Norm for afløbsinstallationer bliver revideret

15. oktober 2018

Norm for afløbsinstallationer bliver revideret

Sammen med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er Dansk Standard gået i gang med at revidere DS 432 Norm for afløbsinstallationer.

DS 432 blev sidst revideret i 2009. Siden da er der sket en løbende produktudvikling på afløbsområdet, bl.a. indenfor bypass-løsninger, pumpeanlæg med lille pumpesump, godkendelser af materialer (EN-produktstandarder med CE-mærkning) og godkendelser af produkter, som ikke kan CE-mærkes.

Desuden er der sket en markant udvikling i forbindelse med klimaet og klimatilpasning, som får stadig større betydning for infrastrukturen: højere grundvandsstand i jorden, lokal afledning af regnvand, højere opstemningsniveauer i kloaksystemer mm. Dette har medført et behov for regulering og forsinkelse af afløbsstrømme til offentlige kloaksystemer.

Den eksisterende udgave af DS 432 indeholder flere afsnit med detaljeret gennemgang af lovgivningen, som siden er ændret. Disse afsnit skal opdateres til den gældende lovgivning.Ligeledes er de overordnede krav til afløbssystemer i BR18 omformuleret, og der er derfor behov for at ændre en række formuleringer og henvisninger i DS 432.

Revisionsarbejdet foretages af en gruppe udpeget af DS i samarbejde med udvalget DS/S 315 – Afløbsteknik under Dansk Standard og i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte udvalgsansvarlige Henryk Stawicki, seniorkonsulent i Dansk Standard, hen@ds.dk, tlf.: 39966323.

Kontakt

Henryk Stawicki
Henryk Stawicki Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: hen@ds.dk
T: 39966323