Europæisk standard for universelt design skal medvirke til tilgængelighed for alle

30. november 2021

Europæisk standard for universelt design skal sikre tilgængelighed for alle

EU-Kommissionen har vedtaget, at der skal udarbejdes et nyt mandat om tilgængelighed. I mandatet peges der på seks standarder, som skal til for at løfte tilgængelighed, heriblandt standarden for ”Tilgængelighed efter en "design for alle" -tilgang”.

Mandatet om tilgængelighed er i høring lige nu og skal sikre tilgængelighed, der fokuserer på ligeværdig adgang for alle i forhold til produkter, varer og tjenester.

Derfor peges der specifikt på den europæiske standard, DS/EN 17161:2019 - Design for alle – Tilgængelighed efter en "design for alle" -tilgang inden for produkter, varer og tjenester – Udvidelse af brugergruppen, som definerer krav, der gør det muligt for en organisation at designe, udvikle og levere produkter, varer og tjenester, så de kan tilgås, forstås og bruges af den bredeste vifte af brugere, herunder personer med handicap.

- Det er den første europæiske standard om universel udformning, som giver generelle retningslinjer for, hvordan man opnår ligeværdig tilgang til produkter, varer og tjenester. I retningslinjerne indgår analyser af den aktuelle situation både internt og eksternt samt inddragelse af brugerne, fortæller Lærke Høllund, standardiseringskonsulent i Dansk Standard.

Design som er forståeligt og brugbart for alle

Standarden skal overordnet set bidrage til, at produkter, varer og tjenester på markedet bliver tilgængelige, forståelige og brugbare for alle, inklusive personer med nedsat funktionsniveau.

- Ved at anvende standarden vil man desuden få den bonus, at alle brugere kan nyde godt af designets og produktets overskuelighed og brugervenlighed. Produkterne vil blive lettere at anvende for alle, hvilket vil være med til at gøre dem endnu mere attraktive for den gængse forbruger. Samtidig er man med til at tage socialt ansvar, når man benytter standarden. Sidst men ikke mindst vil det blive lettere at overholde det kommende European Accessibility Act (EAA)-direktiv, siger Lærke Høllund.

”Design for alle” hører også under den kommende European Accessibility Act (EAA)

Ud over at DS/EN 17161:2019 er en del af det nye mandat, er den også en af de standarder, der falder ind under European Accessibility Act (EAA)-direktivet for tilgængelige tjenester og varer/produkter.

De andre standarder, der peges på i det nye mandat, er:

 • Standarden for IT-tilgængelighed, DS/EN 301549 - Tilgængelighedskrav ved offentlige udbud og indkøb af IKT-produkter og -tjenester i Europa
 • Standarden for tilgængelighed i det byggede miljø, DS/EN 17210 - Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Funktionelle krav

Samt tre nye standarder, der skal udarbejdes om hhv.:

 • Produkter, som ikke er IKT-produkter (informations- og kommunikationsteknologi)
 • Supporttjenester i relation til produkter og tjenester
 • Nødkommunikation 

Direktivet skal indføres i medlemslandenes nationale lovgivning inden d. 28. juni 2022. Dog er der i direktivet indarbejdet bestemmelser for en overgangsperiode frem til d. 28. juni 2025.

Produkter og tjenester omfattet af direktivet:

 • Produkter:
  • computere og operativsystemer
  • betalingsterminaler og visse selvbetjeningsterminaler såsom pengeautomater, billetautomater, selvbetjeningsautomater til check-in og interaktive selvbetjeningsterminaler
  • smartphones og andet udstyr, der bruges til at få adgang til elektroniske kommunikationstjenester
  • TV-udstyr, der omfatter digitale TV-tjenester
  • e-bøger.

 • Tjenester:
  • telefoni-tjenester
  • tjenester, der giver adgang til audiovisuelle medietjenester
  • visse elementer i forbindelse med personbefordring med fly, bus, tog og skib, herunder websteder, mobiltjenester, elektroniske billetter og informationssystemer
  • forbrugerorienterede banktjenester
  • e-bøger
  • e-handel
  • besvarelse af alarmopkald til det fælleseuropæiske alarmnummer »112«.
Kontakt

Lærke Høllund
Lærke Høllund Standardiseringskonsulent | Standardisation Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: lhd@ds.dk
T: 39966159

Se også

Fra forskning til faktura

22. juni 2022

Fra forskning til faktura

Danmark hjemtager årligt 1600 mio. euro i forskningsmidler fra EU og står dermed stærkt, når det kommer til forskning og innovation. Men de nyskabelser, der kommer ud af forskningen, bliver ofte ikke anvendt i markedet. Et nyt stort EU-projekt ska...

Ny standard stiller krav til og retningslinjer for serviceydelser til sårbare forbrugere

11. maj 2022

Ny standard stiller krav til og retningslinjer for serviceydelser til sårbare forbrugere

Sårbare personer kan ofte ende i vanskelige situationer i mødet med serviceorganisationer. Den nye standard DS/ISO 22458 skal hjælpe organisationer med at håndtere sårbare forbrugere, så de bliver mødt med den rette tilgang.

Første to sikkerhedsstandarder på vej for personlige e-køretøjer

04. april 2022

Første to sikkerhedsstandarder på vej for personlige e-køretøjer

E-køretøjer bliver stadig mere udbredte, og nye typer kommer til. Den voksende popularitet af særligt personlige e-køretøjer øger samtidig behovet for sikkerhed. De to første af en række standarder, der skal stille krav til sikkerheden i personlig...

Sikker på ski med standarder

15. februar 2022

Sikker på ski med standarder

Danskerne valfarter i disse uger på skiferie, men vidste du, at internationale standarder er med til at sikre, at du kan drøne sikkert ned ad pisterne?