Uddannelse og forskning

Dansk Standard arbejder målrettet på at sikre, at danske videninstitutioner og studerende får en øget interesse og et øget kendskab til standarder og standardisering.

For at Danmark fortsat skal stå stærkt på det globale marked er det nødvendigt, at kommende generationer har den fornødne viden om standarder og standardisering.

Mange danske studerende har i dag et forholdsvist lille kendskab til de standarder, de skal bruge senere i deres arbejdsliv. Det vil Dansk Standard gerne gøre noget ved.

Standarder i det akademiske arbejde

Der er stor forskel på, hvor indarbejdede standarder er i det akademiske arbejde. 

Vi har derfor målrettet indsatsen for at formidle viden om standarder til studerende, undervisere og forskere.

Vi tilbyder derfor bl.a.

I Dansk Standard er det vores mål at få standarder og standardisering til at blive en integreret del af uddannelsessystemet på de uddannelser, hvor det er relevant; fx ved at lade det indgå i studieordninger, fagbeskrivelser eller lignende. Standardisering har også en væsentlig rolle at spille i forskningsprojekter, hvor vi kan se, at standarder kan bidrage til formidlingen af forskningsresultater.

Signe Anette Bøgh
Konsulent
Dansk Standard