Belysningsstandarden - Hvad sker der?

24 juni 2015

Danske normer må vige for de europæiske, når det nye Bygningsreglement træder i kraft.

Når det nye Bygningsreglement, BR 15, træder i kraft, medfører det en udskiftning af alle de danske belysningsstandarder. BR 15 henviser nemlig ikke til DS700-serien, men til den europæiske norm DS/EN 12464-1 samt et nationalt applikationsdokument. Formålet er at eliminere de nationale afvigelser fra de europæiske vedtægter.

Edit: Seneste nyt om belysningsstandarden: Belysningsstandarden skal revideres.

Nyt projekteringsgrundlag

Og hvad betyder det så for de danske bygherrer?

”Helt konkret betyder det, at vi får et nyt projekteringsgrundlag i Danmark.  På dagslyskrav er der ingen ændringer, men lavklasseenergi 2015 bliver obligatorisk. I den europæiske kunstbelysningsstandard er belysningsstyrkerne og blændingsgrænserne en smule højere,” fortæller Lise Aagesen, der er konsulent i Dansk Standard.

Dansk indflydelse

Det danske udvalg Lys og Belysning S-061 har deltaget i udarbejdelsen at det nationale anneks, dog som en meget bunden opgave. Formand Anne Bay har desuden bistået med oversættelse at den danske oversættelse af 12464-1. Hun fortæller:

”Standarderne ligner hinanden meget – de tager begge udgangspunkt i tanken om at lave god belysning. Den nye tvinger i højere grad til at tænke i nye termer fx energiforbrug,” siger Anne Bay.

Hun understreger, at det er positivt, at den nye belysningsstandard har fokus på at folk tænker mere i lys som forudsætning for en god arbejdsplads:

Standarden retter op

”Den nye standard tager i højere grad udgangspunkt i de arbejdspladser, vi kender i dag, hvor mange af os sidder på kontor og hvor kommunikation er i centrum. Vi har ofte meget effektivt og rettet lys, hvilket ikke altid er godt lys. Det kan standarden rette op på, tror jeg,” fortæller Anne Bay og fortsætter:

”Derudover er det godt at være hjemme i de internationale standarder for de danske virksomheder, der gerne vil ud på eksportmarkedet med deres belysningsprodukter eller rådgivningsydelser.” siger Anne Bay.

I vores webshop kan du købe standarden DS/EN 12464-1 og hente det nationale anneks.