Udvalg

Maling, lim, lak og fugeprodukter (S-305)

Udvalget arbejder med udvikling af standarder for maling, lim, lak, fuge og træbeskyttelse.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Merete Bennick 1635X489 Neu

Kontakt

Merete Westergaard Bennick
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: mwb@ds.dk
T: 39 96 61 47

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du stor indflydelse på udarbejdelse af standarder inden for området maling, lim, lak, fuge og træbeskyttelse. Udvalget arbejder aktivt for at præge nationale såvel som europæiske standarder på området. Derudover arbejder udvalget med at implementere standarderne, behandle forespørgsler samt at vedligeholde beregningskomplekset og de normative lovmæssige referencestandarder.

Udvalgsarbejdets fokus indbefatter, at de danske regler ikke er i konflikt med den europæiske lovgivning, at der afgives kommentarer på standardforslag, og at der meldes tilbage til myndigheder og den europæiske standardorganisation CEN.

Desuden gennemfører udvalget projektorienterede opgaver (fx oversættelser, analyser, udarbejdelse af specifikationer og vejledninger) for og finansieret af myndigheder og andre interessenter, samt sikrer vidensdeling ved fx kurser, nyhedsbreve, artikler eller anden formidling til brugerne af standarderne.

Området er reguleret af Bygningsreglementet (administreres af Erhvervsstyrelsen), det europæiske Byggevaredirektiv (CE-mærkning) og biociddirektivet. 

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Virksomheder, testhuse og producenter inden for maling, lim, lak, fuge og træbeskyttelse samt disses brancheorganisationer.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • Dana Lim A/S
  • Eurofins Product Testing Denmark A/S
  • European Energy A/S
  • Hempel A/S
  • Rwe Renewables Denmark A/S
  • Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
  • Teknologisk Institut
  • Vattenfall Vindkraft A/S
  • Vestas Wind Systems A/S
  • Ørsted Wind Power A/S

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.