Ny analyse: Byggeriet har brug for standarder til den grønne omstilling

18. juni 2020

Ny analyse: Byggeriet har brug for standarder til den grønne omstilling

Bygge- og anlægsbranchen står overfor for store forandringer, når hele branchen skal omstilles til cirkulær økonomi og en kraftig reduceret miljøbelastning. Store dele af branchen peger på, at der er gevinster for den grønne omstilling ved anvendelsen af standarder. Det viser en ny analyse.

Bygninger, broer og veje står for 30 % af Danmarks CO2-udledning, og byggeriet spiller derfor en central rolle i den grønne omstilling. En ny analyse foretaget af Oxford Research viser, at standarder er et vigtigt redskab, hvis bygge- og anlægsbranchen skal nå i mål med den grønne omstilling. Således svarer 73 % af virksomhederne i undersøgelsen indenfor bygge og anlæg, at standarder er vigtige for den grønne omstilling i netop deres branche.

Standarder fremmer grønne løsninger

”Vi oplever en stor efterspørgsel fra byggebranchen på konkrete redskaber til at sikre en bæredygtig grøn omstilling. Jeg er glad for, at så mange virksomheder i undersøgelsen peger på, at standarder er vigtige for branchen og giver værdi for den enkelte virksomhed – både når det kommer til at reducere deres eget klimaaftryk og til at implementere grønne løsninger,” siger Anne Holm Sjøberg, afdelingschef i Dansk Standard.

Analysen viser, at 45 % af virksomhederne bruger standarder til at udbrede deres grønne løsninger, der er med til at reducere klimabelastningen hos deres kunder eller slutbrugeren. Når det handler om at afsætte produkter og services, så er det i høj grad tilliden til løsningerne, der tæller for kunderne, samt en lettere kommunikation omkring disse. Standarder er nemlig et fælles sprog, der hjælper med at definere og konkretisere hvad det f.eks. betyder, når der tales om genbrugte byggematerialer. 

Virksomheder peger på standarder som vigtige for cirkulær økonomi

Et af de vigtige budskaber fra klimapartnerskabet for bygge- og anlæg var behovet for at skabe et fælles marked for genbrugte byggematerialer. Der er nemlig brug for meget mere viden om byggematerialerne, så de i højere grad kan genbruges.

”Oxford-analysen viser os, at standarder allerede i dag spiller en væsentlig rolle i forhold til cirkulær økonomi for rigtig mange virksomheder. Men i takt med, at vi skal bruge flere genbrugte materialer i byggeriet, stiger behovet også for en fælles struktur og fælles definitioner af genbrug, sikkerhed og kvalitet af materialerne. Det er lige præcis her, at standarder kommer til at få stor betydning for fremtidens bæredygtige byggeri,” siger Anne Holm Sjøberg.

41 % svarer i analysen, at de har reduceret egen miljø- og klimabelastning ved hjælp af standarder og heraf. siger 27 %, at de direkte har øget genanvendeligheden af materialer i deres produkter, 24 % har øget brug af genbrugsmaterialer i deres løsninger og 21 % har opnået længere holdbarhed.

Læs mere om standarder indenfor grøn omstilling i byggeriet og muligheden for at være med til at sætte de kommende standarder på området og dermed få indflydelse på fremtidens markedskrav her: ds.dk/baeredygtigtbyggeri

Om analysen

Analysen er baseret på 580 svar fra danske virksomheder, der anvender standarder, samt underbygget med opfølgende kvalitative interviews blandt udvalgte virksomheder og eksperter.

Læs hele analysen her: ds.dk/groen-omstilling

 

Kontakt

Anne Holm Sjøberg
Anne Holm Sjøberg Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: ahs@ds.dk
T: 39 96 61 45

Se også

Cirkulær økonomi er en del af løsningen på vores klimaudfordringer

20. marts 2020

Cirkulær økonomi er en del af løsningen på vores klimaudfordringer

Cirkulær økonomi har for alvor fået grobund i dansk erhvervsliv, som efterspørger nye standarder på området. For der er behov for konkrete redskaber og metoder på området, hvis vi skal omstille os til en mere cirkulær tilgang til produktion og for...

Standarder skal understøtte grønt byggeri

24. marts 2020

Standarder skal understøtte grønt byggeri

Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren har givet deres bud på, hvordan man frem til 2030 kan reducere CO2-udledningen med 5.800.000 ton om året. Standarder er et af redskaberne.

Standarder er et effektivt værktøj til at nå Danmarks klimamål

15. april 2020

Standarder er et effektivt værktøj til at nå Danmarks klimamål

Standarder styrker den grønne omstilling bl.a. fordi, de kan medvirke til at reducere virksomheders klimabelastning og udbrede nye grønne produkter og løsninger.

Ny analyse: standarder har stor betydning for den grønne omstilling

06. maj 2020

Analyse: standarder har stor betydning for den grønne omstilling

Reduceret miljøbelastning, øget brug af klimavenlige materialer og større udbredelse af grønne løsninger. Det er blot nogle af gevinsterne for den grønne omstilling ved anvendelsen af standarder, viser en ny analyse blandt knap 600 danske virksomh...