Nyhedsarkiv 2016

Der blev fundet 45 nyheder der matcher dine kriterier:

 • Se mere

  Maskinmestrenes Forening bliver klædt på til standardiseringsverdenen

  Maskinmestrenes Foreningens medlemmer har gennem en partnerskabsaftale med Dansk Standard mulighed for at få bedre indsigt i danske og internationale standarder og dermed gøre det lettere at udvikle, producere og vedligeholde produkter og løsninger. ...

 • Se mere

  Danske virksomheder er ikke miljøstrategiske nok

  Danske virksomheder har for lidt fokus på indtjening i deres miljøarbejde, viser en ny undersøgelse. Alt for mange virksomheder ser udelukkende miljøledelse som et middel til at reducere udgifter og mindske klimabelastningen. Det er en skam, mener ek...

 • Se mere

  Ny standard gør op med korruption

  Korruption kan være en stor barriere for samhandel og samarbejde – særligt over landegrænser. En ny international standard for antikorruption skal nu hjælpe virksomheder og organisationer med at sikre sig mod korruption.

 • Se mere

  Ny vejledning for Dansk Kvalitetsturisme

  En ny vejledning for dansk kvalitetsturisme skal være med til at løfte kvalitets- og serviceniveauet i den danske turistbranche.

 • Se mere

  Det byggedes miljø, tilgængelighed og anvendelighed

  Nu oversættes standarden for tilgængelighed og anvendelighed af det byggede miljø.

 • Se mere

  Har du styr på CE-mærkning?

  Det kan være en jungle at forstå reglerne omkring CE-mærkning af byggevarer. Derfor tilbyder Dansk Standard rådgivning, der hjælper virksomhederne igennem hele processen.

 • Se mere

  Europæiske standarder støver elektriske værktøjer af

  En række nye standarder sætter fokus på støvgener og bidrager til udviklingen af mindre støvproducerende maskiner.

 • Se mere

  Danske virksomheder mister konkurrenceevne

  Flere og flere virksomheder og brancher vælger aktivt at søge indflydelse på fremtidens standarder - og dermed også på markedskravene. Både erhvervsliv og myndigheder burde dog endnu højere grad end i dag investere i standardisering, hvis ikke Danmar...

 • Se mere

  Standardiseringsdirektør fylder 50 år

  Jesper Jerlang, standardiseringsdirektør i Dansk Standard, fylder 50 år søndag.

 • Se mere

  Nu skal der sættes standarder for etik i forskning

  At have tillid til forskning er enormt vigtigt. Derfor skal der nu laves fælles retningslinjer på området.

 • Se mere

  Jabra: Nationale særkrav kan koste dyrt

  Den globale headset- og speakerphoneproducent GN Audio, der står bag superbrandet Jabra, arbejder strategisk med standarder. De spiller nemlig en vigtig rolle for virksomheden – ikke mindst i forhold til markedsadgang og eksport af ny teknologi.

 • Se mere

  Ekspert: Nationale standarder hindrer dansk eksport

  Færre særregler og øget anvendelse af internationale standarder frem for nationale er blandt de tiltag, der skal til for at øge eksportmulighederne for danske virksomheder, mener ekspert i international økonomi og globalisering.

 • Se mere

  Revisionerne af standarderne for renrumsteknologi er udkommet

  Standarderne DS/EN ISO 14644-1 og 2, der handler om klassificering af luftrenheden i renrum, rene zoner og separate enheder, er nu blevet revideret og udgivet. De specificerer klasser af luftrenhed defineret på baggrund af koncentrationen af partikle...

 • Se mere

  Regeringen satser på vækst gennem øget anvendelse af internationale standarder i ny helhedsplan

  Vækstudspillet ” Et stærkere Danmark – vækst 2016” sætter fokus på at erstatte nationale standarder og danske reguleringskrav med internationale standarder.

 • Se mere

  Ny standard for bad- og toilethjælpemidler skal sikre kvaliteten

  Dansk Standard har i samarbejde med bl.a. Socialstyrelsen og de danske producenter Pressalit og Ropox været med til at udarbejde den nye internationale standard for bad- og toilethjælpemidler til personer med funktionsnedsættelser. Der er således sat...

 • Se mere

  HUSK tilmeldingsfrist til anden runde af rejsehold for grønne indkøb 16. september 2016

  Miljøstyrelsens Rejsehold, der skal gøre kommuner og andre offentlige institutioner bedre til at købe grønt ind, kommer snart til Sjælland og Bornholm.

 • Se mere

  Danmark sætter standarden for fødevaresikkerhed – men hvor længe?

  Det internationale fødevaresekretariat har i mere end 10 år været på danske hænder - til gavn for danske virksomheders konkurrencekraft og eksportmuligheder. Manglende finansiering og stærke kræfter fra udlandet truer nu den danske førerposition.

 • Se mere

  Energiledelsesstandarden ISO 50001 er under revision

  Nedsættelse af energiforbrug og reducering af energiomkostninger er nogle af de mest vigtige opgaver som organisationer over hele verden arbejder med. Energiledelsesstandarden ISO 50001 kan hjælpe organisationer med disse opgaver.

 • Se mere

  Standarder giver inspiration til ny innovation

  En ny Babylance, der skal transportere syge og skrøbelige babyer, er blevet til på baggrund af viden fra standardiseringsarbejde. Udvalgsmedlem Morten Breindahl fra Rigshospitalet har udviklet Babylancen i tæt samarbejde med Region Hovedstadens akutb...

 • Se mere

  Udnævnelse: Dansker valgt til toppost i CEN

  Jesper Jerlang, standardiseringsdirektør i Dansk Standard, er netop blevet valgt til Vice President for Finance i den europæiske standardiseringsorganisation, CEN.

 • Se mere

  Gennemsigtighed og sikkerhed kommer i fokus med nye standarder for mobile betalinger

  Ifølge den internationale standardiseringsorganisation, ISO, er der nye standarder på vej, som blandt andet vil sørge for større gennemsigtighed og øget sikkerhed ved mobile betalinger.

 • Se mere

  Energiledelse øger indtjeningen

  Et middel til identifikation af ’energislugere’ i virksomheden, et værktøj til øget indtjening samt en kilde til langsigtet udvikling. Det er blot nogle af de positive konklusioner, der netop er blevet udledt og samlet i en ny undersøgelse om energil...

 • Se mere

  Alt for dårligt mobilsignal i nybyggeri

  Flere og flere oplever dårlig mobildækning, når de ringer indendørs – særligt i nybyggeri. Et problem, der kunne have været undgået, hvis indendørsdækning var medtænkt, da man planlagde byggeriet.

 • Se mere

  Ny rapport fra Miljøstyrelsen: Virksomheder med systematisk miljøledelse har færre lovovertrædelser

  En ny rapport fra Miljøstyrelsen konkluderer, at virksomheder, som fx lever op til den internationale standard for miljøledelse, ISO 14001, har signifikant færre håndhævelser i forbindelse med miljøtilsyn.

 • Se mere

  Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi sætter fokus på standarder

  Regeringen, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner har netop lanceret den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som sætter den overordnede ramme og de konkrete målsætninger for digitaliseringen i det offentlige for perioden 2016-2020.

 • Se mere

  Velux: Vi gør, hvad vi kan, for at holde råvareforbruget nede

  Vinduer, der er 90 % genanvendelige, og træflis, der bliver omdannet til strøelse på kalkunfarme. Der er mange muligheder for at producere og forbruge på en smartere måde. Mød vindueskoncernen Velux, der længe har arbejdet med tankerne bag cirkulær ø...

 • Se mere

  Branchen bakker op om international standard for produktion af foder

  Dansk Standard lancerer i samarbejde med DAKOFO den internationale standard for foder og føde til dyr ved en festlig sammenkomst onsdag den 4. maj. Du kan bl.a. høre om Fødevarestyrelsens kommende ordning for tredjepartscertificerede fodervirksomhede...

 • Se mere

  Nyt rejsehold hjælper med grønne indkøb

  Cirkulær økonomi, markedsdialog og grønne krav i udbud er blandt de områder en række kommuner og andre offentlige institutioner får hjælp til fra Miljøstyrelsens ”Rejsehold for grønne indkøb”, der ledes af Dansk Standard.

 • Se mere

  Danske belysningsnormer må vige for europæiske med det nye bygningsreglement

  Som en konsekvens af det nye bygningsreglement BR15 erstattes alle de danske belysningsstandarder af europæiske. På længere sigt kan dette blive en fordel ikke kun for danske producenter, men også for brugerne, mener Dansk Center for Lys. Og Danmark ...

 • Se mere

  Hvordan arbejder man med cybersikkerhed i energisektoren i praksis?

  Dansk Standard afholder den 1. juni 2016 i samarbejde med Branchefællesskab for Intelligent Energi (iEnergi) et forummøde med titlen: ”Cybersikkerhed i Energisystemerne i praksis - Standarder til praktisk implementering af cybersikkerhed i energisekt...

 • Se mere

  Kom og mød robotten Nova til Science-messe i Forum

  Dansk Standard deltog på Science-messen i Forum 24.-26. april. Vi havde robotten Nova med som illustrerede, hvordan standarder har været med til at gøre hende til virkelighed.

 • Se mere

  Det skal være lettere for SMV'er at bruge standarder

  De europæiske standardiseringsorganisationer, CEN og CENELEC, vil gerne have flere små og mellemstore virksomheder (SMV’er) til at bruge standarder.

 • Se mere

  Fremtidige miljøstandarder sat på dagsordenen

  Blandt andet er der fokus på spildevand og fosfor, når snakken går på fremtidige målsætninger og prioriteringer inden for miljøområdet.

 • Se mere

  Teknologisk Institut: Stort potentiale i droner

  Brugen af droner er i kraftig vækst i Danmark. Teknologisk Institut ser et stort potentiale, særligt i landbruget, og understreger samtidig, at man skal være skarp på teknologiens muligheder for at få størst udbytte.

 • Se mere

  Standarder for droner på vej

  Droner bliver mere og mere udbredte til alt lige fra flyvende videooptagelser til landmåling, men der mangler fælles rammer og retningslinjer på området. Derfor skal der nu laves internationale standarder for droneteknologi og -procedurer, og danske ...

 • Se mere

  Nye retningslinjer for overholdelse af konkurrencelovgivningen

 • Se mere

  Ny ISO 9001: ”Man skal ikke lave ledelsessystemet helt om”

  En ny håndbog giver idéer og metoder til, hvordan man kan implementere de nye ændringer i ISO 9001. Samtidig understreger forfatter Torben Abildgaard Pedersen, at man ikke skal lave systemet helt om, men benytte lejligheden til at give det et sundt e...

 • Se mere

  Virksomheder styrker konkurrencekraften med kvalitetsledelse

  7 ud af 10 danske virksomheder, der arbejder med ISO 9001, mener, at ledelsesstandarden i nogen eller i høj grad har bidraget positivt til virksomhedens resultater. Det viser en ny undersøgelse.

 • Se mere

  Nu kan fjernvarmeunits blive certificeret miljøeffektive

  På foranledning af Euroheat & Power er det nu muligt at certificere fjernvarmeunits efter deres miljøeffektivitet.

 • Se mere

  Nyt bygningsreglement påvirker også de udførende i byggeriet

  BR15 trådte i kraft ved årsskiftet og betyder en række ændringer både ved nybyggeri samt ved ombygning og renovering. Særligt på energiområdet stilles der nye og strammere krav.

 • Se mere

  Flere europæiske standarder på vej med Bygningsreglementet 2015

  En af de væsentligste ændringer i BR15 er, at man i mindre grad henviser til danske standarder og særregler og i stedet henviser til europæiske standarder. En tendens, som Dansk Standard forventer at se mere af i fremtiden.

 • Se mere

  Dansk Standard fylder 90 år

  Det begyndte med standarder for gevind, bolte og møtrikker. Nu kan Dansk Standard fejre sin 90 års fødselsdag og det med et væsentligt udvidet repertoire.

 • Se mere

  Ny elsikkerhedslov styrker konkurrence og innovation

  Den nye elsikkerhedslov betyder en ny virkelighed for de mange tusinde el-installationsvirksomheder, elektrikere og el-ingeniører, der på sigt i højere grad end tidligere skal til at arbejde med standarder i hverdagen. Samtidigt åbnes der op både for...

 • Se mere

  Reglerne for elsikkerhed bliver state of the art

  "Vi vil have state of the art – derfor bruger vi standarder". Så kort kan det siges ifølge rådgivende ingeniør Ulrik Fournais, der er dybt specialiseret i elområdet.

 • Se mere

  IEC power-symbolet på MoMA

  På det verdensberømte kunstmuseum MoMA kan man netop nu opleve frugten af IEC’s arbejde i udstillingen ”This is for everyone”.