Europæisk standard for universelt design skal medvirke til tilgængelighed for alle

30. november 2021

Europæisk standard for universelt design skal sikre tilgængelighed for alle

EU-Kommissionen har vedtaget, at der skal udarbejdes et nyt mandat om tilgængelighed. I mandatet peges der på seks standarder, som skal til for at løfte tilgængelighed, heriblandt standarden for ”Tilgængelighed efter en "design for alle" -tilgang”.

Mandatet om tilgængelighed er i høring lige nu og skal sikre tilgængelighed, der fokuserer på ligeværdig adgang for alle i forhold til produkter, varer og tjenester.

Derfor peges der specifikt på den europæiske standard, DS/EN 17161:2019 - Design for alle – Tilgængelighed efter en "design for alle" -tilgang inden for produkter, varer og tjenester – Udvidelse af brugergruppen, som definerer krav, der gør det muligt for en organisation at designe, udvikle og levere produkter, varer og tjenester, så de kan tilgås, forstås og bruges af den bredeste vifte af brugere, herunder personer med handicap.

- Det er den første europæiske standard om universel udformning, som giver generelle retningslinjer for, hvordan man opnår ligeværdig tilgang til produkter, varer og tjenester. I retningslinjerne indgår analyser af den aktuelle situation både internt og eksternt samt inddragelse af brugerne, fortæller Lærke Høllund, standardiseringskonsulent i Dansk Standard.

Design som er forståeligt og brugbart for alle

Standarden skal overordnet set bidrage til, at produkter, varer og tjenester på markedet bliver tilgængelige, forståelige og brugbare for alle, inklusive personer med nedsat funktionsniveau.

- Ved at anvende standarden vil man desuden få den bonus, at alle brugere kan nyde godt af designets og produktets overskuelighed og brugervenlighed. Produkterne vil blive lettere at anvende for alle, hvilket vil være med til at gøre dem endnu mere attraktive for den gængse forbruger. Samtidig er man med til at tage socialt ansvar, når man benytter standarden. Sidst men ikke mindst vil det blive lettere at overholde det kommende European Accessibility Act (EAA)-direktiv, siger Lærke Høllund.

”Design for alle” hører også under den kommende European Accessibility Act (EAA)

Ud over at DS/EN 17161:2019 er en del af det nye mandat, er den også en af de standarder, der falder ind under European Accessibility Act (EAA)-direktivet for tilgængelige tjenester og varer/produkter.

De andre standarder, der peges på i det nye mandat, er:

 • Standarden for IT-tilgængelighed, DS/EN 301549 - Tilgængelighedskrav ved offentlige udbud og indkøb af IKT-produkter og -tjenester i Europa
 • Standarden for tilgængelighed i det byggede miljø, DS/EN 17210 - Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Funktionelle krav

Samt tre nye standarder, der skal udarbejdes om hhv.:

 • Produkter, som ikke er IKT-produkter (informations- og kommunikationsteknologi)
 • Supporttjenester i relation til produkter og tjenester
 • Nødkommunikation 

Direktivet skal indføres i medlemslandenes nationale lovgivning inden d. 28. juni 2022. Dog er der i direktivet indarbejdet bestemmelser for en overgangsperiode frem til d. 28. juni 2025.

Produkter og tjenester omfattet af direktivet:

 • Produkter:
  • computere og operativsystemer
  • betalingsterminaler og visse selvbetjeningsterminaler såsom pengeautomater, billetautomater, selvbetjeningsautomater til check-in og interaktive selvbetjeningsterminaler
  • smartphones og andet udstyr, der bruges til at få adgang til elektroniske kommunikationstjenester
  • TV-udstyr, der omfatter digitale TV-tjenester
  • e-bøger.

 • Tjenester:
  • telefoni-tjenester
  • tjenester, der giver adgang til audiovisuelle medietjenester
  • visse elementer i forbindelse med personbefordring med fly, bus, tog og skib, herunder websteder, mobiltjenester, elektroniske billetter og informationssystemer
  • forbrugerorienterede banktjenester
  • e-bøger
  • e-handel
  • besvarelse af alarmopkald til det fælleseuropæiske alarmnummer »112«.
Kontakt

Lærke Høllund
Lærke Høllund Standardiseringskonsulent | Standardisation Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: lhd@ds.dk
T: 39 96 61 59

Se også

Standard sikrer tilgængelighed for alle i det offentlige rum

06. juni 2023

Standard sikrer tilgængelighed for alle i det offentlige rum

Tilgængelighed er afgørende for, at alle mennesker kan færdes og deltage fuldt ud i samfundet, og bør tænkes ind fra starten af alle byggeprojekter. Nu er standarden for tilgængelighed og anvendelighed i det byggede miljø, der sikrer, at alle har...

Hjælp på vej til virksomheder – forstå vilkår og betingelser ved onlinehandel

30. januar 2023

Hjælp på vej til virksomheder – forstå vilkår og betingelser ved onlinehandel

Det er de færreste forbrugere, der læser og forstår vilkår og betingelser, når de køber varer online. ISO er på opfordring fra forbrugerne netop gået i gang med udviklingen af en vejledning til virksomheder, der skal øge forbrugernes forståelse af...

Cirkulære klæder skaber klimabevidste folk og grønne muligheder

27. januar 2023

Cirkulære klæder skaber klimabevidste folk og grønne muligheder

Klæder skaber folk. Og mode har altid været toneangivende for de trends, som forbrugerne følger. Derfor er det godt nyt, når mode og tekstiler også handler om bæredygtighed og cirkulær økonomi. For således kan cirkulære klæder skabe folk, som unde...

Ny standard for trampolinparker øger sikkerheden for børn og voksne

27. januar 2023

Ny standard for trampolinparker øger sikkerheden for børn og voksne

En helt ny standard for trampolinparker skal reducere antallet af alvorlige ulykker, så både børn, unge og voksne kan hoppe og bevæge sig sikkert og være aktive sammen.