Eurocode murværkskonstruktioner og -produkter

Udvalget arbejder med eurocode standarder på murværksområdet.

Arbejdsområde
Som medlem af dette udvalg får du mulighed for at præge det nationale og europæiske standardiseringsarbejde for eurocodes for murværkkonstruktioner samt  produktstandarder og prøvningsstandarder for byggesten, mørtel og tilslag til mørtel. 

Der pågår i øjeblikket en omfattende revision af samtlige Eurocodes standarder herunder eurocode delene til EC 6, murværkskonstruktioner. 

Det er også udvalgets opgave at udarbejde samt vedligeholde nationale annekser under bygningsreglementet til EC 6. Udvalget arbejder også med at behandle forespørgsler samt at gennemføre projektorienterede opgaver (fx oversættelser, analyser, udarbejdelse af rapporter) for og finansieret af myndigheder og andre interessenter. 

Samarbejdende myndigheder er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Hvis du som udvalgsmedlem ønsker størst mulighed effekt af din indsats, har du mulighed for at deltage aktivt i det europæiske eller internationale arbejde, som udvalget følger:

Af udvalgets aktuelle opgaver kan nævnes:

• Deltagelse i revisionen af EN 1996-x-x
• Revidering af DS/INF 167, Supplerende vejledning for murværk i forbindelse med brug af Eurocode 6

Målgruppe
Rådgivende ingeniører, konsulentvirksomheder, forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, entreprenører, producenter af byggematerialer inden murværkskonstruktioner, bygherrer, brancheorganisationer.


Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • Carlsberg Tegl A/S
  • Dansk Byggeri
  • DANSKE TEGL
  • H+H Danmark A/S
  • Poul Dupont Christiansen Rådgivende ingeniør ApS
  • Rambøll Danmark A/S
  • Statens Byggeforskningsinstitut
  • Teknologisk Institut