Hvad er CE-mærkning?

Har du brug for hjælp til at komme i gang med CE-mærkning? Eller har du et CE-mærket produkt og har spørgsmål til mærkets krav? Så kan Dansk Standard hjælpe.

CE-mærkning kan være lidt af et puslespil, men på denne side giver vi dig de første brikker til at komme videre på.

Du har her mulighed for trin for trin at blive ført gennem principperne for CE-mærkningen. Vi forklarer mange af de ord, som anvendes i forbindelse med CE-mærkning, og du kan få svar på de spørgsmål, som man typisk har, når man skal i gang med CE-mærkningen. Vi giver dig en introduktion til de forskellige direktiver og produktområder, og du får adgang til oversigter over harmoniserede standarder, som er et væsentligt hjælpemiddel i CE-mærkningen. 

Hvis der er tale om CE-mærkning af byggevarer, anbefaler vi, at du også kontakter byggevareinfo.dk.

Hvad skal CE-mærkes?

Legetøj, maskiner og elektriske apparater er alle eksempler på produkter, der skal CE-mærkes. Fælles for dem er, at de hører under et af de direktiver, som EU har vedtaget CE-mærkning for. Under hvert produktdirektiv er der en række produktgrupper; fx er hejse- og løftetilbehør en produktgruppe under maskindirektivet.

Hvad koster det at CE-mærke et produkt?

Medmindre det er nødvendigt at inddrage en tredjepart, koster det kun den tid, det tager at udarbejde den tekniske dokumentation og sætte mærket på produktet.

CE-mærkning – trin for trin

I 10 punkter leder vi dig trin for trin igennem principperne for CE-mærkning af et produkt. CE-mærkning handler ikke kun om at sætte et CE-mærke på et produkt. Når du CE-mærker, påtager du dig samtidig ansvar for, at dit produkt overholder loven.

Hvilke produktgrupper skal CE-mærkes

Der er en række produkter og udstyr, som skal have CE-mærket, før de må markedsføres, sælges og tages i brug i EU- og EØS-lande. Det drejer sig blandt andet om legetøj, maskiner, elektriske apparater og medicinske produkter. Et produkt kan være omfattet af flere direktiver, ligesom ét direktiv kan omfatte mange produkter.attet af flere direktiver, ligesom ét direktiv kan omfatte mange produkter.


Få hjælp til CE-mærkning

Her kan du få svar på de mest stillede spørgsmål om CE-mærkning.

Hvis du hellere vil ringe til os, kan du ringe på telefon 39 96 61 40.

Kursus om CE-mærkning

På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til CE-mærkning; den lovmæssige baggrund og praktiske anvisninger på at finde relevante direktiver og standarder. Herefter gennemgås 3 cases med produkter fra henholdsvis maskin-, bygge- og el-området.