Nyhedsarkiv 2015

Der blev fundet 39 nyheder der matcher dine kriterier:

 • Se mere

  Nye krav til nødstop på maskiner

  Standarden DS/EN ISO 13850 Nødstop, der beskriver Maskindirektivets krav til nødstop, er nu blevet harmoniseret gældende fra d. 31. maj 2016.

 • Se mere

  International pris til fire danske standardiseringseksperter

  Fire danske eksperter har netop fået overrakt den internationale pris ”IEC 1906 Award 2015” for deres unikke indsats i IEC’s internationale standardiseringsarbejde.

 • Se mere

  Nu er der sat standard for osteopati

  Dansk Standard har netop udgivet den første standard for sundhedsprofessionen osteopati.

 • Se mere

  Nu bliver det lettere at udbyde og byde på offentlige opgaver

  Med den nye udbudslov, der træder i kraft 1. januar 2016, kan offentlige indkøbere stille krav om brug af standarder ved udbud. Dermed bliver det lettere for eksempelvis kommuner at stille præcise krav til produkter eller ydelser - og mere gennemskue...

 • Se mere

  Intelligent affaldshåndtering

  Nu skal der sættes standarder for ressourceeffektivitet og genanvendelse af affald - et område, hvor Danmark allerede står stærkt.

 • Se mere

  Offentlige indkøb bliver nemmere

  Nu bliver det lettere for offentlige indkøbere at stille præcise krav ved udbud - og mere gennemskueligt for virksomheder, hvilke krav de skal leve op til. Med den nye udbudslov kan offentlige indkøbere nemlig stille krav om brug af standarder. Det v...

 • Se mere

  Kæmpe interesse for de nye ledelsesstandarder

  Ledelsesstandarderne ISO 9001 og ISO 14001, der begge netop er udkommet i nye versioner, var omdrejningspunkt på Dansk Standards netværksdag. Her fik dansk erhvervsliv indblik i ændringerne i de ledelsesstandarderne og gode input til, hvordan man kan...

 • Se mere

  ”Vores kunder kan regne med kvaliteten – uanset hvor i verden de er”

  Den højteknologiske virksomhed FOSS A/S går ikke på kompromis med kvaliteten. Kunderne skal kunne regne med det, de får. Nøglen hertil hedder ISO 9001.

 • Se mere

  Det handler om ejerskab

  Ejendomsforvaltningsselskabet DEAS har de sidste fem år arbejdet målrettet med kvalitetsstyring. Det kan mærkes overalt i organisationen, der ved hjælp af ISO 9001 i dag har styr på processerne og har løftet kvaliteten i alle enheder lige fra ejendom...

 • Se mere

  Alt for mange graveskader

  Der sker alt for mange skader på nedgravede kabler og ledninger, fordi oplysningerne om deres placering er for få og for usikre. Det skal der nu gøres noget ved, mener Dansk Standard og Danske Anlægsentreprenører.

 • Se mere

  Viking: Der er langt fra Esbjerg til Rio

  Det nytter ikke noget, at man opfinder nye måder at gøre tingene på. For den globale virksomhed Viking i Esbjerg er er ISO 9001 garant for, at medarbejdere i hele verden kan bruge samme opskrift hver gang.

 • Se mere

  Lettere at udbyde rengøring

  Den nordiske standard INSTA 800, der angiver et system til fastlæggelse og vurdering af rengøringskvalitet, står nu over for en revision med særligt fokus på udbud. Alle med viden og erfaring på området kan være med.

 • Se mere

  Ny ISO 9001 giver bedre forretning

  Den nye ISO 9001 - verdens mest udbredte standard for kvalitetsledelse – er netop udkommet. Den bliver et endnu vigtigere og stærkere ledelsesværktøj til forretningsudvikling og optimering.

 • Se mere

  Ny ISO 14001 giver bedre miljøledelse

  Betydelige besparelser på vand- og energi er kun en blandt mange effekter ved strategisk brug af ISO 14001. En ny version af ledelsestandarden, der bliver et endnu stærkere værktøj til at opnå synlige miljøresultater, er netop udkommet.

 • Se mere

  ISO 9001 – ”what’s in it for me?”

  Hvad betyder de nye ISO 9001-krav for din virksomhed? Bliv klogere på ændringerne i den nye udgave af ISO 9001, der indeholder en lang række ændringer i forhold til 2008-versionen, som den afløser.

 • Se mere

  Novozymes styrker forretningen med strategisk miljøledelse

  Strategisk brug af ISO 14001 giver synlige miljøresultater - og kan også ses på bundlinjen. Samtidig er den et internationalt anerkendt miljøledelsessystem, der kan være med til at åbne døre til nye markeder og nye kunder. Det kan den danske enzympro...

 • Se mere

  Overvældende interesse for standarder for e-udbud

  50 repræsentanter fra bl.a. virksomheder, myndigheder og brancheorganisationer mødte op til første internationale kick-off-møde om fælleseuropæiske elektroniske indkøbs- og udbudsprocesser.

 • Se mere

  5 skarpe om ISO 9001

  Mere end 1 million virksomheder er på verdensplan certificeret efter ISO 9001 for kvalitetsledelse. I efteråret 2015 udkommer standarden i en ny, revideret version. Vi har stillet Lars Brogaard, konsulent i Dansk Standard, 5 skarpe om den nye ISO 90...

 • Se mere

  Travlt efterår med nye ledelsesstandarder

  Bliv løbende opdateret med ændringerne i bl.a. ISO 9001:2015. Vi lægger ud med 5 skarpe om ISO 14001:2015.

 • Se mere

  Skærpet kontrol med kemi i elektronik

  Elektronikprodukter skal være sikre at bruge for forbrugerne. Derfor skærpes kontrollen med, hvad produkterne indeholder. Ved at følge de harmoniserede standarder kan du efterleve kravene, der gælder for dig, der enten forhandler, importerer eller di...

 • Se mere

  Seminar om nye EU-krav til fabrikanter, importører og forhandlere

  Få tidlig viden om de kommende ændringer i reglerne for bl.a. risikovurdering og opbevaring af teknisk dokumentation. Seminaret er særligt relevant for fabrikanter, importører og forhandlere af produkter med el-tilslutning.

 • Se mere

  Belysningsstandarden - Hvad sker der?

  Danske normer må vige for de europæiske, når det nye Bygningsreglement træder i kraft.

 • Se mere

  Udearealer skal være for alle

  Mennesker er forskellige og har forskellige behov til færdsel og ophold i det fri. Men et er sikkert: Tænker man tilgængelighed ind, når man eksempelvis skal anlægge en ny park, strand eller sti, vil resultatet blive bedre og mange flere vil få glæde...

 • Se mere

  EURAS-konferencen 2015: Hvordan bliver det nemmere at handle mellem EU og USA?

  Dansk Standard er i år værter for den årlige EURAS konference. Årets tema er standarders rolle i transatlantisk handel.

 • Se mere

  Nu går revisionen af Eurocodes i gang

  De personer, der skal revidere Eurocodes, får stor indflydelse på byggeriet i Europa. Udvælgelsen sker her i juni måned, hvorefter revisionen går i gang.

 • Se mere

  Nyt standardiseringsudvalg for e-cigaretter

  E-cigaretter bliver mere og mere udbredte, men der mangler fælles kvalitetskrav og sikkerhedsbestemmelser på området. Derfor har Dansk Standard nedsat et udvalg, der skal være med til at sætte de europæiske standarder for e-cigaretter og e-væsker.

 • Se mere

  Revideret standard for miljøledelse kommer til efteråret

  Fokus på risikostyring og ledelsens rolle er nogle af nyhederne i den opdaterede version af ISO 14001 for Miljøledelse, som efter planen skal udkomme til efteråret.

 • Se mere

  Danmark i spidsen for digitalisering af offentlige indkøb og udbud i Europa

  Danmark skal drive arbejdet med at standardisere digitaliseringen af offentlige indkøb og udbud på tværs af EU. Det er lykkedes Digitaliseringsstyrelsen og Dansk Standard at få det internationale sekretariat, der skal fastlægge rammerne for fælleseur...

 • Se mere

  Nu skrues der op for information om CE-mærkning af stål

  Energistyrelsen og Dansk Standard har en informationskampagne i støbeskeen, som skal gøre det nemmere for metalproducenter og entreprenører at gennemskue, hvilke krav der gør sig gældende for at leve op til standarden, EN 1090-1. Kampagnen går i luft...

 • Se mere

  Nu skal der sættes standarder for e-cigaretter

  E-cigaretter bliver mere og mere udbredte, men der mangler fælles kvalitetskrav og sikkerhedsbestemmelser på området. Derfor har Dansk Standard nedsat et udvalg, der skal være med til at sætte de europæiske standarder for e-cigaretter og e-væsker.

 • Se mere

  Kendskab til internationale standarder er en forudsætning for dansk eksport

  Regeringens nye vækstinitiativ peger på internationale standarder som et essentielt værktøj, danske virksomheder i højere grad skal gribe til for at sikre konkurrenceevnen og skabe vækst i Danmark. Det er en ambitiøs strategi med markante mål for at ...

 • Se mere

  Mere målstyring – mindre brandslukning

  Risk Management handler ikke længere om, hvordan man undgår risici, men om hvordan man træffer bevidste beslutninger, der fører til opfyldelse af virksomhedens mål. Der tjenes penge på at tage risici, men der tabes penge, hvis de ikke styres.

 • Se mere

  Systematisk risikoledelse skaber succesfulde projekter

  Vejdirektoratet har i de seneste år arbejdet systematisk med risikostyring i deres større projekter. Med udgangspunkt i de samme principper, som i ISO 31000 Risk Management har de gennemført deres projekter med stor succes – ofte under pris og før ti...

 • Se mere

  Utraditionel formidling af standarder

  Dansk Standard er nu klar med sit eget Standardernes Hus – et Experimentarium for standarder. Den utraditionelle formidlingsform skal gøre det fagtunge stof nemmere tilgængeligt og bidrage til at udbrede kendskabet til standarder.

 • Se mere

  Franske erfaringer kan inspirere kvalitetsstandard for dansk turisme

  Vi kan lære af franske erfaringer med regionsbranding. Sådan lyder rådet fra turismeforsker til de danske turistaktører, der netop nu arbejder på at udvikle service- og kvalitetsstandard for turisme i Danmark.

 • Se mere

  ”The Million Dollar Question”

  Det kan være forbundet med stor markedsstyrke at få sit patent med i en standard. For at undgå konflikt med konkurrencereglerne skal tredjemand derfor oftest gives adgang til at benytte patentet på ’fair, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår’, når...

 • Se mere

  Standarder og patenter – hvornår er det fair?

  Selv om patenter og standarder har deres væsen til forskel, er der mange fordele ved at lade dem spille sammen. Men det sker ikke uden udfordringer.

 • Se mere

  DS 475:2012 - Norm for etablering af ledningsanlæg i jord

  Standarden DS 475:2012, Norm for etablering af ledningsanlæg i jord indeholder en række bestemmelser, der skal sikre en forsvarlig etablering af ledningsanlæg i jord. Den er en generel lægningsstandard, der giver et opdateret overblik over alle ikke-...

 • Se mere

  Få hjælp fra nationalt rejsehold for offentlige grønne indkøb

  Miljøstyrelsen lancerer et ”Rejsehold”, der skal hjælpe til med at gøre de offentlige indkøb endnu mere grønne.