Standarders rolle i forskning og innovation

Standarder styrker dine forsknings- og innovationsprojekter, da de er med til at skabe en fælles forståelse for den viden, du vil formidle. Din forskning kan derfor bidrage til at skabe en ny fælles forståelse i form af standarder for produkter, services eller processer. Ved at inddrage standardisering i dit danske eller europæiske forskning- og innovationsprojekt kan du desuden øge muligheden for at opnå finansiering til projektet.

Skal standarder være en del af dit forsknings- og innovationsprojekt?

Standarder kan være med til at bane en effektiv vej for dit projekt eller din virksomhed til markedet. Jo tættere dit forskningsprojekt er på markedet, jo mere relevant er standardisering for dit projekt.

Det kan også være, at dit projekt kan være med til at bidrage til en ny standard, som vil blive brugt i hele Europa eller globalt. Det kan fx ske, hvis man bliver enige om, at din nye viden, metode eller teknologi er state of the art og bør udbredes via de standarder, som de virksomheder og organisationer, der er i markedet, følger.

Kontakt

Signe Annette Bøgh
Signe Annette Bøgh Seniorkonsulent | Senior Consultant
International & EU Politik
E: sab@ds.dk
T: 39 96 62 28

4 konkrete områder, hvor standarder kan bidrage til dit forskningsprojekt:

  1. Standarder kan bruges som en del af fundamentet til et forskningsprojekt; Hvilke standarder findes der, som man kan bygge videre på? På hvilke områder mangler der nye standarder? Osv.

  2. Standardiseringsverdenens store netværk kan være til gavn for forskningsprojekter fx i forhold til at finde samarbejdspartnere.

  3. Din deltagelse i standardiseringsudvalg kan bidrage til at formidle forskningsresultater til et bredt publikum i forbindelse med revision af eksisterende standarder.

  4. I nogle situationer (særligt når der er tale om helt nye områder i standardiseringssammenhæng) kan det være nyttigt at igangsætte arbejde med at udarbejde en helt ny standard – eller i første omgang en forløber til en standard, en såkaldt CWA (CEN eller CENELEC Workshop Agreement).

Hvordan kan du inkludere standarder i dit forskningsprojekt?

"Standarder bør medtages fra starten for virkelig at opnå maksimal fordel og muliggøre resultat af at byde forskning og standarder velkommen på markedet."

Serene Hanania,
ICLEI EUROPA, Freiburg im Breisgau, Tyskland.

Fokusområder og cases: 
Forskning og standarder

Hvad har andre forskere fået ud af bruge standarder i deres forskningsprojekt? Her kan du få råd, vejledning og inspiration til, hvordan du inddrager standardisering i dit forskningsprojekt.