Lys og belysning (S-061)

Udvalget arbejder med udvikling af standarder for belysning og dagslys.

Arbejdsområde
Som medlem af udvalget får du stor indflydelse på udarbejdelse af europæiske og internationale standarder inden for lys- og belysningsområdet.

Udvalget deltager meget aktivt i det europæiske standardiseringsarbejde under CEN/TC 169 Light and Lighting, hvor Danmark er med helt fremme i arbejdet med revisionen af afløseren for DS 700 – DS/EN12464-1 Lys og belysning - Belysning ved arbejdspladser - Del 1: Indendørs arbejdspladser, og udarbejdelsen af den nye standard for Dagslys, DS/EN 17037, Lys og belysning – Dagslys i bygninger, som forventes vedtaget og publiceret ultimo 2018. 

Udvalget følger arbejdet i nedenstående Tekniske Komiteer. Læs mere:

CEN/TC 169 Light and Lighting
ISO/TC 274 Light and Lighting

Standarder udarbejdes med relation til:

• Byggeloven – BR18
• Direktivet for bygningers energimæssige ydeevne (EPBD)
• ECO design direktivet – (EUP)
• Samarbejdende myndighed er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Målgruppe

Rådgivere, Universiteter, bygherrer, myndigheder, belysningsbranchen, producenter samt el-installatører. 

Nyheder

Dansk Standard og udvalget inviterer til et temamøde om den nye dagslysstandard DS/EN 17037, Dagslys i bygninger, den 15. januar 2019.

www.ds.dk/da/kurser/temamoede-dagslys

Forløbigt program

• Temamødet finder sted den 15. januar 2019 kl. 14.00-17.00
• Velkomst v. Lise Schmidt-Aagesen, standardiseringskonsulent, Dansk Standard
• Gennemgang af EN 17037 v. Marc Fontoynont, Statens Byggeforskningsinstitut, og Jens Christoffersen, VELUX.
• De nye dagslyskrav i BR18 v. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
• Vejledning til BR18 v. Statens Byggeforskningsinstitut
• Hvordan anvendes den i praksis? v. repræsentanter fra branchenPris

Hvis du ønsker at høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du meget velkommen til at kontakte standardiseringskonsulent Lise Schmidt Aagesen. Der er mulighed for at deltage i et udvalgsmøde.Deltagere
  • DCL, Dansk Center for Lys
  • Gert Carstensen A/S, Rådgivende Ingeniørfirma F.R.
  • Inwave ApS
  • Kai Sørensen
  • Philips Lighting A/S
  • Statens Byggeforskningsinstitut
  • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
  • Vejdirektoratet Middelfart
  • VELUX A/S
  • ÅF - Hansen & Henneberg A/S