6 nye anbefalinger skal sikre standarder for bæredygtigt medicinsk udstyr

21. december 2022

6 nye anbefalinger skal sikre standarder for bæredygtigt medicinsk udstyr

Medicobranchens nyudvikling og nye produkter skal være mere grønne. Derfor kommer en international arbejdsgruppe med Danmark for bordenden nu med seks anbefalinger, der skal sikre, at der er udviklet tilstrækkeligt med standarder for bæredygtigt medicinsk udstyr. Det kan samtidigt være med til at mindske risikoen for greenwashing.

”I dag er det afgørende, at man kan dokumentere produkters bæredygtighed. Derfor var det vigtigt for de internationale standardiseringsorganisationer ISO og IEC at få klarhed over, hvilke standarder vi har i dag, og hvilke vi eventuelt mangler,” fortæller Nicklas Christian Funk, der er Sustainability Engineer hos medicinalvirksomheden Ambu. Han står, som formand for en international arbejdsgruppe, i spidsen for arbejdet med at kortlægge standarder for miljømæssigt, bæredygtigt medicinsk udstyr og har faciliteret processen og sikret den røde tråd i projektet.

Arbejdsgruppen, der er nedsat af ISO og IEC, har det seneste år lavet en grundig undersøgelse, hvor den har screenet 432 horisontale og medico-tekniske standarder og certificeringsordninger inden for miljømæssigt, bæredygtigt medicinsk udstyr, herunder om standarderne forholder sig til fx produkters livscyklus og cirkulær økonomi. På baggrund heraf har arbejdsgruppen formuleret seks anbefalinger, der skal bidrage til at understøtte en designstrategi for cirkulær økonomi og miljø i medico-branchen, der gennem tiden har taget mange ’grønne’ standarder til sig, som støtter dens arbejde med at skabe bæredygtige løsninger.

Standarder hjælper både mod greenwashing og greenhushing

Ifølge Nicklas Christian Funk er bæredygtige standarder i medicoindustrien vigtige både for forbrugerne og virksomhederne:

”Som forbrugere bliver vi bombarderet med buzzwords og grønne anprisninger. Det er svært at navigere i. Ofte er der i dag også mange tilfælde af greenwashing, hvor virksomheder har spændt marketing-buen lidt for stramt i deres kommunikation af det ’grønne’. Derfor er det vigtigt, at vi har ’grønne’ standarder, der kan sikre, at vi bruger de rigtige ord, så vi kan forstå, hvad vi køber ind på,” siger Nicklas Christian Funk, der også mener, at virksomhederne kan komme galt afsted, hvis der ikke er bæredygtige standarder tilgængelige:

”De ’grønne’ standarder er en stor hjælp for virksomheder, fordi de opridser begrænsninger og krav, hvis vi fx vil designe noget, der kommer fra et genanvendt materiale. Det er vigtigt, at vi kan sætte de rette krav og dokumentere, at vi gør det rigtigt,” siger Nicklas Christian Funk, der blev bekræftet i problemets størrelse, da han fornyligt stødte på termen ”greenhushing.”

”Greenhushing handler modsat greenwashing om, at virksomheder, der rent faktisk har noget rigtig fint på hylderne, lukker sig sammen om sig selv og simpelthen ikke tør gå ud i markedet og kommunikere det. Man er nervøs for at træde forkert. Her skal vi helst ikke hen, og her kan standarder også være en hjælp,” siger Nicklas Christian Funk.

Startskuddet til en international standard

Nicklas Christian Funk håber derfor også, at anbefalingerne vil skubbe på udviklingen af flere grønne standarder.

”Vi forventer, at det kan blive startskuddet til at lave en ny standard. Mit håb er at kunne hjælpe med at udvikle grønne standarder, vi kan bruge, og skubbe agendaen længere frem i vores branche. Det er den helt store overlægger for mig,” siger Nicklas Christian Funk.

Han er ikke i tvivl om, at fremtidens produktion bliver langt mere bæredygtig end tidligere.

”Der er sket en kæmpe stor forandring. Der er kommet en meget større bevidsthed omkring bæredygtighed. Det er gået fra Powerpoint til produktion. De seneste fem år har vi set, at produktudviklingen går i en anden og grønnere retning,” siger Nicklas Christian Funk, der er sikker på, at standardisering kommer til at vokse mere:

”Det kommer til at handle om, at bæredygtighed skal ind i den normale drift. Og her spiller standarder en vigtig rolle. De skal være en del af vores normale sprog og krav, så de kan blive en vigtig del af vores værktøjskasse”.

Arbejdsgruppens seks anbefalinger til ISO/IEC

Arbejdsgruppen har formuleret seks anbefalinger:

 1. Byg cirkulær økonomi ind i kvalitetsledelsen
  Det er vigtigt, at produktets levetid ikke slutter ved skraldespanden. Der er derfor behov for at lave en tilføjelse til standarden ISO 13485:2016 ”Ledelsessystem for medicinsk udstyr – Krav til opfyldelse af lovmæssige formål”, som adresserer, hvordan et produkt kan genbruges eller genanvendes inden for branchens rammer. Dette kan hjælpe producenter med at tage ansvar for den sidste del af produktets livscyklus.
 2. Behov for en medico-teknisk ecodesign standard
  Der findes mange standarder på området, men ikke en bred ledelsesstandard, som adresserer de ekstra behov, der er, når vi laver medico-teknisk udstyr. Det anbefales, at der bliver skabt en arbejdsgruppe mellem det elektrotekniske og det ledelsesmæssige. Den nye standard skal baseres på standarden IEC 62430, ”Miljøbevidst design (ECD) – Principper, krav og vejledning” og erstatte IEC 60601-1-9 ” Elektromedicinsk udstyr – Del 1-9: Generelle krav til grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber”. Standarden er i dag for snæver og har brug for bredere rammer, så flere virksomheder kan være med.
 3. Behov for standard for ”sikker tilbagetagning og genanvendelse”
  Recycling skal ske på en sikker måde. I alle lande har man i dag forskellige affaldsregulativer, man skal tage stilling til. Vi har behov for at ensrette det. Det anbefales, at man laver en ny gruppe, som samler op på det. Gruppen skal undersøge, hvordan vi sikrer, at medicinsk udstyr kan transporteres og rengøres, så det kan blive til almindeligt affald, så det kan genanvendes.
 4. Bæredygtig sourcing af materialer skal være sikker
  Vi kan ikke bare bruge hjemmesorteret plast i medicinsk udstyr. Det skal fortsat være sikkert at benytte medicinsk udstyr, og kvaliteten skal stadig være under kontrol – også når materialevalget bevæger sig i en mere bæredygtig retning. Gruppen anbefaler, at man laver tilføjelser til ISO 10993-serien. Det er muligt for branchen at arbejde med biobaseret plastik og plastik fra kemisk genanvendelse. Der skal ikke ændres på testene, men der er en mulighed her for at sikre et mere proaktivt link mellem et centralt område som bioforligelighed og nye materialevalg.
 5. Muliggøre livsforlængelse af medicinsk udstyr
  Det skal være muligt at genbruge komponenter og produkter igen. Gruppen anbefaler, at der bliver skabt en arbejdsgruppe, der undersøger, hvordan vi kan forlænge produkter og komponenternes levetid. Gruppen skal overvåge IEC 63120 og hvis behovet ikke dækker her, skal de komme med anbefalinger til en ny standard.
 6. Øge transparens omkring miljøaftrykket af sterilisering
  Det anbefales, at der bliver skabt en arbejdsgruppe, der ser på, hvordan man kan øge transparens omkring miljøaftrykket af sterilisering.

 

Kontakt

Jeanett Fleron
Jeanett Fleron Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: jef@ds.dk
T: 39 96 61 72

Se også

Vær med til at revidere standarden for biobanker

03. maj 2024

Vær med til at revidere standarden for biobanker

Den kommende europæiske lovgivning Health Data Space Act skærper kvalitetskrav til biobanker. Parallelt er ISO´s tekniske komite for bioteknologi i gang med at revidere standarden med de generelle krav for biobanker, DS/EN ISO 20387. Dansk deltage...

Hvordan bør kunstig intelligens anvendes i medicinske laboratorier?

12. december 2023

Hvordan bør kunstig intelligens anvendes i medicinske laboratorier?

Fremover kan kunstig intelligens (AI) hjælpe laboratorier med hurtigere og mere præcise analyser og resultater. Et kontinuerligt flow af nye data kan endda forbedre den kunstige intelligens’ ydeevne, især ved metoder hvor man benytter maskinlæring...

Grøn lovgivning påvirker lægemidler og medicinsk udstyr i høj grad

08. december 2023

Grøn lovgivning påvirker lægemidler og medicinsk udstyr i høj grad

Lægemidler og medicinsk udstyr skal i forvejen leve op til de mange krav, der stilles i direktiver og lovgivning på området for at sikre patienters sikkerhed. Med bæredygtighed og grøn omstilling kommer der nu endnu flere krav, som sektoren skal f...

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

28. april 2023

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

Virksomheden AG Sundhedsfremme har valgt at følge standarden for kvalitetsledelse for sundhedssektoren, DS/EN 15224. Det har ifølge kvalitetschefen, Peter Trampedach, ført til vækst og bedre styring af processer samt mindre papirarbejde.