Europæisk standard for universelt design skal medvirke til tilgængelighed for alle

30. november 2021

Europæisk standard for universelt design skal sikre tilgængelighed for alle

EU-Kommissionen har vedtaget, at der skal udarbejdes et nyt mandat om tilgængelighed. I mandatet peges der på seks standarder, som skal til for at løfte tilgængelighed, heriblandt standarden for ”Tilgængelighed efter en "design for alle" -tilgang”.

Mandatet om tilgængelighed er i høring lige nu og skal sikre tilgængelighed, der fokuserer på ligeværdig adgang for alle i forhold til produkter, varer og tjenester.

Derfor peges der specifikt på den europæiske standard, DS/EN 17161:2019 - Design for alle – Tilgængelighed efter en "design for alle" -tilgang inden for produkter, varer og tjenester – Udvidelse af brugergruppen, som definerer krav, der gør det muligt for en organisation at designe, udvikle og levere produkter, varer og tjenester, så de kan tilgås, forstås og bruges af den bredeste vifte af brugere, herunder personer med handicap.

- Det er den første europæiske standard om universel udformning, som giver generelle retningslinjer for, hvordan man opnår ligeværdig tilgang til produkter, varer og tjenester. I retningslinjerne indgår analyser af den aktuelle situation både internt og eksternt samt inddragelse af brugerne, fortæller Lærke Høllund, standardiseringskonsulent i Dansk Standard.

Design som er forståeligt og brugbart for alle

Standarden skal overordnet set bidrage til, at produkter, varer og tjenester på markedet bliver tilgængelige, forståelige og brugbare for alle, inklusive personer med nedsat funktionsniveau.

- Ved at anvende standarden vil man desuden få den bonus, at alle brugere kan nyde godt af designets og produktets overskuelighed og brugervenlighed. Produkterne vil blive lettere at anvende for alle, hvilket vil være med til at gøre dem endnu mere attraktive for den gængse forbruger. Samtidig er man med til at tage socialt ansvar, når man benytter standarden. Sidst men ikke mindst vil det blive lettere at overholde det kommende European Accessibility Act (EAA)-direktiv, siger Lærke Høllund.

”Design for alle” hører også under den kommende European Accessibility Act (EAA)

Ud over at DS/EN 17161:2019 er en del af det nye mandat, er den også en af de standarder, der falder ind under European Accessibility Act (EAA)-direktivet for tilgængelige tjenester og varer/produkter.

De andre standarder, der peges på i det nye mandat, er:

 • Standarden for IT-tilgængelighed, DS/EN 301549 - Tilgængelighedskrav ved offentlige udbud og indkøb af IKT-produkter og -tjenester i Europa
 • Standarden for tilgængelighed i det byggede miljø, DS/EN 17210 - Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Funktionelle krav

Samt tre nye standarder, der skal udarbejdes om hhv.:

 • Produkter, som ikke er IKT-produkter (informations- og kommunikationsteknologi)
 • Supporttjenester i relation til produkter og tjenester
 • Nødkommunikation 

Direktivet skal indføres i medlemslandenes nationale lovgivning inden d. 28. juni 2022. Dog er der i direktivet indarbejdet bestemmelser for en overgangsperiode frem til d. 28. juni 2025.

Produkter og tjenester omfattet af direktivet:

 • Produkter:
  • computere og operativsystemer
  • betalingsterminaler og visse selvbetjeningsterminaler såsom pengeautomater, billetautomater, selvbetjeningsautomater til check-in og interaktive selvbetjeningsterminaler
  • smartphones og andet udstyr, der bruges til at få adgang til elektroniske kommunikationstjenester
  • TV-udstyr, der omfatter digitale TV-tjenester
  • e-bøger.

 • Tjenester:
  • telefoni-tjenester
  • tjenester, der giver adgang til audiovisuelle medietjenester
  • visse elementer i forbindelse med personbefordring med fly, bus, tog og skib, herunder websteder, mobiltjenester, elektroniske billetter og informationssystemer
  • forbrugerorienterede banktjenester
  • e-bøger
  • e-handel
  • besvarelse af alarmopkald til det fælleseuropæiske alarmnummer »112«.
Kontakt

Lærke Høllund
Lærke Høllund Standardiseringskonsulent | Standardisation Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: lhd@ds.dk
T: 39 96 61 59

Se også

Nu bliver det nemmere for events og begivenheder at arbejde strategisk med bæredygtighed

23. april 2024

Nu bliver det nemmere for events og begivenheder at arbejde strategisk med bæredygtighed

En ny udgave af standarden for bæredygtighed i event- og mødebranchen, ISO 20121, er netop udgivet. Den skal gøre det enklere for alle – lige fra SMV’er til sommerens olympiske lege i Paris – at sikre og dokumentere arbejdet med den bæredygtige om...

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

09. april 2024

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

I slutningen af maj 2024 begynder revisionen af den danske standard for svømmebadsanlæg, DS 477. Standarden omfatter mange forskellige fagdiscipliner, som tilsammen skal sikre den bedst mulige vandkvalitet – og du kan være med til at revidere den.

Legetøjssikkerhed: Revisioner, tillæg og nye harmoniserede standarder på vej

02. november 2023

Legetøjssikkerhed: Revisioner, tillæg og nye harmoniserede standarder på vej

For at leve op til EU-direktivet for legetøjssikkerhed skal EN 71-serien for sikkerhedskrav til legetøj revideres. Ændringerne berører alt fra trampoliner til legetøj, der forestiller mad, og standarderne forventes klar i 2025.

Standard sikrer tilgængelighed for alle i det offentlige rum

06. juni 2023

Standard sikrer tilgængelighed for alle i det offentlige rum

Tilgængelighed er afgørende for, at alle mennesker kan færdes og deltage fuldt ud i samfundet, og bør tænkes ind fra starten af alle byggeprojekter. Nu er standarden for tilgængelighed og anvendelighed i det byggede miljø, der sikrer, at alle har...