Medfinansiering af projekter

12. juni 2013

Medfinansiering af projekter

Nu kan der søges om medfinansiering til nordiske projekter, der fokuserer på samspillet mellem standardisering og innovation.

Projekterne skal belyse samspillet og derigennem vise, hvordan standarder kan bidrage til innovation. Der efterspørges projektforslag fra konsortier med deltagere fra mindst 3 nordiske lande, herunder fx industri- og handelsorganisationer, virksomheder, forbrugerorganisationer, uddannelsesinstitutioner, finansieringsinstitutter mv. Projekterne er støttet af Nordic Innovation.

Projektperioden må højst være 3 år og der forudsættes mindst 50% selvfinansiering.

Forslagene skal være indsendt senest den 7. oktober 2013.