Miljømærkning Danmark.
  • Mulighed for at påvirke prioriteringen af, hvilke områder, der er vigtigst at standardiser for at fremme cirkulært byggeri.
  • Konkrete input i forhold til EU's rammeprogrammer, og hvordan standarder og standardisering kan indgå i selve ansøgningen og i projektets forskellige faser og leverancer.

Seminaret er tilrettelagt af Dansk Standard og DTU Byg. Arrangementet er sponseret af EC og EFTA som led i projektet ’Bridge the Gap between Research, Innovation and Standardization Community (BRIDGIT2)’.
Målgruppe

Alle interesserede aktører inden for forskning og innovation i byggeriet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte Pernille Arendsdorf Bengtsen på pab@ds.dk eller 2988 1402.

Time

Program

Program følger

    Billeder

    Der kan lejlighedsvis blive taget billeder til arrangementet. Det vil som udgangspunkt være stemningsbilleder og ikke personfokuserede. Dansk Standard forbeholder sig ret til at bruge billederne til markedsføring af egne produkter og ydelser.