Udvalg

Lys og belysning (S-061)

Som medlem af udvalget får du stor indflydelse på udarbejdelse af europæiske og internationale standarder inden for lys- og belysningsområdet.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Lise Aagesen 1635X489

Kontakt

Lise Schmidt Aagesen
Standardiseringskonsulent | Standardisation Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: laa@ds.dk
T: 39966328

Arbejdsområde

Udvalget deltager meget aktivt i det europæiske standardiseringsarbejde under CEN/TC 169 Light and Lighting, hvor Danmark er med helt fremme i arbejdet med revisionen af afløseren for DS 700 – DS/EN12464-1 Lys og belysning - Belysning ved arbejdspladser - Del 1: Indendørs arbejdspladser, og udarbejdelsen af den nye standard for Dagslys, DS/EN 17037, Lys og belysning – Dagslys i bygninger, som blev publiceret ultimo 2018 og nu foreligger på både engelsk og dansk.

Udvalget følger arbejdet i nedenstående Tekniske Komiteer. Læs mere:

Standarder udarbejdes med relation til:

 • Byggeloven – BR18
 • Direktivet for bygningers energimæssige ydeevne (EPBD)
 • ECO design direktivet – (EUP)
 • Samarbejdende myndighed er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Målgruppe

Rådgivere, Universiteter, bygherrer, myndigheder, belysningsbranchen, producenter samt el-installatører.

Nyheder

Dansk Standard og udvalget inviterer 30. april 2019 til høringsmøde om DS/EN  12464-1, Belysning på indendørs arbejdspladser, der er under revision og snart kommer på høring. Kom og hør om de væsentligste ændringer.

Kom og vær med

Det er et stort ønske fra udvalget at flere virksomheder deltager i arbejdet med udviklingen af standarder inden for lys og belysning. Vi inviterer således til deltagelse i næste møde i udvalget, som afholdes den 15. maj 2019, kl. 10-14 hos Dansk Standard.

På dagsorden for dette møde er implementering af den nye europæiske standard for dagslys DS/EN 17037 og input til revisionen af DS/EN 12464-1, belysning på indendørs arbejdspladser.

Udbytte

Som udvalgsmedlem får du tidlig indsigt i nye tiltag inden for lys og belysning. Du får ligeledes mulighed for at præge nye standarder og derved påvirke den europæsike og internationale retning på området. Samtidig bliver du en del af et stærkt netværk med eksperter inden for lys og belysning i både det danske udvalg, de tilhørende europæiske og internationale komiteer og andre landes udvalg – deltagelse giver dig dermed en unik mulighed for sparring, indsigt og inspiration fra andre eksperter.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

 • Anne Bay
 • Dansk Center for Lys
 • Focus Lighting A/S
 • Gert Carstensen A/S, Rådgivende Ingeniørfirma F.R.
 • Inwave ApS
 • Kai Sørensen
 • Microshade A/S
 • SG Produktion A/S
 • Statens Byggeforskningsinstitut
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Vejdirektoratet Middelfart
 • VELUX A/S
 • ÅF - Hansen & Henneberg A/S

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.