Standardisering af infrastruktur til elbiler

28. februar 2020

Standardisering af infrastruktur til elbiler

I Dansk Standard arbejder vi aktivt med standardisering af infrastruktur til elbiler, herunder sikkerhed og batterier. Elbiler standardiseres også i forbindelse med ulykker og havari. Alle med viden på området kan deltage i Dansk Standards via standardiseringsudvalget S-454.

Det danske arbejde er knyttet til det internationale standardiseringsarbejde i ISO, hvor man i 2015 har udgivet en standard for elektriske køretøjer, som netop handler om krav til elektrisk sikkerhed, også efter et havari. I denne standard har den internationale komite ISO TC 22 SC37 udarbejdet retningslinjer for sikkerhed for personer inden i og udenfor bilen, også efter at bilen er forulykket. Denne standard kan fungere, uanset hvilken elbilmodel, der er tale om.

Dansk Standard deltager på vegne af de danske interessenter i ISO arbejdet, og er en blandt 19 nationale medlemmer. Arbejdet er vigtigt og derfor har mange lande en stærk deltagelse fra producenter, prøvningsorganer, underleverandører og myndigheder.

Standardserien kan anvendes i hele verden og kan hvis alle lande bliver enige om det, udvides til også at omfatte vejledninger og sikkerhedsprocedurer for reddere, automekanikere, test- og kontrolorganer samt myndigheder.

Dansk Standard kan tilbyde mere information om det internationale standardiseringsarbejde og hvordan det danske arbejde er relevant både herhjemme, men også internationalt, for at få udviklet elektrisk beskyttelse i for elbilsektoren.

 

Vil du vide mere eller deltage i arbejdet med at udvikle standarder på området? 

 

 

Kontakt

Søren Storm
Søren Storm Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: sst@ds.dk
T: 39 96 62 08

Se også

23. marts 2023

Byggestandard kan hjælpe virksomheder med at leve op til EU-taksonomien

Design med henblik på afmontering og tilpasning. Det er det danske navn for standarden DS/ISO 20887, Design for Disassembly and Adaptability, som netop er blevet oversat til dansk. Standarden vejleder i, hvordan man kan designe et bygge- eller anl...

Få styr på kravene i NIS2 med ISO/IEC 27001

22. marts 2023

Få styr på kravene i NIS2 med ISO/IEC 27001

Mange danske virksomheder bliver snart omfattet af nye regler for cyber – og informationssikkerhed. Med ISO/IEC 27001 kan virksomhederne komme på forkant med kravene i NIS2, der for mange virksomheder medfører en ny måde at arbejde på bl.a. ift. r...

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

20. marts 2023

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

Hos KE Fibertec AS i Vejen har arbejdet med standarder været en del af hverdagen i næsten 25 år. I dag er standarderne med til at sikre kvalitets- og miljøindsatsen, højne arbejdsglæden og give et positivt afkast på bundlinjen.

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

20. marts 2023

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

Hos Aage V. Larsen A/S er arbejdet med standarder blevet en del af virksomhedens DNA. De første standarder blev implementeret i virksomheden for cirka seks år siden, og i dag er standarder for bl.a. kvalitets-, energi- og miljøledelse en integrere...