Systematisk risikoledelse skaber succesfulde projekter

14. april 2015

Systematisk risikoledelse skaber succesfulde projekter

Vejdirektoratet har i de seneste år arbejdet systematisk med risikostyring i deres større projekter. Med udgangspunkt i de samme principper, som i ISO 31000 Risk Management har de gennemført deres projekter med stor succes – ofte under pris og før tid.

I en verden fuld af usikkerhed er virksomheders store projekter ofte ledsaget af en lang række risici. Senest så vi, hvor galt det kunne gå, da OW Bunkers efter 7 måneder på Børsen gik konkurs fra denne ene dag til den anden. En af de måder, man kan styre de risici, der kan opstå i et projekt, er ved at følge ISO 31000 risikoledelse. Ledelsesstandarden gør det muligt at arbejde systematisk med risikostyring. Ifølge standarden handler det ikke længere om, hvordan man undgår risici, men om hvordan man træffer bevidste beslutninger.

Kernen af risikostyring i ISO 31000

Vejdirektoratet er en af de virksomheder, der har valgt at følge de guidelines, der også er beskrevet i ISO 31000, hver gang de gennemfører et større projekt.

”Der findes i litteraturen et virvar af metoder til at styre risici, men ISO 31000 er en udmærket guideline, der indeholder kernen af risikostyring,” fortæller Trine Holst Veicherts, der er specialkonsulent i Vejdirektoratet, som er kendt for at levere projekter før tid og under pris.

”Vi kan ikke tilskrive risikostyring vores gode resultater alene, men det er klart, at systematisk risikostyring har indflydelse på, at vi holder vores budgetramme og tidsplan. Vi gennemfører risikoworkshops fra et projekts første faser og indtil projektet er gennemført, og det er nu blevet en del af vores virksomhedskultur. Her får vi overblik over, hvilke risici vi skal se nærmere på, og dem følger vi nøje gennem hele projektet,” siger Trine Holst Veicherts.

Risikostyring skal være en del af kulturen

Trine Holst Veicherts er risk manager i Vejdirektoratet, som har arbejdet systematisk med risikostyring de sidste 7-8 år.

”Vi har efterhånden stor erfaring med, hvilke risici vi typisk oplever i Vejdirektoratet. Ud fra vores erfaring har vi lavet en ’inspirationsliste’ med 40-50 issues, som vi går igennem hver gang, vi holder risikoworkshops i projektteamet. Vi arbejder med risici som fx omfanget af forurenet jord og geotekniske forhold, men vi ser også på mulighederne, fx om kan noget gøres billigere,” siger Trine Holst Veicherts, der understreger, at Vejdirektoratet tager risikostyring meget alvorligt:

”Risikostyring er blevet en del af vores kultur. Hvis man skal implementere risikostyring, er det vigtigt, at organisationens topledelse bakker op om det og engagerer sig. Det er ikke det samme, hvis det bare er en person, der laver risikostyring i sit eget projekt. Virksomheden skal have en politik, så det bliver gjort ens i alle projekter. Der skal være en kultur, der ser risikostyring som værdiskabende, helt i tråd med ISO31000” fortæller Trine Holst Veicherts.

Fakta om ISO 31000 Risk Management

  • ISO 31000 er en international ledelsesstandard, der blev udgivet i 2009.
  • Den sætter rammerne for at styre enhver risiko inden for en virksomheds unikke strategi, risikotolerance, kultur og ledelsesform
  • Standarden og dens betydning har opnået stor international anerkendelse i alle kredse, der beskæftiger sig med risikostyring.
  • Den kommende 2015-version af ISO 9001 stiller nye krav til risikotænkning, hvilket betyder, at virksomheder, der er ISO 9001-certificerede fremover skal fastlægge deres muligheder og vurdere de risici, som er forbundet med disse muligheder.
Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41