Nyhedsarkiv 2017

Der blev fundet 57 nyheder der matcher dine kriterier:

 • Se mere

  5 skarpe om persondataforordningen

  Den 25. maj 2016 blev den nye persondataforordning (GDPR) fra EU vedtaget. Den trådte i kraft den 25. maj 2018 og indgår i EU-landenes egne lovgivninger på området, dog med plads til national supplerende lovgivning på en række områder.

 • Se mere

  IoT i børnehøjde øger behovet for standarder

  Generation Connected, digitale indfødte, internet-generationen. Har en generation, der betjener en iPad før de kan kravle, fokus på følsomme data?

 • Se mere

  Standarder for e-fakturering er en realitet

  I sommeren 2017 blev de første europæiske standarder i serien om e-fakturering udgivet, og den øvrige del af serien er på trapperne.

 • Se mere

  Den digitale fabrik bygger på standarder

  Det er ikke science fiction. Det er robotteknologi anno 2017 og en række standarder, der har forvandlet PROCES-DATA til en intelligent fabrik, hvor maskinerne styrer sig selv.

 • Se mere

  Nu kan du måle og forbedre din virksomheds ressourceeffektivitet

  For at hjælpe virksomheder med at reducere brugen af ressourcer har Dansk Standard været med til at udvikle en foreløbig standard (CWA) for en nyudviklet målemetode, der kan anvendes til at måle og forbedre virksomhedens ressourceeffektivitet.

 • Se mere

  Ny vejledning om tilgængelighed i offentlige bygninger

  God tilgængelighed har stor betydning for brugere, patienter og personale i offentlige bygninger som hospitaler, klinikker, rehabiliteringsenheder mm. Derfor har Dansk Standard i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet en vejledni...

 • Se mere

  Nyt europæisk sekretariat for autoklaver får dansk ledelse

  Det nye arbejdsgruppesekretariat for udstyr til sterilisation af medicinsk udstyr samler tre tidligere arbejdsgrupper og dækker nu alle dampsterilisatorer (autoklaver) - store som små, der i vid udstrækning anvendes hos praktiserende læger, tandlæger...

 • Se mere

  Konkret hjælp til udbud efter udbudsloven

  Dansk Standard har udarbejdet en guide til, hvordan man refererer til standarder ved udbud.

 • Se mere

  Kosmetikindustrien efterlyser rammer for brugen af alger

  Forbrugerne efterspørger i stigende grad naturlige ingredienser i kosmetik, som også dækker hudpleje, og der forskes intensivt i brugen af tang og andre alger som erstatning for kemien. Men der er ingen rammer eller krav til brugen af alger i kosmeti...

 • Se mere

  WEEE-direktivet sådan gør du

  Den 13. august 2005 trådte bestemmelserne i WEEE-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr i kraft som dansk lovgivning.

 • Se mere

  Kan den dynamiske deleøkonomi standardiseres?

  Regeringens nyligt lancerede strategi for vækst gennem deleøkonomi cementerer deleøkonomiens fremtog i Danmark. Deleøkonomi er uomtvisteligt en del af fremtiden, og særligt de yngre forbrugere har taget deletjenesterne til sig. Også i standardernes v...

 • Se mere

  Standarder som kulturbærere

  Ubevidste kulturforskelle kan skabe store udfordringer i en organisation – hvad enten det er på tværs af afdelinger eller på tværs af landegrænser. Standarder kan være med til udligne kulturforskelle og skabe en ny fælles kultur i form af fælles lede...

 • Se mere

  Danske virksomheder kan få afgørende indflydelse på fremtidens robotstandarder

  Et nyoprettet robotudvalg under Dansk Standard skal være med til at styrke den danske position inden for robotteknologi, som spås en lys fremtid. Lasse Kieffer, som har otte års erfaringer med standarder på området, er valgt som formand for udvalget ...

 • Se mere

  Gør dit arbejde med informationssikkerhed lettere med en standard

  I en voksende verden af forbundne it-systemer, netværk og datastrømme øges mulighederne for hurtig kommunikation samt udveksling af relevante varer og services. Men når de digitale processer bliver udsatte, kan konsekvenserne være katastrofale.

 • Se mere

  Forum for Smart Grid og vedvarende energi

  Få netværk og viden i Forum for smart grid og vedvarende energi og FSGVE

 • Se mere

  Ny vejledning for Dansk Kvalitetsturisme

  En ny vejledning for dansk kvalitetsturisme skal være med til at løfte kvalitets- og serviceniveauet i den danske turistbranche.

 • Se mere

  Stor international anerkendelse af tre danske standardiseringseksperter

  IEC 1906 Award 2017. Det er navnet på den internationale pris, som tre danske standardiseringseksperter netop har modtaget.

 • Se mere

  Digitale standarder er på vej ind i byggebranchen

  Fremtidens standarder skal kunne anvendes digitalt direkte i BIM-modellen. Derfor arbejder Dansk Standard på at udvikle digitale standarder, som kan gøre det lettere at anvende indholdet i standarder digitalt ved fx at udføre beregninger af miljøpåvi...

 • Se mere

  Hvordan kan standarder åbne op for borgernes sundhedsdata?

  Hvis vi i fremtiden vil gøre det nemmere for borgere og sundhedsprofessionelle at få overblik over sundhedsdata som forløb, kontakter og aftaler på tværs af kommuner og regioner, så er det nødvendigt at kigge på nye internationale standarder som HL7’...

 • Se mere

  Digital adgang til standarder for elsikkerhed: ”Det er nemt og smart”

  Digital og samlet adgang til standarder under elsikkerhedsloven skal gøre det nemmere og billigere for brugerne at få adgang til de nye standarder i de nye bekendtgørelser for el-sikkerhed. EKJ Rådgivende Ingeniører har købt den digitale løsning – de...

 • Se mere

  Danmark spiller en vigtig rolle for fremtidens internationale standarder for blockchain

  Udviklingen af internationale standarder for blockchain er i fuld gang og Danmark kan blive en vigtig spiller i denne udvikling.

 • Se mere

  5 gode råd til din virksomheds arbejde med informationssikkerhed

  I takt med øget digitalisering og dermed øget risiko for cyberangreb og hacking bliver informationssikkerhed et fortsat vigtigere indsatsområde for danske virksomheder. Anders Linde, chefkonsulent i Dansk Standard giver dig her 5 gode råd til at komm...

 • Se mere

  Har du styr på informationssikkerheden i din virksomhed?

  Et øget antal danske virksomheder oplever at blive udsat for cyberangreb. Samtidig stiller lovgivningen nye krav til virksomhedernes databeskyttelse. Vil du blive bedre rustet til at håndtere informationssikkerheden i din organisation?

 • Se mere

  Den første internationale standard for bæredygtige indkøb har set dagens lys

  Fremover bliver det nemmere for virksomheder og organisationer at foretage bæredygtige indkøb. En ny standard for bæredygtige indkøb, ISO 20400, vejleder virksomheder, som vil tænke bæredygtighed ind i deres indkøb.

 • Se mere

  Standarder for cirkulær økonomi kan sætte danske virksomheder på verdenskortet

  Cirkulær økonomi kan være med til at gøre Danmark grønnere og give vækst til danske virksomheder. Hvis Danmark vil være forgangsland på området, kræver det dog en aktiv og målrettet indsats i arbejdet med standarder.

 • Se mere

  Ny international standard hjælper med til at få togene afsted til tiden

  Der er håb for dansk togdrift. En international standard for togdrift kan være med til at sikre tog til tiden i Danmark.

 • Se mere

  Ny undersøgelse: Informationssikkerhed styrker forretningen

  Flere og flere danske virksomheder oplever at blive udsat for cyberangreb. En ny undersøgelse viser, at den internationale standard ISO/IEC 27001 er et effektivt middel til at sikre bedre beskyttelse af følsomme eller kritiske informationer. Samtidig...

 • Se mere

  Nye EU-regler medfører stramninger, øget kontrol og højere sikkerhed for medicinsk udstyr

  Nye fælles EU-regler om medicinsk udstyr skal sikre højere beskyttelsesniveau for patienterne og brugerne og samtidig styrke et velfungerende indre marked for medicinsk udstyr.

 • Se mere

  Bedre børnesikkerhed i hospitals- og plejesenge

  En ny standard for hospitals- og plejesenge skal styrke sikkerheden for børn i hospitals- og plejesenge. Standarden er lige på trapperne.

 • Se mere

  Danmark i spidsen for skærpet ambulance-hygiejne

  Mangler i rengøringen af ambulancer kan være til fare for patienterne. Derfor har danske kræfter sikret, at der er kommet krav til hygiejnen
  i den internationale standard for ambulancer og tilbehør.

 • Se mere

  Er du klar til den nye elsikkerhedslov og de nye bekendtgørelser for elsikkerhed?

  Flere af de nye bekendtgørelser under elsikkerhedsloven træder i kraft 1/7 2017. Det er derfor på høje tid at få styr på de standarder, som bekendtgørelserne refererer til.

 • Se mere

  Klik ind og få styr på regler og standarder for elsikkerhed

  Med de nye bekendtgørelser for elsikkerhed er der en række nye regler og standarder, man skal forholde sig til. En ny elinstallationspakke skal gøre det nemmere og billigere for brugerne at få adgang til standarderne.

 • Se mere

  Nye standarder for kosttilskud skal beskytte sportsfolk mod doping

  Kosttilskud udgør en risiko for utilsigtet doping. Derfor skal der nu laves fælles standarder på området.

 • Se mere

  Digital vækst stiller krav til informationssikkerheden

  Digitalisering står højt på regeringens dagsorden. Men med digitaliseringen følger ikke bare vækstmuligheder, der følger også en række alvorlige trusler for dansk erhvervsliv. Derfor er det ifølge erhvervsminister Brian Mikkelsen vigtigt, at digitali...

 • Se mere

  Ny guide giver gode råd til beskyttelse mod solen på legepladser og i forlystelsesparker

  En ny vejledning fra Dansk Standard giver gode råd til, hvordan man kan sikre beskyttelse mod solens farlige UV-stråler ved kortere eller længere ophold i fx forlystelsesparker, legepladser og lignende udearealer. Og der er god grund til at passe på ...

 • Se mere

  Standarder for tøjstørrelser får en makeover

  De internationale standarder for, hvordan kroppen skal måles, når man skal beregne tøjstørrelser, er netop blevet opdaterede. De nye standarder skal være med til at sikre, at tøjet passer.

 • Se mere

  Ni år som formand har givet stor international indflydelse

  Sparring, ny viden og mulighed for at påvirke, hvad der sker internationalt. Det er ifølge maskiningeniør Valter Loll nogle af fordelene, ved at deltage i standardisering.

 • Se mere

  Standardiseringsindsatsen er afgørende for fremtidens produktion

  Hvis danske produktionsvirksomheder også i fremtiden skal kunne følge med den digitale udvikling, spiller standardisering en væsentlig rolle.

 • Se mere

  Få styr på den nye EU-lov om håndtering af persondata

  Den nye persondataforordning opstiller skærpede krav til behandling og beskyttelse af persondata. Med afsæt i standarder er man godt klædt på til at håndtere de nye krav.

 • Se mere

  Nu skal der laves fælles retningslinjer for CSR i landbrug- og fødevaresektoren

  Nu begynder udviklingen af en international guide om samfundsansvar specifikt til landbrugs- og fødevaresektoren. Hvis danske mærkesager skal indgå i guiden, er det vigtigt, at Danmark deltager aktivt.

 • Se mere

  Verdens Vanddag 2017

  I dag er det Verdens Vanddag eller Vandets Dag - En dag, hvor det handler om at gøre en forskel for mennesker, der ikke har det vand, de har brug for.

 • Se mere

  Nye piktogrammer viser vej

  Hvor er nedgangen til metrostationen? Hvor er der en internetcafé? Hvor er nærmeste stikkontakt? Og hvor er der wifi? Det og meget mere bliver det nu nemmere at oplyse om i indkøbscentre, hospitaler, museer, kontorbygninger og andre steder, hvor der ...

 • Se mere

  Strammere krav til kabler på vej

  Fra 1. juli 2017 er det obligatorisk, at kabler skal være CE-mærket med brandklassifikation. Det nye lovkrav vil medføre øget sikkerhed for mennesker i byggeriet.

 • Se mere

  Nyt udvalg for vand- og geotermiske borehuller

  Dansk Standard har netop oprettet et nyt udvalg, der skal sætte fremtidens standarder for vand- og geotermiske borehuller.

 • Se mere

  Schindler er først med ny elevatorstandard

  Nu sættes der ekstra fokus på sikkerhed og komfort i elevatorer med den europæiske standard EN 81-20/50. Standarden vil være bindende for alle anlæg, der tages i drift fra den 1. september 2017 og stiller bl.a. skærpede krav til elevatorkabinens vægg...

 • Se mere

  "Selfiestang ikke tilladt" – nu som piktogram

  Er du træt af selfiestænger, når du er til koncert eller fodboldkamp? Så bliver du glad for den nye standard for piktogrammer, der bl.a. indeholder et skilt, der viser, at selfiestænger ikke må bruges.

 • Se mere

  ISO 9001 for små og mellemstore virksomheder

  Den populære bog til små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er kommet i en ny udgave.

 • Se mere

  Få inspiration til alternativ projektledelse

  Mangler du inspiration til alternative måder at lede projekter på, og har du brug for hjælp til at udvikle din egen opskrift på projektledelse?

 • Se mere

  Engangsudstyr på hospitaler koster miljøet dyrt

  Hver dag bliver der vasket og steriliseret tonsvis af pincetter, sakse og andre kirurgiske instrumenter på landets hospitaler. Men er det bedre for miljøet at gå over til engangsudstyr – og kan det svare sig økonomisk? Nej, konstaterer Region Midtjyl...

 • Se mere

  Alt for mange virksomheder kender ikke de nye EU-regler for radioudstyr

  Fra 12. juni 2017 skal alle virksomheder, der beskæftiger sig med radioudstyr, leve op til det nye EU-direktiv RED. Direktivet gælder som noget nyt også for en række produkter, der ikke tidligere har været omfattet af radiodirektivet, fx køleskabe me...

 • Se mere

  Ny standard skal mindske høreskader og forbedre lydkvaliteten

  Et stigende antal unge får høreskader på grund af for høj musik i høretelefoner. Det skal en ny standard for lydtryk, der er lige på trapperne, nu gøre noget ved. Samtidig er der fokus på den gode lydoplevelse for brugerne.

 • Se mere

  Standarder for handsker til medicinske formål oversættes nu til dansk

  Oversættelsen af standarder for handsker til medicinske formål er i gang. Vi har spurgt nogle af personerne fra udvalget Handsker til medicinske formål (S-447) om, hvad oversættelsen har af betydning.

 • Se mere

  Danmark kan få afgørende indflydelse på fremtidens blockchain-løsninger

  Nu begynder udviklingen af internationale standarder for blockchain, og Danmark kan få en vigtig rolle.

 • Se mere

  CEN vedtager nye afstemningsregler

  Nye afstemningsregler i forbindelse med formelle afstemninger i CEN er knyttet til medlemmernes kontingent og grad af indflydelse.

 • Se mere

  Den nye ISO 9001 medfører store ændringer

  Den nye ISO 9001 har betydet en ny virkelighed for mange kvalitetsansvarlige, der forventes at have en væsentligt større forståelse for forretningen, end mange har haft tidligere. Det er vurderingen fra Niels Madelung, chefkonsulent i Dansk Standard,...

 • Se mere

  Nyt ISO-værktøj skal bidrage til, at banebrydende grønne teknologier når ud til markederne

  ISO har netop offentliggjort en ny standard, som skal hjælpe virksomheder, der udvikler innovative miljøteknologier, til at nå ud til nye markeder.

 • Se mere

  Nyt indkøbsværktøj gør det nemmere at vælge grøn bil

  Et nyt værktøj udviklet i Skive Kommune gør det nemmere for kommuner og andre organisationer at vælge de mest miljøvenlige køretøjer til deres ansatte - afhængigt af deres individuelle kørselsbehov.