Danske belysningsnormer må vige for europæiske med det nye bygningsreglement

02. maj 2016

Danske belysningsnormer må vige for europæiske med det nye bygningsreglement

Som en konsekvens af det nye bygningsreglement BR15 erstattes alle de danske belysningsstandarder af europæiske. På længere sigt kan dette blive en fordel ikke kun for danske producenter, men også for brugerne, mener Dansk Center for Lys. Og Danmark har gode muligheder for at få indflydelse på europæisk plan.

Med det nye Bygningsreglement er de danske belysningsstandarder, DS 700-serien, blevet erstattet af den europæiske norm >DS/EN 12464. For de danske bygherrer betyder det et nyt projekteringsgrundlag i Danmark. De europæiske og de danske standarder, der stiller krav til belysning af indendørs arbejdspladser, ligner hinanden meget, men der er også forskelle. 

- På nogle områder er den europæiske standard bedre end den danske, og på andre områder er det omvendt. Men den europæiske standard har lige så meget fokus på lys som forudsætning for en god arbejdsplads og et godt arbejdsmiljø, siger Anne Bay, civilingeniør og direktør i Dansk Center for Lys. Anne Bay er formand for udvalget for lys og belysning under Dansk Standard, der står for at udarbejde europæiske og internationale standarder på området. 

Lille land – stor stemme

Ifølge Anne Bay har danske interessenter rigtigt gode muligheder for at få indflydelse på den europæiske standard DS/EN 12464-1 Lys og belysning - belysning ved arbejdspladser, der netop nu står over for en revision. 

- Vi har her en chance for at påvirke med danske interesser på europæisk plan. Jeg har ikke tidligere optrådt særligt meget i europæiske sammenhænge, og jeg må sige, at jeg er positivt overrasket over, at et lille land som Danmark har så stor indflydelse. Det er interessant, at vi kan påvirke med vores særlige danske kompetencer og viden. Det er dét, vi bringer i spil på europæisk plan, og dermed sikrer dansk indflydelse til gavn for såvel brugerne som producenterne.

Anne Bay
direktør
Dansk Center for Lys

En af de konkrete ting, Anne Bay ønsker at ændre i den nuværende standard, er beskrivelserne vedrørende cylindrisk belysning og halvrummelig belysningsstyrke, der visse steder er lidt for tekniske, og derfor kan være svære at bruge i praksis. 

- For mig er en god standard en standard, som i praksis er et rigtigt godt værktøj. Det skal være den nemme vej til et godt resultat. Men da det er eksperter, der laver standarderne, kan det nemt risikere at blive for teknisk og kompliceret.  Det er en af ulemperne ved de beskrivelser, der er i standarden i dag vedrørende cylindrisk belysning og halvrummelig belysningsstyrke. Det er utroligt væsentlige områder, der blandt andet handler om, hvordan lys ikke blot har betydning, når man læser ved sit skrivebord. Lyset skal også være med til at understøtte god kommunikation mellem mennesker og understøtte de forskellige funktioner, vi har på en arbejdsplads. Men det bliver ikke brugt i praksis, fordi det er for kompliceret beskrevet i standarden. Det er derfor et af de steder, vi skal sætte ind og med dansk indflydelse gøre bedre. 

Fremmer eksport

Udover at være til gavn for brugerne er det også en fordel for de danske virksomheder, der gerne vil på eksportmarkedet med deres belysningsprodukter eller rådgivningsydelser, at de danske interesser bliver gjort gældende i de europæiske standarder. Ligesom det er en generel fordel for mange producenter, at der nu bliver henvist til europæiske standarder frem for danske i BR15.

- Producenter af eksempelvis armaturer, der også gerne vil kunne sælge til udlandet, ser en stor fordel i, at der bliver henvist til europæiske standarder i den danske lovgivning frem for danske særregler. Det er alt andet lige en forudsætning, at de danske armaturer passer sammen med de øvrige komponenter, ligesom det er nemmest at afsætte sine varer, hvis man er enige om, hvilke kvalitetskrav der skal stilles, siger Anne Bay. 

Fakta

BR15 inklusive DS/EN 12464-1 trådte i kraft 1. januar 2016 – herefter er der en overgangsperiode på 6 måneder, hvor DS 700 stadig kan anvendes sammen med BR10, indtil udløbet af perioden.

Alle med professionel interesse i belysning kan deltage i standardiseringsudvalget Lys og Belysning (S-061) hos Dansk Standard og dermed få indflydelse på standarderne, herunder den europæiske standard DS/EN 12464-1 Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser, der netop nu står over for en revision. Det kan eksempelvis være relevant for rådgivere, universiteter, bygherrer, myndigheder, producenter og elinstallatører.

 

Kontakt

Lise Schmidt Aagesen
Lise Schmidt Aagesen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: laa@ds.dk
T: 39 96 63 28

Se også

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

09. april 2024

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

I slutningen af maj 2024 begynder revideringen af den danske standard for svømmebadsanlæg, DS 477. Standarden omfatter mange forskellige fagdiscipliner, som tilsammen skal sikre den bedst mulige vandkvalitet – og du kan være med til at revidere den.

12. marts 2024

Webinar om værktøjer til at arbejde med CØ i byggeriet

Se eller gense dette webinar, hvor du får overblik over standardisering inden for cirkulær økonomi i byggeriet, samt hvor og hvordan du kan få mere viden på området.

04. marts 2024

Webinar om vejledning til konsekvensklasser

Se eller gense webinaret, hvor vi giver et overblik over ændringerne i den nye udgave af DS/INF 1990:2024, Vejledning om indplacering af konstruktioner i konsekvensklasser.

Ny standard skal være med til at mindske antallet af nedrivninger

19. februar 2024

Ny standard skal være med til at mindske antallet af nedrivninger

Fremover skal det være lettere at bibeholde og ombygge eksisterende bygninger i stedet for at rive de gamle bygninger ned - et tiltag, som bl.a. vil være med til at nedbringe byggebranchens CO2-aftryk og generere mindre affald.