Europæisk standard for universelt design skal medvirke til tilgængelighed for alle

30. november 2021

Europæisk standard for universelt design skal sikre tilgængelighed for alle

EU-Kommissionen har vedtaget, at der skal udarbejdes et nyt mandat om tilgængelighed. I mandatet peges der på seks standarder, som skal til for at løfte tilgængelighed, heriblandt standarden for ”Tilgængelighed efter en "design for alle" -tilgang”.

Mandatet om tilgængelighed er i høring lige nu og skal sikre tilgængelighed, der fokuserer på ligeværdig adgang for alle i forhold til produkter, varer og tjenester.

Derfor peges der specifikt på den europæiske standard, DS/EN 17161:2019 - Design for alle – Tilgængelighed efter en "design for alle" -tilgang inden for produkter, varer og tjenester – Udvidelse af brugergruppen, som definerer krav, der gør det muligt for en organisation at designe, udvikle og levere produkter, varer og tjenester, så de kan tilgås, forstås og bruges af den bredeste vifte af brugere, herunder personer med handicap.

- Det er den første europæiske standard om universel udformning, som giver generelle retningslinjer for, hvordan man opnår ligeværdig tilgang til produkter, varer og tjenester. I retningslinjerne indgår analyser af den aktuelle situation både internt og eksternt samt inddragelse af brugerne, fortæller Lærke Høllund, standardiseringskonsulent i Dansk Standard.

Design som er forståeligt og brugbart for alle

Standarden skal overordnet set bidrage til, at produkter, varer og tjenester på markedet bliver tilgængelige, forståelige og brugbare for alle, inklusive personer med nedsat funktionsniveau.

- Ved at anvende standarden vil man desuden få den bonus, at alle brugere kan nyde godt af designets og produktets overskuelighed og brugervenlighed. Produkterne vil blive lettere at anvende for alle, hvilket vil være med til at gøre dem endnu mere attraktive for den gængse forbruger. Samtidig er man med til at tage socialt ansvar, når man benytter standarden. Sidst men ikke mindst vil det blive lettere at overholde det kommende European Accessibility Act (EAA)-direktiv, siger Lærke Høllund.

”Design for alle” hører også under den kommende European Accessibility Act (EAA)

Ud over at DS/EN 17161:2019 er en del af det nye mandat, er den også en af de standarder, der falder ind under European Accessibility Act (EAA)-direktivet for tilgængelige tjenester og varer/produkter.

De andre standarder, der peges på i det nye mandat, er:

 • Standarden for IT-tilgængelighed, DS/EN 301549 - Tilgængelighedskrav ved offentlige udbud og indkøb af IKT-produkter og -tjenester i Europa
 • Standarden for tilgængelighed i det byggede miljø, DS/EN 17210 - Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Funktionelle krav

Samt tre nye standarder, der skal udarbejdes om hhv.:

 • Produkter, som ikke er IKT-produkter (informations- og kommunikationsteknologi)
 • Supporttjenester i relation til produkter og tjenester
 • Nødkommunikation 

Direktivet skal indføres i medlemslandenes nationale lovgivning inden d. 28. juni 2022. Dog er der i direktivet indarbejdet bestemmelser for en overgangsperiode frem til d. 28. juni 2025.

Produkter og tjenester omfattet af direktivet:

 • Produkter:
  • computere og operativsystemer
  • betalingsterminaler og visse selvbetjeningsterminaler såsom pengeautomater, billetautomater, selvbetjeningsautomater til check-in og interaktive selvbetjeningsterminaler
  • smartphones og andet udstyr, der bruges til at få adgang til elektroniske kommunikationstjenester
  • TV-udstyr, der omfatter digitale TV-tjenester
  • e-bøger.

 • Tjenester:
  • telefoni-tjenester
  • tjenester, der giver adgang til audiovisuelle medietjenester
  • visse elementer i forbindelse med personbefordring med fly, bus, tog og skib, herunder websteder, mobiltjenester, elektroniske billetter og informationssystemer
  • forbrugerorienterede banktjenester
  • e-bøger
  • e-handel
  • besvarelse af alarmopkald til det fælleseuropæiske alarmnummer »112«.
Kontakt

Lærke Høllund
Lærke Høllund Standardiseringskonsulent | Standardisation Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: lhd@ds.dk
T: 39 96 61 59

Se også

Det skal være lettere at leve selvstændigt i eget hjem - uanset evner

28. oktober 2022

Det skal være lettere at leve selvstændigt i eget hjem - uanset evner

En ny europæisk standard, som omhandler tilgængelige systemer, er ved at blive udviklet. Målet er at forbedre livskvaliteten for alle, der lever selvstændigt, ved at sikre, at tilgængeligheden er tilfredsstillende i både design og funktionalitet a...

Dansk Standard vært for internationalt møde: Skal vejledning til ”Car-adaptations for disabled drivers” udvikles yderligere?

27. oktober 2022

Dansk Standard vært for internationalt møde: Skal vejledning til ”Car-adaptations for disabled drivers” udvikles yderligere?

Dansk Standard byder velkommen til en stor gruppe europæiske eksperter inden for hjælpemiddelområdet, når Dansk Standard er vært d. 16. november for plenarmødet for den europæiske komité, CEN TC 293 - hjælpemidler og tilgængelighed.

Standard passer på brandfolket, mens de passer på samfundet

13. oktober 2022

Standard passer på brandfolket, mens de passer på samfundet

Brandmænd yder en stor indsats for at beskytte det samfund, de tjener, men det er vigtigt, at de også beskytter sig selv. Det hjælper standarden for rengøring, inspektion og reparation af brandmænds personlige værnemidler med.

Vigtige ændringer på vej for legetøjssikkerhed

28. september 2022

Vigtige ændringer på vej for legetøjssikkerhed

Legetøj og sikkerhed hænger uløseligt sammen - og nu bliver der indført flere sikkerhedskrav i legetøjsstandarden EN 71-1. Revisionen af standarden er netop gået i gang.