Standardisering af infrastruktur til elbiler

28. februar 2020

Standardisering af infrastruktur til elbiler

I Dansk Standard arbejder vi aktivt med standardisering af infrastruktur til elbiler, herunder sikkerhed og batterier. Elbiler standardiseres også i forbindelse med ulykker og havari. Alle med viden på området kan deltage i Dansk Standards via standardiseringsudvalget S-454.

Det danske arbejde er knyttet til det internationale standardiseringsarbejde i ISO, hvor man i 2015 har udgivet en standard for elektriske køretøjer, som netop handler om krav til elektrisk sikkerhed, også efter et havari. I denne standard har den internationale komite ISO TC 22 SC37 udarbejdet retningslinjer for sikkerhed for personer inden i og udenfor bilen, også efter at bilen er forulykket. Denne standard kan fungere, uanset hvilken elbilmodel, der er tale om.

Dansk Standard deltager på vegne af de danske interessenter i ISO arbejdet, og er en blandt 19 nationale medlemmer. Arbejdet er vigtigt og derfor har mange lande en stærk deltagelse fra producenter, prøvningsorganer, underleverandører og myndigheder.

Standardserien kan anvendes i hele verden og kan hvis alle lande bliver enige om det, udvides til også at omfatte vejledninger og sikkerhedsprocedurer for reddere, automekanikere, test- og kontrolorganer samt myndigheder.

Dansk Standard kan tilbyde mere information om det internationale standardiseringsarbejde og hvordan det danske arbejde er relevant både herhjemme, men også internationalt, for at få udviklet elektrisk beskyttelse i for elbilsektoren.

 

Vil du vide mere eller deltage i arbejdet med at udvikle standarder på området? 

 

 

Kontakt

Søren Storm
Søren Storm Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: sst@ds.dk
T: 39 96 62 08

Se også

16. april 2024

Se eller gense morgenbriefing om det nye bygningsdirektiv

EU vil forbedre bygningers energieffektivitet. På denne briefing kan du se eller gense, hvad bygningsdirektivet betyder for Danmark, og hvordan vi kommer i gang med den næste danske renoveringsbølge.

Deltag i høringen af den reviderede betonstandard, DS 206:2024 (tidl. DS/EN 206 DK NA:2023)

15. april 2024

Deltag i høringen af den reviderede betonstandard, DS 206:2024 (tidl. DS/EN 206 DK NA:2023)

Den danske standard, DS 206:2024, der supplerer den europæiske standard DS/EN 206 for beton er netop sendt i høring efter, at den har gennemgået en revision. Den reviderede betonstandard får titlen DS 206:2024 og vil ligesom sin forgænger DS/EN 20...

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

09. april 2024

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

I slutningen af maj 2024 begynder revisionen af den danske standard for svømmebadsanlæg, DS 477. Standarden omfatter mange forskellige fagdiscipliner, som tilsammen skal sikre den bedst mulige vandkvalitet – og du kan være med til at revidere den.

ISO indfører klimakrav i alle ledelsesstandarder

03. april 2024

ISO indfører klimakrav i ledelsesstandarder

Med London-erklæringen forpligtede ISO sig til at bidrage til klimadagsordenen gennem standardisering – nu indføres krav om klimahensyn i ledelsesstandarder.