Internationalt samarbejde

Arbejdet med at udarbejde en standard foregår i regi af standardiseringsorganisationerne i de enkelte lande – i Danmark er det Dansk Standard, der er den officielle standardiseringsorganisation.

Derfor er Dansk Standard, på vegne af Danmark, medlem af de følgende europæiske og internationale standardiseringsorganisationer.


ISO

ISO er den internationale standardiseringsorganisation. ISO blev grundlagt i 1947 og omfatter nationale standardiseringsorganisationer fra flere end 150 lande. Organisationen varetager alle standardiseringsområder bortset fra telekommunikation og elektroteknik, som varetages af ITU og IEC. Se yderligere information på: www.iso.org.

Bemærk ”ISO” er et registreret varemærke.


IEC

IEC er den internationale elektrotekniske standardiseringsorganisation. IEC blev grundlagt i 1906. Omkring 80 lande deltager i organisationens arbejde, der varetager den elektrotekniske standardisering på internationalt niveau. Se yderligere information på: www.iec.ch.

Dansk Standard er repræsenteret på følgende poster:

 • ACEA (Advisory Committee on Environmental Aspects): Jesper Lauridsen
 • ACOS (Advisory Committee on Safety): Regnar Schultz

Bemærk ”IEC” er et registreret varemærke.


CEN

CEN er den europæiske standardiseringsorganisation. CEN blev grundlagt i 1961. Medlemmerne af CEN er de nationale standardiseringsorganisationer. Al europæisk standardisering med undtagelse af det elektrotekniske fagområde og telekommunikation hører under CEN. Se yderligere information på: www.cen.eu.

Dansk Standard er repræsenteret på følgende poster

 • Den tekniske bestyrelse (BT): Jørgen Hagelund

CENELEC

CENELEC er den europæiske elektrotekniske standardiseringsorganisation. CENELEC blev grundlagt i 1973. Medlemmerne af CENELEC er de nationale standardiseringsorganisationer. CENELEC tager sig af den europæiske standardisering inden for det elektrotekniske fagområde. Se yderligere information på: www.cenelec.eu.

Dansk Standard er repræsenteret på følgende poster

 • Den tekniske bestyrelse (BT): Torben Dalsgaard

ETSI

ETSI blev skabt af CEPT (European Conference of Postal and Telecommunicaton Administrations) i 1988 på baggrund af et oplæg fra EU-Kommissionen, som anbefalede etableringen af en organisation med ansvar for fastlæggelse af telekommunikationsstandarder for hele Europa. I dag varetager ETSI det europæiske arbejde med standardisering af informations- og kommunikationsteknologier. Se yderligere information på: www.etsi.org.


Dansk Standard varetager desuden sekretariatet for en række europæiske og internationale tekniske komitéer:

 • CEN/TC 52 - Safety of toys
 • CEN/TC 107 - Prefabricated district heating
 • CEN/TC 211 - Acoustics
 • CEN/TC 415 - Project Committee - Sustainable and Traceable Cocoa
 • CEN/PC 440 - Project Committee - Electronic Public Procurement
 • CLC/TC 65X – Fieldbus (formandskab)
 • IEC/TC 29 - Electroacoustics
 • IEC/TC 88 - Wind turbines
 • ISO/TC 108/SC 3 - Use and calibration of vibration and shock measuring instruments
 • ISO/TC 181 - Safety of toys
 • ISO/TC 213 - Dimensional and geometrical product specifications and verification
 • ISO/TC 34/SC 17 - Management systems for food safety
 • ISO/TC 84 - Devices for administration of medicinal products