Et styrket samarbejde mellem forskning og standardisering kan bane vejen for den bæredygtige og digitale omstilling af det byggede miljø

03. juli 2023

Samarbejde mellem forskning og standardisering er vigtigt i den bæredygtige og digitale omstilling af det byggede miljø

Omstilling af bygninger samt bygningsbrug og -drift spiller en vigtig rolle i en bæredygtig og digital omstilling. Et styrket samarbejde mellem forskere og standardiseringsorganer kan drive udvikling inden for Facility Management (FM).

For at omdanne viden til praksis skal forskning og standardisering inden for FM blive bedre til at tale sammen.

Det mener Susanne Balslev Nielsen, der er ekspertisechef i FM hos NIRAS samt forperson for Dansk Standards udvalg for FM (S-392), og som desuden har mange års erfaring som forsker.

-Viden og resultater fra forskning må gøres tilgængelig og formidles i en brugbar form til relevante samfundsaktører. Og selvom forskning formidles mange steder, er standardiseringen en helt særlig og vigtig brobygger fra viden til praksis. Forskning kan bidrage med gode og vigtige input til standardiseringen, og standarder kan omsætte den forskningsbaserede viden til et fælles sprog, som fagfolkene forstår og kan bruge. Et samarbejde vil derfor være fordelagtigt for begge parter, siger Susanne Balslev Nielsen.

Den bæredygtige og digitale omstilling kræver samarbejde

Ifølge Susanne Balslev Nielsen er der store fælles fordele ved et styrket samarbejde mellem forskning og standardisering – og særligt inden for den bæredygtige og digitale omstilling af FM.

-FM har en central rolle i planlægning, styring og optimering af bygninger og andre faciliteter gennem deres levetid, og derfor spiller fagområdet en stor rolle i den bæredygtige og digitale omstilling af det byggede miljø. Pga. standardernes bidrag til at få den nyeste viden inden for FM ud at leve i organisationerne, er de afgørende for at få formidlet og implementeret ny viden inden for den grønne og digitale omstilling, siger Susanne Balslev Nielsen.

Standarderne i ISO 41000-serien, som begynder ved ISO 41001, hjælper FM-organisationer med at forstå, hvordan et godt FM-ledelsessystem skrues sammen og implementeres. Og den nyeste standard inden for FM – ISO 41018 – kan hjælpe organisationerne med at optimere det nuværende FM-ledelsessystem i forhold til både bæredygtighed og digitalisering. Flere forskere sidder med i de udvalg og arbejdsgrupper, som udvikler standarder inden for FM, og mange af standarderne i ISO 41000-serien er blevet udviklet med indflydelse fra FM-forskning.

En endnu større indsats

For at få styrket samarbejdet mellem forskere og standardiseringsorganer har Susanne Balslev Nielsen en opfordring til begge områder om at yde en endnu større indsats:

-Forskningsartikler kan ofte være svære for andre end forskere at forstå, og derfor bør en del forskere   blive endnu bedre til at formidle deres forskning på en forståelig måde, og forskningen bør være mere tilgængelig fx for de frivillige, som har engageret sig i standardiseringsarbejdet. Men standardiseringsorganerne må også blive bedre til at være proaktive og inddrage forskningen, og de skal blive endnu bedre til at række ud til forskere, der er relevante inden for den pågældende standard, siger Susanne Balslev Nielsen.

Det er Merete Westergaard Bennick, standardiseringskonsulent i Dansk Standard, enig i:

-Det er vigtigt for væksten og udviklingen af Danmark som videnssamfund at inddrage forskningen i standardiseringsarbejdet på lige fod med fagfolk og andre interessenter. Standarder udformes ud fra best practice, og derfor er det også væsentligt at få alle perspektiver med i udviklingsprocessen. Derfor har vi i Dansk Standard fokus på at styrke koblingen mellem forskning og standardisering og samarbejder allerede med en række videns- og uddannelsesinstitutioner, ligesom der sidder forskere med i flere af vores standardiseringsudvalg. Men vi vil meget gerne have endnu flere forskere med i udviklingen af standarder, lige såvel som vi håber, at forskere vil kontakte os, hvis de sidder med viden, de mener kan bidrage til standardiseringsarbejdet, siger Merete Westergaard Bennick.

Gratis rådgivning til EU-forsknings- og innovationsprojekter

Det er ikke kun i Danmark, at manglende samarbejde mellem standardisering og forskning er en udfordring. Det gælder i hele Europa. Derfor har EU-Kommissionen søsat et nyt EU-projekt, HSbooster.eu, der tilbyder gratis rådgivning til europæiske forsknings- & innovationsprojekter (F&I) inden for udvalgte nøgleområder, heriblandt cirkulær økonomi i byggesektoren og den bæredygtige og digitale omstilling af det byggede miljø.

-Europæiske F&I-projekter har lige nu en oplagt mulighed for at få hjælp til den svære kunst at forstå og udnytte standarder i deres forskning og udvikling – og vi kan kun opfordre til, at man griber den, så vi får flere danske nyskabelser til at spille sammen med markedskravene, siger Merete Westergaard Bennick.

Kontakt

Merete Westergaard Bennick
Merete Westergaard Bennick Standardiseringskonsulent | Standardisation Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: mwb@ds.dk
T: 39 96 61 47

Se også

EU-taksonomien i ejendomsbranchen: ”Gennemsigtigheden er én af taksonomiens helt store fordele”

10. juli 2023

EU-taksonomien i ejendomsbranchen: ”Gennemsigtigheden er én af taksonomiens helt store fordele”

EU-taksonomien stiller store krav til virksomheder, men der følger også masser af fordele med taksonomien, såsom konkrete miljømål, absolutte kriterier og transparens på tværs af landegrænser.

De sidste miljømål i EU-taksonomien er nu godkendt

10. juli 2023

De sidste miljømål i EU-taksonomien er nu godkendt

EU-Kommissionen har nu godkendt de sidste fire miljømål i EU-taksonomien, og dermed er taksonomien komplet.

Hvad betyder EU’s ESG-regulering for facility management?

22. juni 2023

Hvad betyder EU’s ESG-regulering for facility management?

Se eller gense dette webinar, hvor du får indsigt i, hvad EU’s taksonomi betyder for facility management-området, og hvordan du kan forbedre virksomhedens arbejdet med ESG-performance.

Webinar om design for adskillelse i byggeriet

18. april 2023

Webinar om design for adskillelse i byggeriet

Se eller gense webinaret om design for adskillelse, hvor du får indblik i, hvordan den internationale ISO-standard om design for adskillelse, DS/ISO 20887, kan hjælpe byggeriet med at komme godt i gang.