Nyhedsarkiv 2014

Der blev fundet 41 nyheder der matcher dine kriterier:

 • Se mere

  Belysningsstandarden skal revideres

  Nu starter revisionen af den europæiske standard for belysning, DS/EN 12464-1. Revisionen er åben for alle med interesse i emnet.

 • Se mere

  SMV’ere er langt fra en homogen gruppe

  ”SMV’er er bare så forskellige. Også når det kommer til brug af standarder. Det bliver man nødt til at tage højde for. Relevansen og værdien af standarder afhænger af, hvilken type forretning man har med at gøre”. Sådan lyder en af refleksionerne fra...

 • Se mere

  Netværksdagen 2014: Kan SMV’ere bruge standarder som strategisk redskab?

  Dansk Standard har netop afholdt netværksdag for udvalgsmedlemmer og andre interesserede. Dagen bød blandt andet på en spændende debat om SMV’ernes udfordringer, nye vinkler på standardisering, men også højlydt latter.

 • Se mere

  Svanemærket kantine i Standardernes Hus

  På toppen af Standardernes Hus ligger Dansk Standards kantine, hvor måltiderne fremover kan nydes med ekstra god samvittighed, idet de bliver tilberedt under hensyntagen til miljøet. Kantinen er nemlig blevet svanemærket.

 • Se mere

  Succesfuld CSR side-event for SMV’er

  Små og mellemstore virksomheder kan sagtens arbejde strategisk med deres samfundsansvar. Men de har brug for målrettet rådgivning, enkle værktøjer og hjælp til synlighed.

 • Se mere

  Lydtryk kan give høreskader

  Høreskader opstår ifølge eksperter ikke udelukkende som følge af høj musik. Også den dosis man udsættes for har betydning. Det vil man tage højde for i standarden for lydtryk, der nu skal revideres.

 • Se mere

  Når musikken spiller

  Unge risikerer høreskader, fordi de hører for høj musik. Nu skal en kommende standard for lydtryk være med til at sænke lyden bl.a. ved at stille krav til forbedring af apparaterne.

 • Se mere

  Små virksomheder store nok til samfundsmæssigt ansvar

  CSR standarden leverer ingen nemme svar. Og vejen til at arbejde systematisk og strategisk med ledelsessystemer kan synes uoverskuelig. Men heldigvis er der nogle gode redskaber til rejsen. Det er de CSR ansvarlige i 6 vidt forskellige virksomheder e...

 • Se mere

  Standarder skal forenkle udbudsprocessen i det offentlige

  Ifølge regeringens vækststrategi skal standarder bruges til af forbedre offentlige udbud. Målet er at gøre processen enklere både for tilbudsgiver og ordregiver.

 • Se mere

  Nyt direktiv gør udbud nemmere

  Fremover bliver det langt nemmere og mere overskueligt at gennemføre grønne udbud i det offentlige – både for de indkøbere, der skal udarbejde udbudsmaterialet, og for virksomheder, der vil afgive tilbud.

 • Se mere

  25 år i medvind

  Siden oliekrisen i 70’erne, hvor behovet for alternative energikilder for alvor kom på dagsordenen herhjemme, har vindenergi gennemgået en rivende udvikling, og i dag besidder vindindustrien en af dansk erhvervslivs absolutte førerpositioner.

 • Se mere

  Standarder er til at stole på

  Maskinstandarder bliver brugt konsekvent og rutinemæssigt hos Alvibra i Tørring.

 • Se mere

  Erhvervet skal være med til at designe servicestandard for turisme

  Turister i Danmark skal mødes med en højere kvalitet og service. Det skal en ny standard for dansk kvalitetsturisme medvirke til. Dansk Standard tager nu på turné rundt i landet for at informere om og invitere erhvervet til at deltage i udviklingsarb...

 • Se mere

  Nordiske bygningsstandarder skal vise vejen for grønt byggeri i Europa

  Nordic Innovation står bag udviklingen af tre fællesnordiske projekter, der skal munde ud i et nordisk forslag til europæiske standarder inden for bæredygtig renovering, indeklima samt miljøvare-deklarationer og bæredygtigt byggeri. Nu sendes forslag...

 • Se mere

  Nu går arbejdet i gang med at udvikle en servicestandard for kvalitet i turismen

  Vækstplanen for dansk turisme er netop vedtaget. Et prioriteret indsatsområde bliver at løfte serviceudbyttet i turismeerhvervet gennem en standard for dansk kvalitetsturisme. Erhvervet inviteres til at deltage i udviklingsarbejdet, som faciliteres a...

 • Se mere

  SMV’er: ”Nu ved jeg, hvor jeg skal starte”

  Det kan være en stor mundfuld at finde hoved og hale, når det gælder CE-mærkning og som SMV’er ikke har mange ressourcer til rådighed. DS-universets kursus om CE-mærkning for SMV’er og iværksættere hjælper mange på vej.

 • Se mere

  Ny vejledning til gavn for mindre svejseværksteder

  Fremover er der også plads til det lille svejseværksted i CE-mærkning af stålkomponenter til bygge- og anlægsindustrien. Det nye nationale anneks til eurocode 3 præciserer nemlig nu i vejledningen, at udførelsesklasse 1 kan anvendes ved svejsning af ...

 • Se mere

  Tjeklister til commissioning-standarden

  I april udkom den helt nye standard DS 3090, der beskriver anvendelsen af commissioning-processen til bygninger.
  Vi har trukket de vigtigste skemaer ud af standarden og tilbyder dem nu som Word-filer, som du kan anvende direkte i dine projekter.

 • Se mere

  Vækstpakke med øje for standarder

  Vækstpakken lover godt for regeringens kommende nationale strategi for standardisering.

 • Se mere

  Invitation: Workshop om produktivitet hos DI

  Få viden om, hvordan du skaber produktivitet og vækst med standarder på en workshop den 27. maj. Workshoppen arrangeres i samarbejde mellem Dansk Standard og Dansk Industri.

 • Se mere

  Bedre ledelsesmæssig forankring af infektionshygiejne

  Standarderne for infektionshygiejne er under revision. De nye udgaver skal sikre en bedre overensstemmelse med Den Danske Kvalitetsmodel.

 • Se mere

  One size does not fit all

  Den internationale fødevaresikkerhedsstandard, ISO 22000, skal revideres. Standarden har været gældende siden 2005, og ligeså længe har Danmark stået i spidsen for at drive det internationale sekretariat og dermed sat dagsordenen for fødevaresikkerhe...

 • Se mere

  Hør om standarder for tryghedsalarmer – ny dato

  Mødet vedr. tryghedsalarmer er rykket til torsdag den 2. oktober. De kommende europæiske standarder omhandler produkter og processer for tryghedsalarmer.

 • Se mere

  Hjælp til at forstå standarder for varme- og køleanlæg

  En FAQ besvarer de hyppigst stillede spørgsmål om, hvordan du udformer varme- og køleanlæg.

 • Se mere

  Slut med enegang fra mobilproducenter

  Da den europæiske standard for fælles mobilopladere udkom i 2011, fandtes der ikke noget lovkrav. Det ændrer en ny EU-lov for radioudstyr nu på.

 • Se mere

  Femogtyve anbefalinger til erhvervs- og vækstministeren

  Nationalt Partnerskab for Standardisering har overdraget sine anbefalinger til, hvordan Danmark får maksimal effekt af standarder og standardisering, til erhvervs- og vækstministeren.

 • Se mere

  Få indflydelse på de nye sociale tryghedsalarmer

  Du inviteres til at deltage i et uformelt standardiseringsmøde om sociale tryghedsalarmer.

 • Se mere

  Webshoppen i ny forbedret udgave

  Webshoppen har fået nyt design. Udover at den er blevet mere indbydende at se på, er det også blevet nemmere at finde rundt.

 • Se mere

  Invitation: Få indflydelse på kørestole

  Du inviteres til at deltage i et uformelt standardiseringsmøde, hvor du hører om, hvordan standardiseringsprocessen kan styrke din forretning.

 • Se mere

  Virksomheder investerer for lidt i energieffektivisering

  Virksomhedernes investeringsplaner for energieffektivisering er for kortsigtede, og beløbene, der investeres, er for små. Bygningerne forbigås til fordel for produktionsudstyr.

 • Se mere

  Energisyn indføres fra sommer

  Store danske virksomheder skal leve op til nyt krav om energisyn hvert fjerde år.

 • Se mere

  Kommunerne glemmer at spare på energien, når de lejer bygninger

  De danske kommuner glemmer at spare på energien, når de lejer bygninger til f.eks. administration eller institutioner. Mens kommunerne har stort fokus på at energimærke og renovere deres egne bygninger, er det kun 16 pct. af kommunerne, der stiller k...

 • Se mere

  Lancering af energiindeks Danmark 2014

  Dansk Standard, Schneider Electric, SE Big Blue, Skanska og Mandag Morgen inviterer til lanceringen af Energiindeks Danmark den 6. marts kl. 14.30-17.30 i København.

 • Se mere

  Dansker modtager CENELECs Technical Commitee Award 2013

  Som den første dansker nogensinde har standardiseringskonsulent i Dansk Standard Christian M. Verholt modtaget CENELECs Technical Commitee Award 2013.

 • Se mere

  Termisk isolering i praktisk indpakning

  En ny og forbedret udgave af standarden DS 452 termisk isolering af tekniske installationer er blevet udgivet. Det betyder blandt andet strammere krav og bedre mulighed for korrekt tolkning.

 • Se mere

  Færre og mere brugervenlige eurocodes

  Startskuddet har lydt til en gennemgribende revision af de europæiske byggenormer – de såkaldte eurocodes. Antallet skal ned og brugervenligheden op.

 • Se mere

  Vi vil gerne være med til at præge udviklingen

  En række danske virksomheder deltager allerede aktivt i arbejdet med fremtidens standarder og markedskrav for elektriske og elektroniske produkter. Dermed sikres det, at Danmark får direkte indflydelse på kravene, der i sidste ende udmøntes i direkti...

 • Se mere

  Anden generation af standarder for elektronikskrot på vej

  WEEE-direktivet er blevet revideret og skal implementeres i EU medlemslandene fra den 14. februar 2014. Dermed indledes arbejdet med anden generation af europæiske standarder for behandling af elektronikaffald.

 • Se mere

  Danmark sætter europæiske standarder for elektronikskrot

  Nu skal det være slut med brugte pc’er og andet elektronikskrot, der ukritisk ryger til Afrika og Asien til skade for miljøet. Danske virksomheder, organisationer og myndigheder skal nemlig bidrage aktivt til udarbejdelse af morgendagens europæiske s...

 • Se mere

  Forum holder dig ajour med CSR

  Har du lyst til at få ny viden om den praktiske anvendelse af standarder inden for samfundsmæssigt ansvar (CSR)? Så deltag i mødet hos Forum for samfundsmæssigt ansvar, og kom på forkant med implementering af standarderne.

 • Se mere

  International CSR standard er kendt men bruges ikke i Norden

  Efter et par år på markedet er kendskabet til den internationale CSR standard, ISO 26000, højt blandt virksomheder i Norden, men den har det svært i konkurrencen med andre mere etablerede standarder. Det viser en ny pilotundersøgelse, som Dansk Stand...