Europæisk standard for universelt design skal medvirke til tilgængelighed for alle

30. november 2021

Europæisk standard for universelt design skal sikre tilgængelighed for alle

EU-Kommissionen har vedtaget, at der skal udarbejdes et nyt mandat om tilgængelighed. I mandatet peges der på seks standarder, som skal til for at løfte tilgængelighed, heriblandt standarden for ”Tilgængelighed efter en "design for alle" -tilgang”.

Mandatet om tilgængelighed er i høring lige nu og skal sikre tilgængelighed, der fokuserer på ligeværdig adgang for alle i forhold til produkter, varer og tjenester.

Derfor peges der specifikt på den europæiske standard, DS/EN 17161:2019 - Design for alle – Tilgængelighed efter en "design for alle" -tilgang inden for produkter, varer og tjenester – Udvidelse af brugergruppen, som definerer krav, der gør det muligt for en organisation at designe, udvikle og levere produkter, varer og tjenester, så de kan tilgås, forstås og bruges af den bredeste vifte af brugere, herunder personer med handicap.

- Det er den første europæiske standard om universel udformning, som giver generelle retningslinjer for, hvordan man opnår ligeværdig tilgang til produkter, varer og tjenester. I retningslinjerne indgår analyser af den aktuelle situation både internt og eksternt samt inddragelse af brugerne, fortæller Lærke Høllund, standardiseringskonsulent i Dansk Standard.

Design som er forståeligt og brugbart for alle

Standarden skal overordnet set bidrage til, at produkter, varer og tjenester på markedet bliver tilgængelige, forståelige og brugbare for alle, inklusive personer med nedsat funktionsniveau.

- Ved at anvende standarden vil man desuden få den bonus, at alle brugere kan nyde godt af designets og produktets overskuelighed og brugervenlighed. Produkterne vil blive lettere at anvende for alle, hvilket vil være med til at gøre dem endnu mere attraktive for den gængse forbruger. Samtidig er man med til at tage socialt ansvar, når man benytter standarden. Sidst men ikke mindst vil det blive lettere at overholde det kommende European Accessibility Act (EAA)-direktiv, siger Lærke Høllund.

”Design for alle” hører også under den kommende European Accessibility Act (EAA)

Ud over at DS/EN 17161:2019 er en del af det nye mandat, er den også en af de standarder, der falder ind under European Accessibility Act (EAA)-direktivet for tilgængelige tjenester og varer/produkter.

De andre standarder, der peges på i det nye mandat, er:

 • Standarden for IT-tilgængelighed, DS/EN 301549 - Tilgængelighedskrav ved offentlige udbud og indkøb af IKT-produkter og -tjenester i Europa
 • Standarden for tilgængelighed i det byggede miljø, DS/EN 17210 - Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Funktionelle krav

Samt tre nye standarder, der skal udarbejdes om hhv.:

 • Produkter, som ikke er IKT-produkter (informations- og kommunikationsteknologi)
 • Supporttjenester i relation til produkter og tjenester
 • Nødkommunikation 

Direktivet skal indføres i medlemslandenes nationale lovgivning inden d. 28. juni 2022. Dog er der i direktivet indarbejdet bestemmelser for en overgangsperiode frem til d. 28. juni 2025.

Produkter og tjenester omfattet af direktivet:

 • Produkter:
  • computere og operativsystemer
  • betalingsterminaler og visse selvbetjeningsterminaler såsom pengeautomater, billetautomater, selvbetjeningsautomater til check-in og interaktive selvbetjeningsterminaler
  • smartphones og andet udstyr, der bruges til at få adgang til elektroniske kommunikationstjenester
  • TV-udstyr, der omfatter digitale TV-tjenester
  • e-bøger.

 • Tjenester:
  • telefoni-tjenester
  • tjenester, der giver adgang til audiovisuelle medietjenester
  • visse elementer i forbindelse med personbefordring med fly, bus, tog og skib, herunder websteder, mobiltjenester, elektroniske billetter og informationssystemer
  • forbrugerorienterede banktjenester
  • e-bøger
  • e-handel
  • besvarelse af alarmopkald til det fælleseuropæiske alarmnummer »112«.
Kontakt

Lærke Høllund Standardiseringskonsulent | Standardisation Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: lhd@ds.dk
T: 39966159

Se også

Krav til kemikalier i børneomsorgsprodukter

18. november 2021

Krav til kemikalier i børneomsorgsprodukter

Omsorgsprodukter til børn skal nu have deres egen standard for krav til kemikalier, der skal gælde på tværs af produktområder, uanset om det er pusleborde, barnevogne eller hoppegynger mm.

World Tourism Day og standarder vil genstarte turismen

24. september 2021

World Tourism Day og standarder vil genstarte turismen

Den 27. september er det World Tourism Day - en årlig begivenhed, der begyndte i 1980, og som skal fremme bevidstheden om turismens sociale, kulturelle, politiske og økonomiske værdi. I de senere år har begivenheden desuden sat fokus på den værdi,...

26. august 2021

Video: Cirkulær økonomi inden for textiler

Se eller gense webinaret om, hvordan standarder kan være med til at understøtte den cirkulære omstilling, og hvordan du kan få indflydelse på fremtidens markedskrav på området.

Bedre rammer for cirkulært tøj og textil

13. august 2021

Bedre rammer for cirkulært tøj og textil

Nu tages der et vigtig skridt for klimaet – der skal nemlig sættes fælles europæiske standarder for cirkulær økonomi indenfor textiler. Textiler er en kæmpe klimabelastning, og der er derfor hårdt brug for, at vi bliver bedre til at genbruge og re...