Lys og belysning (S-061)

Udvalget arbejder med udvikling af standarder for belysning og dagslys.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget Lys og Belysning, for du mulighed for at præge udviklingen i europæiske og internationale standarder. Der er mulighed for at deltage i arbejdet under de enkelte Technical Committees.

Udvalget følger arbejdet i nedenstående Technical Committees. Læs mere:

Som en konsekvens af det nye bygningsreglement BR15, udgår DS700 og erstattes af DS/EN 12464-1 Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del 1. Udvalget har i den forbindelse medvirket i udarbejdelsen af det nationale anneks til denne standard.

Standarder udarbejdes med relation til:

 • Byggeloven – BR15
 • EPBD – Direktivet for bygningers energimæssige ydeevne
 • EuP direktivet
 • Samarbejdede myndighed er Trafik- og Byggestyrelsen

Målgruppe

Rådgivere, Universiteter, bygherrer, myndigheder, belysningsbranchen, producenter samt el-installatører.

Pris

Hvis du ønsker at høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du meget velkommen til at kontakte standardiseringskonsulent Lise Schmidt Aagesen. Der er mulighed for at deltage i et udvalgsmøde.


Deltagere
 • DCL, Dansk Center for Lys
 • Gert Carstensen A/S, Rådgivende Ingeniørfirma F.R.
 • Inwave ApS
 • Kai Sørensen
 • Philips Lighting A/S
 • Statens Byggeforskningsinstitut
 • Vejdirektoratet Middelfart
 • VELUX A/S
 • ÅF - Hansen & Henneberg A/S