Standardisering af infrastruktur til elbiler

28. februar 2020

Standardisering af infrastruktur til elbiler

I Dansk Standard arbejder vi aktivt med standardisering af infrastruktur til elbiler, herunder sikkerhed og batterier. Elbiler standardiseres også i forbindelse med ulykker og havari. Alle med viden på området kan deltage i Dansk Standards via standardiseringsudvalget S-454.

Det danske arbejde er knyttet til det internationale standardiseringsarbejde i ISO, hvor man i 2015 har udgivet en standard for elektriske køretøjer, som netop handler om krav til elektrisk sikkerhed, også efter et havari. I denne standard har den internationale komite ISO TC 22 SC37 udarbejdet retningslinjer for sikkerhed for personer inden i og udenfor bilen, også efter at bilen er forulykket. Denne standard kan fungere, uanset hvilken elbilmodel, der er tale om.

Dansk Standard deltager på vegne af de danske interessenter i ISO arbejdet, og er en blandt 19 nationale medlemmer. Arbejdet er vigtigt og derfor har mange lande en stærk deltagelse fra producenter, prøvningsorganer, underleverandører og myndigheder.

Standardserien kan anvendes i hele verden og kan hvis alle lande bliver enige om det, udvides til også at omfatte vejledninger og sikkerhedsprocedurer for reddere, automekanikere, test- og kontrolorganer samt myndigheder.

Dansk Standard kan tilbyde mere information om det internationale standardiseringsarbejde og hvordan det danske arbejde er relevant både herhjemme, men også internationalt, for at få udviklet elektrisk beskyttelse i for elbilsektoren.

 

Vil du vide mere eller deltage i arbejdet med at udvikle standarder på området? 

 

 

Kontakt

Søren Storm
Søren Storm Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: sst@ds.dk
T: 39966208