Revideret standard for miljøledelse kommer til efteråret

11. maj 2015

Revideret standard for miljøledelse kommer til efteråret

Fokus på risikostyring og ledelsens rolle er nogle af nyhederne i den opdaterede version af ISO 14001 for Miljøledelse, som efter planen skal udkomme til efteråret.

Miljøledelsesstandarden ISO 14001 er netop ved at blive færdigbehandlet. Dansk Standard forventer, at den nye opdaterede version er klar til udgivelse i september. De vigtigste ændringer i den foreslåede standard er:

  • Øget vægt på lederskab
  • Fokus på risikostyring
  • Øget fokus på at virksomhedens miljømål og udvikling
  • Øgede krav til virksomhedens eksterne kommunikation

Topledelsen får større rolle

Jesper Lauridsen, der er konsulent i Dansk Standard, er ansvarlig for det udvalg, der har bidraget med kommentarer til standarden, og har repræsenteret Danmark under forhandlingerne i London:

”I den nye ISO 14001 er topledelsens rolle beskrevet tydeligere i forbindelse med miljøledelsessystemet.  Det er blevet mere eksplicit, hvad topledelsen skal tage sig af. Det handler selvfølgeligt om, at man ønsker, at topledelsen bliver inddraget i beslutningsprocesserne ved at tage aktivt stilling til, hvor det er, at virksomheden vil sætte ind, når det gælder miljø. På den måde bliver det nemmere at gøre ledelsesstandarden til en naturlig del af virksomhedens miljøarbejde, ” siger Jesper Lauridsen.

Ny fælles ramme for ledelsesstandarder

En anden ændring i den nye udgave af ISO 14001 er, at den vil være baseret på den overordnede fælles ramme, som alle ledelsesstandarder fremover skal følge jævnfør high level structure.

”Denne nye ramme skal hjælpe virksomhederne bedre på vej ved at skabe øget sammenhæng mellem de forskellige ledelsesstandarder og anvende fælles sprog på tværs af alle standarder. Med den nye standard på plads, vil organisationerne få lettere ved at indarbejde deres miljøledelsessystem i de centrale forretningsprocesser og dermed opnå større forretningsmæssige fordele, ” siger Jesper Lauridsen.

Livscyklus

I den nye version af ISO 14001 er det også som noget nyt mere tydeligt beskrevet, hvordan man skal forholde sig til livscyklustankegangen. Det betyder, at organisationerne i højere grad er nødt til at se et produkt eller en servicepåvirkning i dette perspektiv.

Når den nye version af ISO 14001 udkommer, vil der være en overgangsperiode på tre år, hvor de virksomheder, der i dag er certificerede efter ISO 14001:2004, har mulighed for at leve op til den nye version.

Fakta

  • ISO’s komite for miljøledelse (ISO TC 207) har arbejdet med revisionen af ISO 14001 standarden for miljøledelse i omkring tre år nu og standarden er gået igennem adskillelige revisionsstadier.
  • Den nye udgave forventes at blive udgivet i september 2015.
  • De danske interessenter som har haft en interesse i at kommentere på ændringerne til den nye standard har gjort dette gennem deltagelse i det danske standardiseringsudvalg, S-283 miljøledelse som køres af Dansk Standard.
Kontakt

Jesper Lauridsen
Jesper Lauridsen Seniorspecialist Miljø | Senior Environmental Specialist
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: jln@ds.dk
T: 39 96 62 54