Ny standard letter samarbejde mellem Banedanmark og entreprenører

08. september 2020

Ny standard letter samarbejde mellem Banedanmark og entreprenører

Banedanmark har i løbet af 12 måneder, i samarbejde med knap 40 jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og entreprenører, udviklet en dansk standard, der erstatter den godkendelse, Banedanmark tidligere har udført. Standarden vil samtidig lette udbudsprocessen for både virksomheder, forvaltere og entreprenører, som leverer til Banedanmark.

Dansk Standard har faciliteret udviklingen af den nye danske standard, DS 21001 Ledelsessystem for jernbanesikkerhed – Krav. Standarden vil være relevant for alle i relation til jernbanesikkerhed i forbindelse med infrastrukturarbejde.

Som noget meget centralt, stiller standarden krav til styring og udvikling af faglige og sikkerhedsmæssige ressourcer og kompetencer, håndteringen og undgåelsen af risici samt har fokus på løbende optimering og forbedring baseret på ny viden og erfaring.

"Jeg er rigtig glad for, at ledelsesstandarden for jernbanesikkerhed er udgivet, og at hele branchen har bakket så flot op om arbejdet med at udarbejde den. Ledelsestandarden bliver en markant ændring af måden, vi kan arbejde sammen om jernbanesikkerhed på, og jeg har store forventninger til, at ledelsesstandarden bidrager til yderligere professionalisering af branchen. Jeg ser også frem til, at ledelsesstandarden vil styrke den risikobaserede tilgang til arbejdet med jernbanesikkerhed i hele leverandørkæden" siger Hakon Iversen, Adm. Direktør, Banedanmark.

Tidligere skulle Banedanmark selv godkende alle entreprenører og kontrollere deres overholdelse af sikkerhedskravene, men med den nye standard, der netop er udkommet, vil godkendelse ske i form af en certificering efter DS 21001 foretaget af eksterne certificeringsorganer.

Ved at skille godkendelsesprocessen fra til en formel certificering sparer entreprenørerne også en masse papirarbejde, fordi de kun behøver én certificering som godkendelse, og altså ikke godkendelse fra samtlige selskaber, de arbejder for og som anerkender certificeringen.

Certificering understøtter overholdelse af lovgivning

Struktur og indhold i den nye standard er baseret på eksisterende ledelsesstandarder. Det gør integration med andre ledelsesstandarder lettere for entreprenører, der i forvejen har implementeret ledelsesstandard som fx ISO 9001 Kvalitetsledelse eller ISO 45001 Arbejdsmiljøledelse.

DS 21001 er fuldt dækkende for de krav, som sikkerhedscertificerede jernbanevirksomheder og sikkerheds-godkendte infrastrukturforvaltere skal stille til leverandører i henhold til Bekendtgørelse 712 (erstatter 147). En certificering efter standarden kan således bruges som generel dokumentation for, at leverandøren lever op til etablerede jernbanesikkerhedsmæssige standarder.

- Certificering efter DS 21001 gavner entreprenørernes konkurrenceevne, fordi den dokumenterer en høj grad af styring og bevidsthed, hvad angår jernbanesikkerheden. Den styring, som standarden bibringer, kan gavne effektiviteten for entreprenøren i at opretholde den rette jernbanesikkerhed, siger Niels Madelung, chefkonsulent i Dansk Standard og projektansvarlig for udvikling af standarden.

Banedanmark vil fremover i udbud og kontrakter stille krav om, at leverandører og underleverandører af ydelser med indhold, der vedrører jernbanesikkerhed, skal dokumentere, at de har implementeret et sikkerhedsledelsessystem, der efterlever DS 21001.

For yderligere information

Hvis du vil vide mere om ledelsesstandarden for jernbanesikkerhed, er du velkommen til at kontakte Niels Madelung, chefkonsulent hos Dansk Standard, på nm@ds.dk eller tlf.: 41218304.

Se også

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

17. februar 2020

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

To nye standarder for Building Information Modelling (BIM) er netop udkommet på dansk. Standarderne skal være med til at lette samarbejdet mellem byggeriets parter, uanset om man er stor entreprenør eller SMV-underleverandør.

Standarder skal understøtte grønt byggeri

24. marts 2020

Standarder skal understøtte grønt byggeri

Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren har givet deres bud på, hvordan man frem til 2030 kan reducere CO2-udledningen med 5.800.000 ton om året. Standarder er et af redskaberne.

Ny analyse: Byggeriet har brug for standarder til den grønne omstilling

18. juni 2020

Ny analyse: Byggeriet har brug for standarder til den grønne omstilling

Bygge- og anlægsbranchen står overfor for store forandringer, når hele branchen skal omstilles til cirkulær økonomi og en kraftig reduceret miljøbelastning. Store dele af branchen peger på, at der er gevinster for den grønne omstilling ved anvende...

Dansk standard for jernbanesikkerhed for entreprenører på vej

10. september 2019

Dansk standard for jernbanesikkerhed for entreprenører på vej

En ny dansk standard skal styrke jernbanesikkerheden for entreprenører, der leverer ydelser til jernbanevirksomheder, infrastrukturejere og –forvaltere. Standarden skal sikre ensartede og transparente krav til entreprenører om styring af jernbanes...