Nyt grønlandsk bygningsreglement og nye grønlandske annekser til eurocodes på vej

26. juni 2024

Nyt grønlandsk bygningsreglement og nye grønlandske annekser til eurocodes på vej

Processen med at overgå til de grønlandske annekser til eurocodes er kommet et stort skridt videre, og dokumenterne kan allerede nu tilgås på Dansk Standards hjemmeside.

I den grønlandske regering, Naalakkersuisut, arbejdes der for tiden i Departementet for Boliger og Infrastruktur på et nyt bygningsreglement, der forventes sat i kraft ved årets udløb (2024/2025).

I samme forbindelse er der blevet udarbejdet en serie nye grønlandske NA’er, som vil erstatte de tidligere foreløbige udgaver. De foreløbige udgaver har igennem en årrække været stillet til rådighed for rådgivere og entreprenører som alternativ til de gamle danske standarder i det nuværende bygningsreglement.

NA’er tilpasset grønlandske forhold og lovgivning

De kommende udgaver af GL NA er udarbejdet af en række eksperter med afsæt i de nu gældende danske annekser (DK NA), men alle tilpasset grønlandske forhold og grønlandsk lovgivning og fastsætter betingelser for anvendelse af de enkelte eurocodes i Grønland.

Annekserne indeholder grønlandske nationale valg samt supplerende informationer, hvoraf sidstnævnte kan være normative eller informative. Nummerering i annekserne henviser til nummerering i den modsvarende DK NA.

Dokumenter kan frit downloades

Af formelle årsager er de nye GL NA’er i øjeblikket alle vandmærket med teksten ”TIL GODKENDELSE”, da den endelige godkendelse i Departementet udestår. I samråd med Departementet er det dog besluttet at lægge de kommende nye GL NA’er op på DS’ hjemmeside. De resterende GL NA for bl.a. brand er i øjeblikket under udarbejdelse.

”TIL GODKENDELSE”-udgaverne af GL NA kan frit downloades som pdf via nedenstående link: https://www.ds.dk/da/fagomraader/byggeri-og-anlaeg/eurocodes/nationale-annekser/groenlandske-annekser 

Vil du vide mere?

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19

Se også

Ny standard skal være med til at mindske antallet af nedrivninger

19. februar 2024

Ny standard skal være med til at mindske antallet af nedrivninger

Fremover skal det være lettere at bibeholde og ombygge eksisterende bygninger i stedet for at rive de gamle bygninger ned - et tiltag, som bl.a. vil være med til at nedbringe byggebranchens CO2-aftryk og generere mindre affald.

Den reviderede vejledning DS/INF 1990 åbner op for at placere byggeri i konsekvensklasser med lavere materialeforbrug

24. januar 2024

Den reviderede vejledning DS/INF 1990 åbner op for at placere byggeri i konsekvensklasser med lavere materialeforbrug

Med den opdaterede version af DS/INF 1990 er det gjort tydeligere, at der er tale om en vejledning, som byggebranchen kan benytte, når konstruktioner skal indplaceres i konsekvensklasse – og det kan betyde mere bæredygtigt byggeri.

Opdatering af nationale annekser til eurocodes

01. januar 2024

Opdatering af nationale annekser til eurocodes

I Danmark skal de europæiske normer for dimensionering og opførsel af bygningsværker, eurocodes, altid benyttes sammen med det tilhørende nationale anneks (DK NA). Seks af disse nationale annekser er netop revideret med præciseringer og tekniske d...

30. oktober 2023

Igangværende revisionsarbejde af en Eurocode-standard for trækonstruktioner

Se eller gense dette webinar, hvor du kan høre om det igangværende arbejde med revisionen af en Eurocode for trækonstruktioner.