Energiguide

Trin for trin guide til energiledelse.

Mange små og mellemstore virksomheder finder det vanskeligt at læse og omsætte standardens tekst til praktisk arbejde om energieffektivitet og energiledelse i virksomheden. Denne vejledning viser trin for trin, hvordan der kan arbejdes med energiledelse med udgangspunkt i virksomheders egne erfaringer.

Vejledningen er baseret på den internationale standard om energiledelse, ISO 50001:2011 Energiledelsessystemer – Krav og vejledning.

Formål med vejledningen

  • Gøre det let for mindre og mellemstore virksomheder at komme i gang med og få et velfungerende energiledelsessystem.
  • Give hjælp til at etablere den systematik, de rutin er og den fordeling af ansvar, der er grundlaget for energiledelse.

Hent vejledningen

Energiguide 2014