Geosyntetiske produkter (S-294)

Udvalget arbejder med standarder for terminologi, krav, prøveudtagning, prøvningsmetoder, samt regler for identificering og mærkning af geosyntetiske produkter, clay liners og geomembraner.

Arbejdsområde
Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge udviklingen af standarder inden for geosyntetiske produkter. Hovedparten af standarderne anvendes indenfor den offentlige sektor i forbindelse med vejbelægning, kystsikring, deponeringsanlæg m.v.

Udvalget har fokus på nye krav i byggevare standarder (Annex ZA) og ændringer indenfor CE-mærkning, da en række af de europæiske standarder er mandaterede og harmoniserede med krav om CE-mærkning. I praksis sker det bl.a. ved udarbejdelsen af fælles europæiske standarder for produkter og deres anvendelser, CE-mærkning samt udarbejdelse af Ydeevnedeklarationer. Ift. det Europæiske Byggevareregulativ (CPR) skal der sikres gennemsigtighed og markedets frie bevægelighed af varer. Regulativet omfatter også de såkaldte geosyntetiske produkter (geotextiler og relaterede produkter, samt geomembraner).

Vigtige ændringer ift. Mandat indenfor brandkrav følges nøje, da disse kan få stor betydning for standarderne indenfor området.

Som medlem af det danske udvalg får du mulighed for at deltage som ekspert i det internationale og/eller europæiske arbejde.  Udvalget deltager aktivt i udarbejdelsen af standarderne i tæt samarbejde med rådgivere, entreprenører, producenter, distributører, testlaboratorier, myndigheder og interesse-organisationer.

Den tekniske komité CEN/TC 189 Geosynthetics arbejder aktuelt med revision af standarderne for geosyntetiske membraner. Der er især interesse omkring levetid af produkter samt kompositprodukter (herunder membraner med bentonit, bitumen og andre ikke-plastmaterialer).

Deltagelse i CEN/TC 189 arbejdsgrupper giver en unik mulighed for:

• Adgang til den seneste viden om produkter, udvikling og forskning inden for produkter og deres anvendelse
• Indsigt i og indflydelse på, hvordan det Europæiske Marked udvikler sig i fremtiden
• Indflydelse på regler om anvendelsen af membraner indenfor bygge- og anlægsopgaver
• Unikt netværk af nationale, europæiske og internationale nøglepersoner

Der er dansk deltagelse i:

CEN/TC 189 Geosynthetics 

CEN/TC 189/WG 1 Geotextiles and geotextile-related products - General and specific requirements
- Asphalt (Project Group)

CEN/TC 189/WG 4 Hydraulic testing  
- Erosion control (Project Group)

CEN/TC 189/WG 5 Durability
- Bituminous Products (Project Group)

CEN/TC 189/WG 6 Geosynthetic barriers - General and specific requirements

Målgruppe

Bygnings- og ingeniørfirmaer samt deres underleverandører, producenter af geosyntetiske produkter, myndigheder, konstruktører, ingeniører og konsulenter.

Pris
Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten.


Nyheder

Aktuelle høringer

Geosyntetiske produkter – Metode til indbygning og udtagning af prøver i jord (DSF/prEN ISO 13437)

Geotekstiler – Identifikation in situ (DSF/prEN ISO 10320)

Begge med høringsfrist den 26. juni

Det eneste, du behøver at gøre for at se forslaget og få mulighed for at kommentere det, er at registrere dig med log-in. Dine kommentarer drøftes af det ansvarlige standardiseringsudvalg, hvorefter medlemmerne udarbejder en fælles dansk kommentar.

Du har mulighed for at få indflydelse på drøftelserne ved at deltage i det danske udvalg.


Deltagere
  • Fibertex Nonwovens A/S
  • Icopal Danmark ApS
  • Vejdirektoratet