Udvalg

Lys og belysning (S-061)

Som medlem af udvalget får du stor indflydelse på udarbejdelse af europæiske og internationale standarder inden for lys- og belysningsområdet.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Lise Aagesen 1635X489

Kontakt

Lise Schmidt Aagesen
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: laa@ds.dk
T: 39966328

Arbejdsområde

Udvalget deltager meget aktivt i det europæiske standardiseringsarbejde under CEN/TC 169 Light and Lighting, hvor Danmark er med helt fremme i arbejdet med revisionen af DS/EN12464-1 Lys og belysning - Belysning ved arbejdspladser - Del 1: Indendørs arbejdspladser, som forventes publiceret ultimo 2021, og udarbejdelsen af den nye standard for Dagslys, DS/EN 17037, Lys og belysning – Dagslys i bygninger, som blev publiceret ultimo 2018 og nu foreligger på både engelsk og dansk.

Udvalget følger arbejdet i nedenstående Tekniske Komiteer. Læs mere:

Standarder udarbejdes med relation til:

 • Byggeloven – BR18
 • Direktivet for bygningers energimæssige ydeevne (EPBD)
 • ECO design direktivet – (EUP)
 • Samarbejdende myndighed er Bolig- og Planstyrelsen

Målgruppe

Rådgivere, Universiteter, bygherrer, myndigheder, belysningsbranchen, producenter samt el-installatører.

Kom og vær med

Det er et stort ønske fra udvalget at flere virksomheder deltager i arbejdet med udviklingen af standarder inden for lys og belysning. Vi inviterer således til deltagelse i næste møde i udvalget-

Udbytte

Som udvalgsmedlem får du tidlig indsigt i nye tiltag inden for lys og belysning. Du får ligeledes mulighed for at præge nye standarder og derved påvirke den europæiske og internationale retning på området. Samtidig bliver du en del af et stærkt netværk med eksperter inden for lys og belysning i både det danske udvalg, de tilhørende europæiske og internationale komiteer og andre landes udvalg – deltagelse giver dig dermed en unik mulighed for sparring, indsigt og inspiration fra andre eksperter.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

 • DCL, Dansk Center for Lys
 • Focus Lighting A/S
 • Gert Carstensen A/S, Rådgivende Ingeniørfirma F.R.
 • IVE Rådgivning
 • Kai Sørensen
 • Lightscapes ApS
 • Microshade A/S
 • SG Produktion A/S
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Vejdirektoratet Middelfart
 • VELUX A/S
 • Aarhus Universitet - Department of Engineering

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.