Overgangsordningen for DS/EN 12464-1 er slut – nu skal nye krav til indendørs belysning anvendes

11. januar 2022

Overgangsordningen for DS/EN 12464-1 er slut – nu skal nye krav til indendørs belysning anvendes

Overgangsordningen fra 2011-udgaven til den reviderede 2021-udgave af standarden DS/EN 12464-1, der stiller krav til belysning af indendørs arbejdspladser, og som indgår i bygningsreglementet BR18, er nu slut. Nu skal den nye udgave af standarden anvendes.

Der har frem til årsskiftet været en overgangsordning i skiftet fra DS/EN 12464-1:2011 til DS/EN 12464-1:2021, hvor man har kunnet benytte begge standarder. Nu er det alene den nye udgave af standarden, man kan bruge i relation til BR18.

- Overgangsordningen har været værdifuld for branchen, men vi glæder os til, at man for alvor begynder at anvende den reviderede udgave med de nye muligheder, det giver. Det er forventningen, at interessen stiger markant her ved afslutning af overgangsordningen, siger Lise Schmidt Aagesen, seniorkonsulent i Dansk Standard.

DS/EN 12464-1 er obligatorisk at anvende i arbejdet med belysning af arbejdspladser, eftersom den er indskrevet i bygningsreglementet BR18. Det er derfor meget vigtigt at sætte sig ind i ændringerne og de nye krav i den reviderede udgave, DS/EN 12464-1:2021, eftersom det nu er disse krav, der skal anvendes, og det ikke længere er muligt at anvende 2011-udgaven af standarden.

- Den nye udgave af standarden er lige blevet udgivet på dansk, hvilket flere har ventet på, fortæller Lise Schmidt Aagesen.

Hvad betyder ændringerne?

Den reviderede udgave af DS/EN 12464-1 indeholder en række væsentlige ændringer, der skal sikre design af bedre lys på arbejdspladserne.

-Standarden har gennemgået en gennemgribende revision. Der har været markant dansk deltagelse i denne revision, og der er flere ændringer, der udspringer af de danske tilbagemeldinger. Det har blandt andet været et stort ønske at imødekomme behov for særlige synsforhold afhængig af arbejdssituationer, opgaver og synsevne. Dette er introduceret med det nye begreb ”context modifiers”, der indgår i tabellerne, fortæller Lise Schmidt Aagesen, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Som noget nyt er der i standarden indført et afsnit om lysdesign, som omhandler krav, overvejelser og tiltag i forbindelse med lysdesign og projektering af belysningsanlæg i forskellige situationer. Desuden er der i tabellerne inkluderet elementer som eksempelvis cylindrisk belysning samt belysningsstyrker på lofter og vægge, og det vil fremadrettet være et krav at anvende tabelmetoden til bestemmelse af ubehagsblænding. Du kan læse mere om DS/EN 12464-1:2021. Du har også mulighed for at se eller gense Dansk Standards webinar om 12464-1.

Sådan anvender du standarden

Kunne du tænke dig en indgående indsigt i de nye tiltag, som denne revision af standarden indeholder? Eller vil du have nogle gode eksempler på, hvordan du kan anvende standarden i praksis? Så kan du allerede nu sætte kryds i kalenderen d. 3. marts 2022, hvor kurset ”Sådan anvender du DS/EN 12464-1:2021, Lys og belysning” vil blive afholdt. Du kan tilmelde dig kurset her.

På kurset vil den reviderede standard blive gennemgået kapitel for kapitel, og der vil blandt andet blive brugt eksempler fra standarden til at vise, hvordan de forskellige krav i standarden skal håndteres. Kurset henvender sig til dig, der arbejder med de forskellige krav, der stilles, når der skal projekteres nye belysningsanlæg på indendørs arbejdspladser.

Få indflydelse på udarbejdelse af standarder inden for lys- og belysningsområdet

Udvalget for lys og belysning – S-061 – arbejder med udarbejdelse af europæiske og internationale standarder inden for lys- og belysningsområdet. Som udvalgsmedlem får du tidlig indsigt i nye tiltag for lys og belysning samt mulighed for at præge nye standarder og dermed påvirke den europæiske og internationale retning på området.

Læs mere om udvalget

 

Kontakt

Lise Schmidt Aagesen
Lise Schmidt Aagesen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: laa@ds.dk
T: 39 96 63 28

Se også

Grøn omstilling i byggebranchen: Hvor meget dokumentation kræver det?

15. september 2022

Grøn omstilling i byggebranchen: Hvor meget dokumentation kræver det?

Mange flere materialer kan med fordel genbruges i byggeriet, men det kræver, at dokumentationen er i orden. Spørgsmålet er, om klimabelastningen fra byggeriet bliver mindre af at blive dokumenteret? Og hvor store krav skal der stilles til dokument...

23. juni 2022

Se eller gense webinaret om kontrol af bærende konstruktioner

Webinaret giver dig en gennemgang af vejledningen til DS 1140, DS/INF 1140:2022 – Vejledning til DS 1140:2019, som skal lette overgangen fra den hidtidige måde at foretage kontrol på til en ny og mere systematiseret tilgang til kontrol jf. bygning...

Ny struktur og nye foranstaltninger i ISO/IEC 27001 og 27002

23. maj 2022

Nu er der hjælp at hente for byggeriets aktører til EU’s nye taksonomi om miljømæssig bæredygtighed

EU’s nye taksonomi stiller krav om dokumentation af miljømæssigt bæredygtige investeringer og økonomiske aktiviteter, hvilket vil få betydning for den danske byggesektor. For at give byggeriets aktører en bedre forståelse for taksonomien, har Dans...

Ny vejledning om kontrol af bærende konstruktioner skal mindske fejl i byggeriet

10. maj 2022

Ny vejledning om kontrol af bærende konstruktioner skal mindske fejl i byggeriet

Siden 2019 er der sket et paradigmeskift inden for kontrol af bærende konstruktioner, idet det nu er de udførende entreprenører, der skal udføre kontrollen på byggepladserne. Dette skift har medført et behov for en vejledning til udførelse af kont...