Belysningsstandarden - Hvad sker der?

24. juni 2015

Belysningsstandarden - Hvad sker der?

Danske normer må vige for de europæiske, når det nye Bygningsreglement træder i kraft.

Når det nye Bygningsreglement, BR 15, træder i kraft, medfører det en udskiftning af alle de danske belysningsstandarder. BR 15 henviser nemlig ikke til DS700-serien, men til den europæiske norm DS/EN 12464-1 samt et nationalt applikationsdokument. Formålet er at eliminere de nationale afvigelser fra de europæiske vedtægter.

Nyt projekteringsgrundlag

Og hvad betyder det så for de danske bygherrer?

”Helt konkret betyder det, at vi får et nyt projekteringsgrundlag i Danmark.  På dagslyskrav er der ingen ændringer, men lavklasseenergi 2015 bliver obligatorisk. I den europæiske kunstbelysningsstandard er belysningsstyrkerne og blændingsgrænserne en smule højere,” fortæller Lise Aagesen, der er konsulent i Dansk Standard.

Dansk indflydelse

Det danske udvalg Lys og Belysning S-061 har deltaget i udarbejdelsen at det nationale anneks, dog som en meget bunden opgave. Formand Anne Bay har desuden bistået med oversættelse at den danske oversættelse af 12464-1. Hun fortæller:

”Standarderne ligner hinanden meget – de tager begge udgangspunkt i tanken om at lave god belysning. Den nye tvinger i højere grad til at tænke i nye termer fx energiforbrug,” siger Anne Bay.

Hun understreger, at det er positivt, at den nye belysningsstandard har fokus på at folk tænker mere i lys som forudsætning for en god arbejdsplads:

Standarden retter op

”Den nye standard tager i højere grad udgangspunkt i de arbejdspladser, vi kender i dag, hvor mange af os sidder på kontor og hvor kommunikation er i centrum. Vi har ofte meget effektivt og rettet lys, hvilket ikke altid er godt lys. Det kan standarden rette op på, tror jeg,” fortæller Anne Bay og fortsætter:

”Derudover er det godt at være hjemme i de internationale standarder for de danske virksomheder, der gerne vil ud på eksportmarkedet med deres belysningsprodukter eller rådgivningsydelser.” siger Anne Bay.

I vores webshop kan du købe standarden DS/EN 12464-1 og hente det nationale anneks.

Kontakt

Lise Schmidt Aagesen
Lise Schmidt Aagesen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: laa@ds.dk
T: 39 96 63 28